Úvodní stránka

Projekt firemního dobrovolnictví United Energy počtvrté

  • Tisk

Osmadvacet zaměstnanců společnosti United Energy včetně generálního a technického ředitele pomáhalo 30. května mrňatům z Kojeneckého ústavu v Mostě zvelebit zahradu v rámci akce firemního dobrovolnictví pod názvem Energický den.

„Vedení firmy umožnilo svým zaměstnancům v jeden společný den opustit svá běžná pracoviště a pomoci vybrané neziskové organizaci již počtvrté. Projekt Energický den dosud pomohl handicapovaným v obecně prospěšné společnosti Energie v Meziboří a dětem z dětských domovů v Hoře Sv. Kateřiny a Vysoké Peci.  Letos si zaměstnanci z organizací, které o akci projevily zájem, vybrali právě mostecký kojenecký ústav. Ten potřeboval pomoci s rozsáhlými pracemi na zahradě a především se zednickými pracemi na opravě oplocení“, sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Odvedenou práci dobrovolníků ocenila i vedoucí technického úseku ústavu Miluše Bartoňová: „ Ani jsme nečekali, že dobrovolníci odvedou tolik práce. Máme jen jednoho zahradníka a zahrada je opravdu veliká. Radost máme zejména z opravené zdi, která zahradu opravdu hyzdila. Máme v plánu oslovit některou z místních škol a nechat ji pomalovat veselými obrázky“.
I tentokrát zasadili zaměstnanci na památku symbolický strom – červený javor, který má připomínat energii, jež dobrovolníci United Energy dětem věnovali.

 

V Mostě a Litvínově se přestává topit

  • Tisk

Ve čtvrtek 24. května přerušila společnost United Energy dodávky tepla do měst Mostu a Litvínova. Stalo se tak po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu výrazného zvýšení venkovních teplot.

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu končí topná sezóna sice až 31. května, umožňuje však přerušování či omezování vytápění, pokud průměrná venkovní teplota vystoupí po dva po sobě následující dny nad 13 stupňů a nelze očekávat její pokles. V případě opětovného poklesu venkovních teplot je United Energy připravena dodávky opět obnovit. Přerušování a opětovné obnovování dodávek v jarních měsících není ničím neobvyklým a i v minulosti reagovala teplárenská společnost na vývoj počasí a potřeby odběratelů.

Topná sezóna v loňském roce byla v Litvínově ukončena 19. května, v Mostě pak 24. května.

 

Severočeská teplárenská smluvním provozovatelem PRVNÍ MOSTECKÉ

  • Tisk

Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ mění od 1. května 2012 smluvního provozovatele svých tepelných zařízení. Namísto společnosti ALFA TERM MOST, která tyto činnosti zajišťovala doposud, se od uvedného data bude o provoz a údržbu výměníkových stanic a rozvodů tepelné energie starat společnost Severočeská teplárenská.

S novým provozovatelem dochází zároveň ke změně telefonního čísla dispečerského pracoviště s nepřetržitým čtyřiadvacetihodinovým provozem, které zajišťuje též havarijní službu. V případě poruchy v dodávkách tepelné energie, ale také závady v nebytových prostorech či na parkovištích a v garážích, provozovaných společností PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., je možné se od 1. května 2012 využít:

 pevnou linku 476 447 830 

 mobilní telefon 734 289 969.

 

 

Podpsána dohoda o spolupráci s městem Most pro rok 2012

  • Tisk

Primátor Mostu Vlastimil Vozka a generální ředitel United Energy Milan Boháček podepsali na konci dubna dodatek Dohody o vzájemné spolupráci pro letošní rok. V pořadí devátý dodatek k této dohodě upravuje spolupráci mezi městem Most a teplárenskou společností v oblasti podpory rozvoje města.
Dohodu o vzájemné spolupráci podepsala společnost United Energy s městem Most v roce 2006. Vymezuje spolupráci v oblasti dodávek tepla, ochrany životního prostředí, vzájemného informování a podpory města a života jeho obyvatel ze strany firmy.

V letošním roce podpoří United Energy město Most, tak jako v předchozích letech, částkou 500 tisíc korun. V uplynulých šesti letech United Energy městu na základě ročních dodatků přispěla celkovou částkou 3 500 000 korun.
Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu společenského a kulturního života obyvatel a volnočasových aktivit dětí a mládeže v celkové výši  310 tisíc korun, 85 tisíc korun směřuje na sociální účely a zdravotnictví, 70 tisíc korun na vzdělávání, zbylé finanční prostředky na ostatní aktivity.
Mezi nejvýznamnější položky dohody patří již tradičně například podpora Podkrušnohorského technického muzea ve výši 100 tisíc korun, dále příspěvek Podkrušnohorskému gymnáziu v Mostě na podporu akcí pro studenty a vybavení učebny ve výši 70 tisíc korun či podpora zajištění mezinárodních a celostátních sportovních akcí ve výši 50 000 korun.

 

United Energy a město Litvínov stvrdily spolupráci v roce 2012

  • Tisk

V pořadí již sedmý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci podepsali generální ředitel společnosti United Energy Milan Boháček a starosta Litvínova Milan Šťovíček v polovině dubna.
Na základě dodatku pro rok 2012 poskytne teplárenská společnost městu na jeho projekty, stejně jako v předchozích letech,  částku půl milionu korun. V uplynulých šesti letech tak přispěla United Energy městu na základě ročních dodatků celkovou částkou 2 730 000 korun.
Nejvíce podporovanou oblastí v letošním roce bude školství, které obdrží celkem 230 tisíc korun na rozvoj Centra bakalářských studií v Litvínově, na podporu činnosti Fotbalové školy Litvínov a na rekonstrukci MŠ v Bezručově ulici. Již tradičně se bude United Energy podílet na sérii kulturních a společenských celoměstských akcích. Na kulturu, volnočasové aktivity a propagaci města věnovala teplárenská společnost městu 170 tisíc korun. Dalších 100 tisíc korun bude použito v oblasti prevence kriminality na pořízení Drager Drag testu a nákup taktických vest pro strážné.

 

Strana 21 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu