Úvodní stránka

Teplá voda, až na výjimky, opět celé léto

  • Tisk

Letos připravila United Energy pro mostecké a litvínovské domácnosti nečekaný dárek. Celoplošná čtrnáctidenní odstávka teplé vody v  Mostě a Litvínově, kterou teplárenská společnost avizovala pro letošní rok, nakonec nebude. Teplárna splnila své předsevzetí  a prodloužila absenci letní odstávky o další rok. Očekávané dlouhodobé odstávkové období tak proběhne až za rok.

Vzhledem k plánovaným investičním akcím a nutným opravám na zařízeních však bude nezbytné přerušit dodávky tepla v některých, předem určených lokalitách, zpravidla však na dobu kratší než 14 dní.

Konkrétní lokality, kterých se přerušení dodávek teplé vody týká a přesné termíny odstavení tepla, najdou odběratelé od 18. dubna na webových stránkách společnosti United Energy www.ue.cz .

 

Velikonoční nadílka z teplárny zútulnila nový byt uživatelů soc. služeb

  • Tisk

Dobročinná nadílka od zaměstnanců komořanské teplárny společnosti United Energy doputovala těsně po Velikonocích (12.4.) do obecně prospěšné společnosti Energie Meziboří. Charitativní sbírka věcných darů, kterou společnost mezi svými zaměstnanci vyhlásila, měla potěšit především dva uživatele soc. služeb, kteří se z objektu Energie stěhují do nově zrekonstruovaného městského bytu, kde se pokusí žít normálním životem zdravých lidí.
Již sedmi lidem umožnila Energie Meziboří vést soukromý, pro většinu lidí běžný život. Společnost doposud disponovala dvěma vlastními a třemi městskými byty, vybudovala rovněž tréninkový byt, kde se vybraní klienti připravuji na přechod do bytu ve městě. Na svém posledním jednání schválili mezibořští radní pronájem dalšího městského bytu, na jehož rekonstrukci přispěla United Energy a to částkou ve výši 70 000 korun.

Rekonstrukce bytu byla dokončena v březnu a již začátkem dubna se do něj mohli nastěhovat dva noví nájemníci. Nábytek a dekoraci pořídila Energie díky výzvě veřejnosti, která neváhala přenechat starší, nepoužívané vybavení pro smysluplný účel. Bytu přesto k dokonalosti chybělo pár maličkostí.

„Vyhlásili jsme mezi našimi zaměstnanci sbírku, s cílem vybavit klientům obecně prospěšné Energie byt, ve kterém by se mohli opět cítit útulně jako doma. Nejednalo se výběr finančních prostředků, ale o konkrétní věci, které mnohým leží doma nebo na chalupách a které sami již nevyužívají, přestože jsou zachovalé a funkční, například drobné domácí spotřebiče, ale také záclony či ložní prádlo“, sdělil Milan Boháček, generální ředitel společnosti. „Charitativní sbírku jsme nevyhlašovali poprvé. Naši zaměstnanci na podobné akce reagují vždy velmi pozitivně, přesto mě pokaždé překvapí, jak velkou solidaritu projeví. Mezi dary se kromě starších věcí objevily i zcela nové, například mixer, varná konvice, ložní prádlo, ručníky a utěrky i nádobí a pak také starší domácí spotřebiče jako překapávač, šlehač či vejcovar a další,“ prozradila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy.

 

Poslední březnovou středu startuje 2. kolo exkurzí pro středoškoláky

  • Tisk

Poslední březnovou středu budou opět zahájeny exkurze pro studenty středních škol do provozu teplárny v Komořanech. Půjde již o druhé kolo těchto akcí, které United Energy pořádá bezplatně v rámci  svého vzdělávacího projektu Tepelná pohoda do škol. V prvním kole navštívilo teplárnu 142 středoškoláků.
Jarní kolo exkurzí pro středoškoláky bude zahájeno 28. března návštěvou střední školy EDUCHEM z Meziboří a bude pokračovat až do konce měsíce května.

Od října do listopadu letošního roku se pak do komořanské teplárny budou moci podívat také žáci 9. tříd základních škol regionu Mostecka, Litvínovska a Chomutovska. Konkrétní termíny exkurzí pro základní školy budou zveřejněny nejpozději na konci srpna na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…do škol“.

 

 

United Energy získala dotaci z fondů Evropské unie

  • Tisk

Významným úspěchem teplárenské společnosti United Energy je získání finanční podpory z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt s názvem „Rozšíření centrálního zásobování teplem teplárny Komořany napojením lokality Chanov“.

Obsahem projektu je stavba horkovodní přípojky a předávací stanice, které budou sloužit k dodávce tepla pro vytápění bytových objektů v sídlišti Chanov, dále pro vytápění a přípravu teplé vody pro objekty ZŠ Chanov. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší ve městě Most, konkrétně v jeho části Chanov. Jeho realizací dojde ke snížení emisí Eps do ovzduší o cca 27  t/r.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro provádění stavby společnost CZ TEPLO, s.r.o.. Datum ukončení realizace projektu je stanoven na 31.12.2012.

 

Podpora regionu od United Energy v roce 2011

  • Tisk

Společnost United Energy věnovala v loňském roce více jak 1 600 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Nejvíce podporovanými byly v roce 2011 sport a volnočasové aktivity obyvatel, dále pak oblast vzdělávání, následovaná podporou prevence kriminality.
Jako každý rok směřovala část podpory ze strany teplárenské společnosti do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 100 tisíc korun, dále například podpora terapeutických pobytů ve Středisku výchovné péče v Mostě ve výši 50 tisíc korun či výchovně preventivní tábory pro děti s poruchami chování, rovněž ve stejné výši (50 tis. Kč).
Město Litvínov použilo 100 tisíc korun na rozvoj bakalářských studií v Litvínově, 200 tisíc korun na podporu celoročních společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti nebo Krušnohorské Vánoce, zbylé prostředky pak na další projekty v oblasti školství, kultury a sportu.

V průběhu roku United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například Českomoravský pohár družstev 2011 ve stolním hokeji (šprtci) v Mostě, soutěže odborných dovedností žáků v rámci oslav 60. výročí založení Střední školy energetické a stavební v Chomutově částkou ve výši 100 000 korun, či 2. ročník výtvarně divadelního festivalu „Živá zahrada 2011“ v Korozlukách. Částkou ve výši rovných 300 tisíc korun se podílela na podpoře prevence kriminality v Litvínově, kdy přispěla na pořízení zařízení na detekci drog a pořízení kamer a elektronického zabezpečení u vybraných hřišť mateřských a základních škol v katastru města.

I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den, kdy zaměstnanci společnosti pomáhali dětem z dětského domova ve Vysoké Peci s mytím oken v budovách domova a s  pracemi na rozlehlé zahradě.

V roce 2011 uspořádala United Energy již druhý charitativní bazar v areálu společnosti. Výtěžek z Májového bazaru, který byl zahájen prodejní výstavou výrobků chráněných dílen obecně prospěšné společnosti Energie v Meziboří a cukrářských výtvorů žáků z 15. ZŠ J.A. Komenského v Mostě a zaměstnankyň teplárny, ve výši 11 900 korun, putoval do mosteckého HOSPICu na podporu nemocných seniorů.

Poslední tři roky bylo regionu věnováno téma firemního kalendáře společnosti. V loňském roce poprvé se však kalendář zasloužil i o jeho drobnou finanční podporu. Běžně neprodejný kalendář byl tentokrát v omezeném množství a za symbolickou cenu nabídnut návštěvníkům vernisáže výstavy Malíři Mostecka, kde se křtil a výtěžek z jeho prodeje ve výši 3 900 korun byl věnován Městské knihovně v Mostě na nákup knih do dětského oddělení.

Na podporu regionu nebude United Energy zapomínat ani v roce 2012. Již od října loňského roku mají organizace možnost zažádat o podporu z prostředků teplárenské společnosti pro své projekty v příštím roce. Uzávěrka přihlášek o dary a sponzoring je 15. ledna 2012.
O pravidlech a termínech pro žádosti o dary a sponzoring informuje web www.tepelnapohoda.cz, záložka „regionu“.

 

 

Strana 22 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu