Úvodní stránka

Celoplošná odstávka letos jen v Litvínově a jen dva dny. Lokální však budou delší.

  • Tisk

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy oznamují svým odběratelům, že v letošním roce nepřipravují celoplošnou letní odstávku v dodávkách teplé vody pro město Most. Odlišná situace je v sousedním Litvínově, kde je letos plánována celoplošná odstávka v délce 2 dnů ve dvou termínech, z důvodu generální opravy části tepelného napaječe pro celé město. S cílem minimalizace snížení komfortu obyvatel na co nejkratší dobu, zvolila společnost – i za cenu navýšení vlastních nákladů, přepojení na provizorní potrubí po dobu opravy napaječe. Délka odstávky je tedy nejnižší možnou dobou nutnou k přepojení na provizorní potrubí a z něj posléze na potrubí nové.

Bez teplé vody i déle jak 14 dní však zůstane část domácností a odběratelů v Mostě a Janově v lokalitách, kde je technologie natolik zastaralá a opravy a rekonstrukce natolik rozsáhlé, že je nelze zrealizovat během kratší doby.
Delší odstávka se bohužel bude opět týkat i lokality Most/Stalingradská, kde rekonstrukce zařízení probíhají již třetím rokem.
„Horkovodní systém v této lokalitě je jedním z nejstarších v celém Mostě. Revitalizace a případná výměna dožitých technologií v této oblasti je pro zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody a snížení tepelných ztrát více než na místě“, řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské.

S konkrétními odběrnými místy, kterých se přerušení dodávek teplé vody týká a s přesnými termíny, budou odběratelé seznámeni již začátkem května.
„Obyvatele budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.setep.cz a www.ue.cz i za pomoci obou radnic. Pro ty, kteří nemají přístup k počítači a internetu, připravujeme informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavovaných objektů k vylepení do vchodů. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969“, sdělila k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Pouze jeden termín není dosud stanoven konkrétně a to právě v lokalitě Most/Stalingradská.
„Jelikož dosud nejsou ukončena jednání o nejvýhodnější ceně rekonstrukce, nechceme předjímat termín, který by nebyl pro odběratele závazný. S konkrétním termínem odstávky v této oblasti tedy budou odběratelé seznámeni až v průběhu měsíce června“, vysvětlil Petr Horák.

„ Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti omlouvají“, doplnila Kučerová.

Odstavená odběrná místa:   

 

Tepelnou pohodu do škol čeká další inovace

  • Tisk

Po třech letech fungování projektu „Nebojte se matematiky“ se Tepelná pohoda do škol dočká další inovace. Už od dubna letošního roku se mohou studenti těšit na nový vzdělávací program s názvem „Budoucnost v United Energy“.
Vzdělávací program pro základní školy regionu v rámci projektu Tepelná Pohoda do škol odstartovala společnost United Energy již v roce 2008. Původní program, jehož cílem bylo především seznámit děti s principem výroby elektřiny a tepla a doplnit tak výuku na školách o praktické ukázky, byl po pěti nahrazen projektem „Nebojte se matematiky“. Jeho úkolem bylo přesvědčit studenty, že matematika není jen abstraktní věda, které je třeba se bát, ale že je součástí běžného života a může být i zajímavá.

„Po třech letech fungování projektu Nebojte se matematiky, se Tepelná pohoda do škol dočká další inovace. Od dubna jsme pro studenty středních škol s technickým zaměřením a gymnázií připravili nový program Budoucnost v United Energy, jehož cílem bude nejen rozšířit výuku na školách a ukázat studentům jak vypadá reálný provoz teplárny, ale zároveň u nich vzbudit zájem o pokračování ve studiu technických oborů na VŠ, ukázat jim možnost uplatnění v teplárně a získávat v nich budoucí zaměstnance“, osvětlila nový program Miloslava Kučerová, mluvčí teplárenské společnosti.

Učitelé si zároveň odnesou CD s krátkým videofilmem o vybraných profesích v United Energy.

Projekt v nové podobě odstartuje již začátkem dubna tohoto roku.  Bližší informace budou zveřejněny v průběhu března na webu www.tepelnapohoda.cz v záložce „… do škol“.

V loňském roce navštívilo komořanskou teplárnu, v rámci projektu Tepelná Pohoda do škol, 261 studentů. Od počátku zahájení vzdělávacího programu v roce 2008 prošlo areálem společnosti United Energy více jak 2 000 dětí středních, základních i mateřských škol regionu Mostecka, Litvínovska a Chomutovska.

 

Komořanská teplárna pokračuje v investicích i v letošním roce

  • Tisk

Komořanská teplárna navazuje na investiční projekty z předešlých let a plánuje i v letošním roce investovat stovky miliónů korun.
V loňském roce investovaly teplárenské společnosti United Energy a Severočeská teplárenská do modernizace horkovodní soustavy a obnovy samotného zdroje celkem 200 miliónů korun, v letošním roce plánuje vložit do rekonstrukcí dalších více jak 270 milionů.

Téměř 100 milionů Kč investuje společnost Severočeská teplárenská do projektů spojených s obnovou a údržbou tepelných zařízení, respektive primárních a sekundárních rozvodů. Stěžejní bude investice do primárního tepelného napaječe pro město Litvínov, městských primárních rozvodů Janov a výměny sekčních uzávěrů na primárním rozvodu města Most. U sekundárních okruhů se investice zaměří především na rekonstrukce všech typů rozvodů tepla. Jedná se převážně o více jak 150 bm bezkanálových rozvodů, téměř 400 bm rozvodů uložených v topných kanálech a zhruba 950 bm rozvodů uložených v technických podlažích, sklepech a suterénech.
„Severočeská teplárenská v modernizaci a investicích do údržby horkovodní soustavy pokračuje již pátým rokem a má v úmyslu pokračovat s investicemi do technologií a údržby zařízení i v budoucnu“, řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské. „První pozitivní dopad prováděných rekonstrukcí mohli odběratelé zaznamenat loni, neboť na horkovodech nenastala taková porucha, která by se projevila odstavením tepla ve větší části domácností“, dodal Horák.

Obnovou a modernizací prochází rovněž samotný zdroj, do něhož jsou investice vynakládány především z důvodu zvýšení účinnosti výroby a snížení emisí tak, aby splňoval nejpřísnější emisní limity.
„ V letošním roce plánujeme investice do zdroje ve výši více jak 70 miliónů korun, dalších více jak 100 miliónů bude vynaloženo na údržbu zařízení“, sdělil Milan Boháček, generální ředitel společnosti United Energy. Mezi nejvýznamnější akce na zdroji patří např. investice do technologií umožňující snižování emisí SOx, zahájení modernizace turbosoustrojí TG4 a TG6 či modernizace řídicích systémů kotlů K6, K9 a K10.

 

Komořanská teplárna podpoří deset projektů. V rozdávání darů bude pokračovat

  • Tisk

V polovině ledna letošního roku bylo ukončeno přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský příspěvek. K tomuto datu se sešlo 21 přihlášek od 19 organizací, z toho 8 z oblasti sportu a volného času, 6 z oblasti vzdělávání, 3 z oblasti kultury a 2 z oblasti sociální. Dva projekty se týkaly ochrany životního prostředí.
 
Rozhodnutí výběrové komise, které organizaci uvolní peněžní dar na její projekt, padlo včera, tj. 15. února. Z došlých žádostí vybrala komořanská teplárna deset nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila 221 000 korun.

Z finančního příspěvku se tak již nyní může radovat například Obecně prospěšná společnost Energie z Meziboří, která obdrží 40 000 korun na úpravu svahů zahrady u objektu v Hornické ulici, Střední škola technická Most, z částky 30 tisíc korun na organizaci mezinárodní soutěže ve svařování „O zlatou kuklu“, BIG BAND Zdenka Tölga, jemuž teplárna věnuje 25 tisíc korun na organizaci seriálu promenádních koncertů u Městského divadla v Mostě v období duben-srpen 2017 nebo město Chomutov, kterému teplárna poskytne 25 tisíc korun na uskutečnění 21. ročníku setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR, tzv. Chomutovské krušení.
Díky daru od teplárenských společností bude moci SPŠ A VOŠ v Chomutově (36 tis. Kč) pokračovat v etapovém projektu rekonstrukce laboratoří a dílen. Podporu získají také regionální sportovní kluby, například Cyklistický klub Litvínov (10 tis. Kč), Billiard hockey club Most (15 tis. Kč), oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín (10 tis. Kč) nebo Český rybářský svaz (15. tis. Kč).

Druhé kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring v daném roce vyhlásí společnost United Energy a Severočeská teplárenská začátkem měsíce března. Aktuální informace sledujte na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 

Schodišťová sedačka ulehčí pohyb klientům mosteckého stacionáře

  • Tisk

Schodišťová sedačka, která vyveze imobilní osoby podél schodů do prvního patra, začala sloužit klientům stacionáře pro neslyšící a nedoslýchavé v Mostě. Krajská organizace jejich svazu sehnala finanční prostředky na pořízení sedačky od několika dárců.  Jedním z nich je i společnost United Energy. Ta na zařízení přispěla částkou ve výši 40 tisíc korun

S nápadem, že by se sedačka na schodiště měla pořídit, přišla Jana Nová, předsedkyně základní organizace nedoslýchavých. „Členové naší organizace jsou většinou starší lidé, věkový průměr našich klientů je kolem šedesáti let, jedná se často o tělesně postižené či osoby s dýchacími potížemi. Klubovnu máme v prvním patře, sedačku jsme prostě potřebovali “, vysvětlila Nová.

Specifická pomůcka je však příliš drahá, neboť se musí vyrábět a montovat na míru přímo pro konkrétní schodiště. Bez sponzorů by si ji krajský svaz neslyšících a nedoslýchavých nemohl dovolit.
 "O daru nerozhoduje pouze jeden člověk, ale výběrová komise. Žádost svazu nás zaujala proto, že se jedná o konkrétní projekt, který slouží určitým lidem. Mně samotnému to přišlo zajímavé i technicky. Líbí se mi, že sedačka klienty vyveze podél schodiště poměrně vysoko, až do prvního patra“, okomentoval Milan Boháček, generální ředitel United Energy, proč stacionáři přispěla.

 

Strana 3 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu