Úvodní stránka

Poslední březnovou středu startuje 2. kolo exkurzí pro středoškoláky

  • Tisk

Poslední březnovou středu budou opět zahájeny exkurze pro studenty středních škol do provozu teplárny v Komořanech. Půjde již o druhé kolo těchto akcí, které United Energy pořádá bezplatně v rámci  svého vzdělávacího projektu Tepelná pohoda do škol. V prvním kole navštívilo teplárnu 142 středoškoláků.
Jarní kolo exkurzí pro středoškoláky bude zahájeno 28. března návštěvou střední školy EDUCHEM z Meziboří a bude pokračovat až do konce měsíce května.

Od října do listopadu letošního roku se pak do komořanské teplárny budou moci podívat také žáci 9. tříd základních škol regionu Mostecka, Litvínovska a Chomutovska. Konkrétní termíny exkurzí pro základní školy budou zveřejněny nejpozději na konci srpna na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…do škol“.

 

 

Podpora regionu od United Energy v roce 2011

  • Tisk

Společnost United Energy věnovala v loňském roce více jak 1 600 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Nejvíce podporovanými byly v roce 2011 sport a volnočasové aktivity obyvatel, dále pak oblast vzdělávání, následovaná podporou prevence kriminality.
Jako každý rok směřovala část podpory ze strany teplárenské společnosti do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 100 tisíc korun, dále například podpora terapeutických pobytů ve Středisku výchovné péče v Mostě ve výši 50 tisíc korun či výchovně preventivní tábory pro děti s poruchami chování, rovněž ve stejné výši (50 tis. Kč).
Město Litvínov použilo 100 tisíc korun na rozvoj bakalářských studií v Litvínově, 200 tisíc korun na podporu celoročních společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti nebo Krušnohorské Vánoce, zbylé prostředky pak na další projekty v oblasti školství, kultury a sportu.

V průběhu roku United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například Českomoravský pohár družstev 2011 ve stolním hokeji (šprtci) v Mostě, soutěže odborných dovedností žáků v rámci oslav 60. výročí založení Střední školy energetické a stavební v Chomutově částkou ve výši 100 000 korun, či 2. ročník výtvarně divadelního festivalu „Živá zahrada 2011“ v Korozlukách. Částkou ve výši rovných 300 tisíc korun se podílela na podpoře prevence kriminality v Litvínově, kdy přispěla na pořízení zařízení na detekci drog a pořízení kamer a elektronického zabezpečení u vybraných hřišť mateřských a základních škol v katastru města.

I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den, kdy zaměstnanci společnosti pomáhali dětem z dětského domova ve Vysoké Peci s mytím oken v budovách domova a s  pracemi na rozlehlé zahradě.

V roce 2011 uspořádala United Energy již druhý charitativní bazar v areálu společnosti. Výtěžek z Májového bazaru, který byl zahájen prodejní výstavou výrobků chráněných dílen obecně prospěšné společnosti Energie v Meziboří a cukrářských výtvorů žáků z 15. ZŠ J.A. Komenského v Mostě a zaměstnankyň teplárny, ve výši 11 900 korun, putoval do mosteckého HOSPICu na podporu nemocných seniorů.

Poslední tři roky bylo regionu věnováno téma firemního kalendáře společnosti. V loňském roce poprvé se však kalendář zasloužil i o jeho drobnou finanční podporu. Běžně neprodejný kalendář byl tentokrát v omezeném množství a za symbolickou cenu nabídnut návštěvníkům vernisáže výstavy Malíři Mostecka, kde se křtil a výtěžek z jeho prodeje ve výši 3 900 korun byl věnován Městské knihovně v Mostě na nákup knih do dětského oddělení.

Na podporu regionu nebude United Energy zapomínat ani v roce 2012. Již od října loňského roku mají organizace možnost zažádat o podporu z prostředků teplárenské společnosti pro své projekty v příštím roce. Uzávěrka přihlášek o dary a sponzoring je 15. ledna 2012.
O pravidlech a termínech pro žádosti o dary a sponzoring informuje web www.tepelnapohoda.cz, záložka „regionu“.

 

 

United Energy má uhlí na výrobu tepla a elektřiny dostatek

  • Tisk

Zpravodajství ČTK i některá regionální média zveřejnila v minulých dnech články na téma zajištění dostatečného množství uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v energetických zdrojích České republiky. Zmiňována byla v této souvislosti i komořanská teplárna společnosti United Energy.

Teplárenská společnost United Energy jasně deklaruje a UJIŠŤUJE veřejnost, že má zajištěno dostatečné množství paliva nejen pro topnou sezónu 2011 – 2012, ale i do budoucna, na několik dalších let a to v množství plně dostačujícím pro spolehlivé zajištění dodávek tepelné energie  pro stávající i nové zákazníky měst Mostu a Litvínova.

 

Měsíční účet za teplo v roce 2012

  • Tisk

Přesně 321,94 korun za GJ tepla bez DPH zaplatí odběratelé teplárny Komořany společnosti Severočeská teplárenská, a.s. v roce 2012. Představuje to nárůst ceny o 3,9 % oproti roku předchozímu.
Meziroční nárůst ceny tepla je ovlivněn především nárůstem nákladů na pořízení paliva a předpokládaným úbytkem prodeje tepelné energie, způsobeným přijatými úspornými opatřeními ze strany odběratelů. Na cenu pro konečné spotřebitele bude mít dále značný vliv schválené navýšení spodní sazby DPH z 10% na 14%.

Cena tepla ze Severočeské teplárenské je cenou primární, za kterou teplo odebírají distribuční společnosti v Mostě a Litvínově. V případě, že spotřebitelé v Mostě a Litvínově neodebírají teplo přímo od společnosti ST,a.s., informuje je o konečné ceně za teplo a teplou užitkovou vodu jejich dodavatel.

 

Komořanskou teplárnu letos navštívili žáci, studenti, předškoláci i veřejnost

  • Tisk

Listopadovými exkurzemi dětí z mosteckých a litvínovských mateřských škol  byl v letošním roce završen vzdělávací program Tepelná Pohoda do škol. V rámci tohoto programu se letos exkurzí zúčastnilo 392 dětí, z toho 128 žáků základních škol, 142 studentů středních škol a 122 předškoláků. Od podzimu 2008, kdy byl vzdělávací projekt odstartován, se tak v komořanské teplárně vystřídalo více jak 1 500 dětí ze ZŠ, SŠ a MŠ Mostecka, Litvínovska i Chomutovska.

Možnost navštívit provoz teplárny však neměly pouze děti, ale i veřejnost. Červencový Den otevřených dveří přilákal 24 návštěvníků, kteří měli možnost nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná. Nejmladšímu exkurzantovi bylo 8 let, nejstaršímu pak 64.

Informace o připravovaných exkurzích v roce 2012 sledujte na www.tepelnapohoda.cz.


 

 

Strana 22 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu