Úvodní stránka

Severočeská teplárenská smluvním provozovatelem PRVNÍ MOSTECKÉ

  • Tisk

Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ mění od 1. května 2012 smluvního provozovatele svých tepelných zařízení. Namísto společnosti ALFA TERM MOST, která tyto činnosti zajišťovala doposud, se od uvedného data bude o provoz a údržbu výměníkových stanic a rozvodů tepelné energie starat společnost Severočeská teplárenská.

S novým provozovatelem dochází zároveň ke změně telefonního čísla dispečerského pracoviště s nepřetržitým čtyřiadvacetihodinovým provozem, které zajišťuje též havarijní službu. V případě poruchy v dodávkách tepelné energie, ale také závady v nebytových prostorech či na parkovištích a v garážích, provozovaných společností PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., je možné se od 1. května 2012 využít:

 pevnou linku 476 447 830 

 mobilní telefon 734 289 969.

 

 

United Energy a město Litvínov stvrdily spolupráci v roce 2012

  • Tisk

V pořadí již sedmý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci podepsali generální ředitel společnosti United Energy Milan Boháček a starosta Litvínova Milan Šťovíček v polovině dubna.
Na základě dodatku pro rok 2012 poskytne teplárenská společnost městu na jeho projekty, stejně jako v předchozích letech,  částku půl milionu korun. V uplynulých šesti letech tak přispěla United Energy městu na základě ročních dodatků celkovou částkou 2 730 000 korun.
Nejvíce podporovanou oblastí v letošním roce bude školství, které obdrží celkem 230 tisíc korun na rozvoj Centra bakalářských studií v Litvínově, na podporu činnosti Fotbalové školy Litvínov a na rekonstrukci MŠ v Bezručově ulici. Již tradičně se bude United Energy podílet na sérii kulturních a společenských celoměstských akcích. Na kulturu, volnočasové aktivity a propagaci města věnovala teplárenská společnost městu 170 tisíc korun. Dalších 100 tisíc korun bude použito v oblasti prevence kriminality na pořízení Drager Drag testu a nákup taktických vest pro strážné.

 

Velikonoční nadílka z teplárny zútulnila nový byt uživatelů soc. služeb

  • Tisk

Dobročinná nadílka od zaměstnanců komořanské teplárny společnosti United Energy doputovala těsně po Velikonocích (12.4.) do obecně prospěšné společnosti Energie Meziboří. Charitativní sbírka věcných darů, kterou společnost mezi svými zaměstnanci vyhlásila, měla potěšit především dva uživatele soc. služeb, kteří se z objektu Energie stěhují do nově zrekonstruovaného městského bytu, kde se pokusí žít normálním životem zdravých lidí.
Již sedmi lidem umožnila Energie Meziboří vést soukromý, pro většinu lidí běžný život. Společnost doposud disponovala dvěma vlastními a třemi městskými byty, vybudovala rovněž tréninkový byt, kde se vybraní klienti připravuji na přechod do bytu ve městě. Na svém posledním jednání schválili mezibořští radní pronájem dalšího městského bytu, na jehož rekonstrukci přispěla United Energy a to částkou ve výši 70 000 korun.

Rekonstrukce bytu byla dokončena v březnu a již začátkem dubna se do něj mohli nastěhovat dva noví nájemníci. Nábytek a dekoraci pořídila Energie díky výzvě veřejnosti, která neváhala přenechat starší, nepoužívané vybavení pro smysluplný účel. Bytu přesto k dokonalosti chybělo pár maličkostí.

„Vyhlásili jsme mezi našimi zaměstnanci sbírku, s cílem vybavit klientům obecně prospěšné Energie byt, ve kterém by se mohli opět cítit útulně jako doma. Nejednalo se výběr finančních prostředků, ale o konkrétní věci, které mnohým leží doma nebo na chalupách a které sami již nevyužívají, přestože jsou zachovalé a funkční, například drobné domácí spotřebiče, ale také záclony či ložní prádlo“, sdělil Milan Boháček, generální ředitel společnosti. „Charitativní sbírku jsme nevyhlašovali poprvé. Naši zaměstnanci na podobné akce reagují vždy velmi pozitivně, přesto mě pokaždé překvapí, jak velkou solidaritu projeví. Mezi dary se kromě starších věcí objevily i zcela nové, například mixer, varná konvice, ložní prádlo, ručníky a utěrky i nádobí a pak také starší domácí spotřebiče jako překapávač, šlehač či vejcovar a další,“ prozradila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy.

 

Teplá voda, až na výjimky, opět celé léto

  • Tisk

Letos připravila United Energy pro mostecké a litvínovské domácnosti nečekaný dárek. Celoplošná čtrnáctidenní odstávka teplé vody v  Mostě a Litvínově, kterou teplárenská společnost avizovala pro letošní rok, nakonec nebude. Teplárna splnila své předsevzetí  a prodloužila absenci letní odstávky o další rok. Očekávané dlouhodobé odstávkové období tak proběhne až za rok.

Vzhledem k plánovaným investičním akcím a nutným opravám na zařízeních však bude nezbytné přerušit dodávky tepla v některých, předem určených lokalitách, zpravidla však na dobu kratší než 14 dní.

Konkrétní lokality, kterých se přerušení dodávek teplé vody týká a přesné termíny odstavení tepla, najdou odběratelé od 18. dubna na webových stránkách společnosti United Energy www.ue.cz .

 

United Energy získala dotaci z fondů Evropské unie

  • Tisk

Významným úspěchem teplárenské společnosti United Energy je získání finanční podpory z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt s názvem „Rozšíření centrálního zásobování teplem teplárny Komořany napojením lokality Chanov“.

Obsahem projektu je stavba horkovodní přípojky a předávací stanice, které budou sloužit k dodávce tepla pro vytápění bytových objektů v sídlišti Chanov, dále pro vytápění a přípravu teplé vody pro objekty ZŠ Chanov. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší ve městě Most, konkrétně v jeho části Chanov. Jeho realizací dojde ke snížení emisí Eps do ovzduší o cca 27  t/r.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro provádění stavby společnost CZ TEPLO, s.r.o.. Datum ukončení realizace projektu je stanoven na 31.12.2012.

 

Strana 21 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu