Úvodní stránka

United Energy má uhlí na výrobu tepla a elektřiny dostatek

  • Tisk

Zpravodajství ČTK i některá regionální média zveřejnila v minulých dnech články na téma zajištění dostatečného množství uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v energetických zdrojích České republiky. Zmiňována byla v této souvislosti i komořanská teplárna společnosti United Energy.

Teplárenská společnost United Energy jasně deklaruje a UJIŠŤUJE veřejnost, že má zajištěno dostatečné množství paliva nejen pro topnou sezónu 2011 – 2012, ale i do budoucna, na několik dalších let a to v množství plně dostačujícím pro spolehlivé zajištění dodávek tepelné energie  pro stávající i nové zákazníky měst Mostu a Litvínova.

 

Komořanskou teplárnu letos navštívili žáci, studenti, předškoláci i veřejnost

  • Tisk

Listopadovými exkurzemi dětí z mosteckých a litvínovských mateřských škol  byl v letošním roce završen vzdělávací program Tepelná Pohoda do škol. V rámci tohoto programu se letos exkurzí zúčastnilo 392 dětí, z toho 128 žáků základních škol, 142 studentů středních škol a 122 předškoláků. Od podzimu 2008, kdy byl vzdělávací projekt odstartován, se tak v komořanské teplárně vystřídalo více jak 1 500 dětí ze ZŠ, SŠ a MŠ Mostecka, Litvínovska i Chomutovska.

Možnost navštívit provoz teplárny však neměly pouze děti, ale i veřejnost. Červencový Den otevřených dveří přilákal 24 návštěvníků, kteří měli možnost nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná. Nejmladšímu exkurzantovi bylo 8 let, nejstaršímu pak 64.

Informace o připravovaných exkurzích v roce 2012 sledujte na www.tepelnapohoda.cz.


 

 

Výtěžek z prodeje kalendáře "Malíři Mostecka" půjde na nákup knížek pro děti

  • Tisk

Kalendář společnosti United Energy pro rok 2012 (50 x 50 cm) není běžně prodejný, k dispozici však byl v omezeném množství na vernisáži výstavy Malíři Mostecka, kde se kalendář, za osobní účasti vybraných mosteckých malířů, křtil. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost si jej výjimečně, za symbolickou cenu sto korun zakoupit a také nechat podepsat od přítomných výtvarníků.

Výtěžek z prodeje ve výši 3 900 korun věnuje teplárenská společnost na nákup knih do dětského oddělení Městské knihovny v Mostě.

 

 

United Energy prodala první milion tun aditivovaného granulátu

  • Tisk

Hlavními produkty společnosti United Energy jsou vyrobené teplo a elektřina. Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají i vedlejší materiály, tzv. vedlejší energetické produkty (VEP), které se stávají, za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek, cennou druhotnou surovinou. Tyto produkty jsou certifikovány a nabízeny teplárenskou společností v rámci celého roku ke komerčnímu využití.

Jedním z těchto produktů je ADITIVOVANÝ GRANULÁT, jehož výborné geotechnické vlastnosti jej předurčují k využití především ve stavebnictví jako podkladové vrstvy  pro zpevnění a zkvalitnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a budov, dále pak jako zásypy a podsypy, kde nahrazuje dražší přírodní suroviny.
Jako podkladová vrstva  byl tento stavební certifikovaný výrobek využit například při výstavbě mimoúrovňové křižovatky v Mostě – Komořanech, při budování cyklostezky v Litvínově či při stavbě rychlostní komunikace R7, kde se  uložilo cca 80% granulátu z celkově prodaného množství granulátu v letošním roce.

Počátkem listopadu 2011 prodala United Energy první milion tun tohoto certifikovaného stavebního materiálu.

Aditivovaný granulát, který není uplatněn v rámci komerční sféry je pak využíván k rekultivaci a revitalizaci krajiny.

 

Projekt EVO Komořany má své webové stránky

  • Tisk

Dne 1. listopadu spustila akciová společnost EVO-Komořany  (dceřiná společnost United Energy,a.s.) nové webové stránky, na kterých mohou občané Mostu a okolí najít podrobné informace o projektu výstavby zařízení na energetické využívání komunálních odpadů v Komořanech u Mostu.

Zprovozněním internetové prezentace na adrese www.evokomorany.cz vyšla teplárenská společnost vstříc požadavkům veřejnosti, poskytnout co nejvíce informací o všem, co se kolem projektu výstavby zařízení EVO Komořany děje. Cílem nového webu je seznámit obyvatele regionu s problematikou nakládání s odpady, vysvětlit, co znamená energetické využití odpadů  a vyvrátit případné obavy občanů.

Na webu www.evokomorany.cz či www.spalovnakomorany.cz  najdou zájemci mimo jiné i odpovědi na nejpalčivější otázky a také kontaktní e-mail, kde mohou vznášet i konkrétní dotazy.

 

Strana 22 z 29

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu