Úvodní stránka

Dopravní podnik měst Most a Litvínov nyní bez starostí. Navázal spolupráci s teplárnou

  • Tisk

Dceřiná společnost United Energy, Severočeská teplárenská, navázala v rámci rozšiřování portfolia služeb spolupráci s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova.  Od začátku června pro dopravní podnik zajišťuje servisní služby, týkající se provozu primárních zdrojů, včetně údržby a pravidelných prohlídek a také revizní činnosti.
Součástí služeb je rovněž rozšíření podpory v rámci 24 hodinového monitoringu a servisu tepelného zařízení. V praxi to znamená, že v případě havarijního stavu přebírá činnosti spojené s opravou sama teplárenská společnost.
Tímto krokem Severočeská teplárenská nejen naplňuje závazky vůči městům Most a Litvínov, ale především usnadňuje zajištění provozu, údržby a servisu pro Dopravní podnik měst Most a Litvínov. Nová služba tak zákazníkům otevírá další možnosti podpory a péče.

Obdobné služby na míru plánuje teplárenská společnost v nejbližší době rozšiřovat i pro ostatní odběratele, nejen z primárních sítí.

 

Na komíně komořanské teplárny se vylíhla sokolí mláďata. Tentokrát jen dvě

  • Tisk

Speciální hnízdní budka, umístěná na ochozu komína komořanské teplárny ve výšce zhruba 130 metrů, se opět stala domovem pro mláďata sokola stěhovavého.  Tentokrát se narodila pouze dvě, samec a samička.
Dle ornitologa Václava Berana z organizace Alka Wildlife jde však o velký úspěch, neboť dle jeho slov je letošní „úroda“ mláďat ohroženého dravce velmi slabá.

Rodiči se stal s největší pravděpodobností stejný pár, který do teplárny zavítal v předchozích třech letech. Přes umístěnou fotopast se však bohužel zatím ani letos nepodařilo tuto domněnku s určitostí potvrdit.

„Letos u nás vyvedl pár sokolů dvě mláďata, na rozdíl od loňského roku, kdy se na stejném místě vylíhla hned čtyři ptáčata. Celkem u nás tito dravci přivedli na svět již 12 mladých,“ řekla Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárenské společnosti.

 

Celoplošná odstávka letos jen v Litvínově a jen dva dny. Lokální však budou delší.

  • Tisk

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy oznamují svým odběratelům, že v letošním roce nepřipravují celoplošnou letní odstávku v dodávkách teplé vody pro město Most. Odlišná situace je v sousedním Litvínově, kde je letos plánována celoplošná odstávka v délce 2 dnů ve dvou termínech, z důvodu generální opravy části tepelného napaječe pro celé město. S cílem minimalizace snížení komfortu obyvatel na co nejkratší dobu, zvolila společnost – i za cenu navýšení vlastních nákladů, přepojení na provizorní potrubí po dobu opravy napaječe. Délka odstávky je tedy nejnižší možnou dobou nutnou k přepojení na provizorní potrubí a z něj posléze na potrubí nové.

Bez teplé vody i déle jak 14 dní však zůstane část domácností a odběratelů v Mostě a Janově v lokalitách, kde je technologie natolik zastaralá a opravy a rekonstrukce natolik rozsáhlé, že je nelze zrealizovat během kratší doby.
Delší odstávka se bohužel bude opět týkat i lokality Most/Stalingradská, kde rekonstrukce zařízení probíhají již třetím rokem.
„Horkovodní systém v této lokalitě je jedním z nejstarších v celém Mostě. Revitalizace a případná výměna dožitých technologií v této oblasti je pro zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody a snížení tepelných ztrát více než na místě“, řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské.

S konkrétními odběrnými místy, kterých se přerušení dodávek teplé vody týká a s přesnými termíny, budou odběratelé seznámeni již začátkem května.
„Obyvatele budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.setep.cz a www.ue.cz i za pomoci obou radnic. Pro ty, kteří nemají přístup k počítači a internetu, připravujeme informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavovaných objektů k vylepení do vchodů. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969“, sdělila k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Pouze jeden termín není dosud stanoven konkrétně a to právě v lokalitě Most/Stalingradská.
„Jelikož dosud nejsou ukončena jednání o nejvýhodnější ceně rekonstrukce, nechceme předjímat termín, který by nebyl pro odběratele závazný. S konkrétním termínem odstávky v této oblasti tedy budou odběratelé seznámeni až v průběhu měsíce června“, vysvětlil Petr Horák.

„ Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti omlouvají“, doplnila Kučerová.

Odstavená odběrná místa:   

 

V Mostě a Litvínově se přestává topit

  • Tisk

Včera, tj. v pondělí 15. května přerušila společnost United Energy a Severočeská teplárenská dodávky tepla do města Litvínova. K přerušení vytápění ve všech lokalitách Mostu pak dojde dnes, tj. 16. května. Stalo se tak po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu výrazného zvýšení venkovních teplot a předpovědi počasí na následující dny.

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu končí topná sezóna sice až 31. května, umožňuje však přerušování či omezování vytápění, pokud průměrná venkovní teplota vystoupí po dva po sobě následující dny nad 13 stupňů a nelze očekávat její pokles.
V případě opětovného poklesu venkovních teplot je teplárenská společnost připravena dodávky opět obnovit. Přerušování a opětovné obnovování dodávek v jarních měsících není ničím neobvyklým a i v minulosti reagovala teplárenská společnost na vývoj počasí a potřeby odběratelů.

Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena 23. května. V Litvínově tedy o 9 dní a v Mostě pak o 8 dní později než v roce letošním.

 

Tepelnou pohodu do škol čeká další inovace

  • Tisk

Po třech letech fungování projektu „Nebojte se matematiky“ se Tepelná pohoda do škol dočká další inovace. Už od dubna letošního roku se mohou studenti těšit na nový vzdělávací program s názvem „Budoucnost v United Energy“.
Vzdělávací program pro základní školy regionu v rámci projektu Tepelná Pohoda do škol odstartovala společnost United Energy již v roce 2008. Původní program, jehož cílem bylo především seznámit děti s principem výroby elektřiny a tepla a doplnit tak výuku na školách o praktické ukázky, byl po pěti nahrazen projektem „Nebojte se matematiky“. Jeho úkolem bylo přesvědčit studenty, že matematika není jen abstraktní věda, které je třeba se bát, ale že je součástí běžného života a může být i zajímavá.

„Po třech letech fungování projektu Nebojte se matematiky, se Tepelná pohoda do škol dočká další inovace. Od dubna jsme pro studenty středních škol s technickým zaměřením a gymnázií připravili nový program Budoucnost v United Energy, jehož cílem bude nejen rozšířit výuku na školách a ukázat studentům jak vypadá reálný provoz teplárny, ale zároveň u nich vzbudit zájem o pokračování ve studiu technických oborů na VŠ, ukázat jim možnost uplatnění v teplárně a získávat v nich budoucí zaměstnance“, osvětlila nový program Miloslava Kučerová, mluvčí teplárenské společnosti.

Učitelé si zároveň odnesou CD s krátkým videofilmem o vybraných profesích v United Energy.

Projekt v nové podobě odstartuje již začátkem dubna tohoto roku.  Bližší informace budou zveřejněny v průběhu března na webu www.tepelnapohoda.cz v záložce „… do škol“.

V loňském roce navštívilo komořanskou teplárnu, v rámci projektu Tepelná Pohoda do škol, 261 studentů. Od počátku zahájení vzdělávacího programu v roce 2008 prošlo areálem společnosti United Energy více jak 2 000 dětí středních, základních i mateřských škol regionu Mostecka, Litvínovska a Chomutovska.

 

Strana 3 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu