Úvodní stránka

United Energy prodala první milion tun aditivovaného granulátu

  • Tisk

Hlavními produkty společnosti United Energy jsou vyrobené teplo a elektřina. Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají i vedlejší materiály, tzv. vedlejší energetické produkty (VEP), které se stávají, za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek, cennou druhotnou surovinou. Tyto produkty jsou certifikovány a nabízeny teplárenskou společností v rámci celého roku ke komerčnímu využití.

Jedním z těchto produktů je ADITIVOVANÝ GRANULÁT, jehož výborné geotechnické vlastnosti jej předurčují k využití především ve stavebnictví jako podkladové vrstvy  pro zpevnění a zkvalitnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a budov, dále pak jako zásypy a podsypy, kde nahrazuje dražší přírodní suroviny.
Jako podkladová vrstva  byl tento stavební certifikovaný výrobek využit například při výstavbě mimoúrovňové křižovatky v Mostě – Komořanech, při budování cyklostezky v Litvínově či při stavbě rychlostní komunikace R7, kde se  uložilo cca 80% granulátu z celkově prodaného množství granulátu v letošním roce.

Počátkem listopadu 2011 prodala United Energy první milion tun tohoto certifikovaného stavebního materiálu.

Aditivovaný granulát, který není uplatněn v rámci komerční sféry je pak využíván k rekultivaci a revitalizaci krajiny.

 

Výtěžek z prodeje kalendáře "Malíři Mostecka" půjde na nákup knížek pro děti

  • Tisk

Kalendář společnosti United Energy pro rok 2012 (50 x 50 cm) není běžně prodejný, k dispozici však byl v omezeném množství na vernisáži výstavy Malíři Mostecka, kde se kalendář, za osobní účasti vybraných mosteckých malířů, křtil. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost si jej výjimečně, za symbolickou cenu sto korun zakoupit a také nechat podepsat od přítomných výtvarníků.

Výtěžek z prodeje ve výši 3 900 korun věnuje teplárenská společnost na nákup knih do dětského oddělení Městské knihovny v Mostě.

 

 

Kalendář United Energy pro rok 2012 pokřtí výtvarníci Mostecka

  • Tisk

V úterý 8.listopadu bude ve výstavní síni Zlatá trojka v Mostě slavnostně zahájena výstava obrazů a děl výtvarníků mosteckého regionu, kterou pořádá společnost United Energy ve spolupráci s Městskou knihovnou Most u příležitosti vydání již pátého firemního kalendáře teplárenské společnosti. Součástí vernisáže, která začíná v 17:00 hodin, bude zároveň křest kalendáře United Energy pro rok 2012.

„V předchozích třech letech byl kalendář tematicky věnován dlouhodobému projektu s názvem Tepelná Pohoda, jež zastřešuje aktivity teplárenské společnosti United Energy ve prospěch regionu a jeho obyvatel. Kalendář pro rok 2012 je trochu jiný. Opět se věnuje regionu, ve kterém naše společnost působí, tentokráte však z pohledu výtvarného dění. Záměrem kalendáře pro příští rok je představit tvorbu umělců, kteří se v regionu narodili, žijí zde, anebo jsou s ním jakkoli spjati a rozšířit tak povědomí veřejnosti o výtvarném umění na Mostecku“, sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Protože rok má jen 12 měsíců, představuje kalendář s názvem „Malíři Mostecka“ obrazy pouze dvanácti umělců. Vydáním tohoto kalendáře však společnost United Energy vzdává hold i ostatním výtvarníkům, kteří se zasloužili o kulturní vývoj našeho regionu.
Vernisáže výstavy se osobně zúčastní i někteří výtvarníci, kteří se v kalendáři United Energy prezentují.
Na slavnostní zahájení výstavy 8. listopadu společnost srdečně zve nejen všechny své zaměstnance, ale i širokou veřejnost. Křest zahájí společně se zástupcem výtvarníků generální ředitel společnosti Ing. Milan Boháček, o hudební doprovod se postará vokální soubor INDIGO.

Výstava je v Městské knihovně otevřena do 3. prosince, v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 10 do19 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.

 

 

Projekt EVO Komořany má své webové stránky

  • Tisk

Dne 1. listopadu spustila akciová společnost EVO-Komořany  (dceřiná společnost United Energy,a.s.) nové webové stránky, na kterých mohou občané Mostu a okolí najít podrobné informace o projektu výstavby zařízení na energetické využívání komunálních odpadů v Komořanech u Mostu.

Zprovozněním internetové prezentace na adrese www.evokomorany.cz vyšla teplárenská společnost vstříc požadavkům veřejnosti, poskytnout co nejvíce informací o všem, co se kolem projektu výstavby zařízení EVO Komořany děje. Cílem nového webu je seznámit obyvatele regionu s problematikou nakládání s odpady, vysvětlit, co znamená energetické využití odpadů  a vyvrátit případné obavy občanů.

Na webu www.evokomorany.cz či www.spalovnakomorany.cz  najdou zájemci mimo jiné i odpovědi na nejpalčivější otázky a také kontaktní e-mail, kde mohou vznášet i konkrétní dotazy.

 

Akciová společnost Severočeská teplárenská převzala tepelné rozvody United Energy

  • Tisk

S účinností od 1.9. 2011 vložila společnost United Energy část svého podniku do nově vzniklé akciové společnosti Severočeská teplárenská, jejímž je United Energy jediným akcionářem.

Teplárenská společnost United Energy a.s. bude nadále provozovatelem elektrárny a teplárny Komořany. Severočeská teplárenská a.s. se od 1. září stala majitelem stávajících tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.

Záměrem majitele obou společností je oddělit část podniku, která se zabývá výrobou elektrické energie a tepla od distribuce tepla. Tyto změny nebudou mít v současné době žádný dopad ani na odběratele, ani na zaměstnance, kteří přecházejí z United Energy do nové společnosti. Obě společnosti mají nadále sídlo v Mostě – Komořanech.

 

Strana 23 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu