Úvodní stránka

Písmenkový projekt pokračuje. Šanci na výhru mají dospělí

  • Tisk

Pan Pohoda, 3D mluvčí Tepelné Pohody, projektu společnosti United Energy, jehož cílem je přinášet regionu vzdělání, finance, informace a také zábavu, vyhlásil v loňském roce kreativní soutěž pod názvem Písmenkový projekt. Cílem soutěže bylo shromáždit co nejvíce příběhů na zadané téma, které měly obsahovat pouze slova začínající na písmeno P. V první fázi se tohoto projektu mohli zúčastnit žáci 2. stupně základních škola a studenti středních škol, kteří na adresu teplárenské společnosti zaslali úctyhodných 43 příběhů.

Po úspěchu prvního kola se pan Pohoda rozhodl vyhlásit 2. kolo soutěže, tentokráte pro dospělé. Pravidla pro dospěláky jsou o něco přísnější než pro dětské autory, téma však zůstává stejné: příběh se musí  týkat činnosti teplárny, tepelné pohody a postaviček rodiny Pohodových.
„Věřím, že i dospělí, zejména učitelé českého jazyka, se do projektu přihlásí. Já sama jsem  zkusila sestavit příběh ze slov začínajících na stejné písmenko a musím konstatovat, že vedle toho, že jsem si ověřila jak jsem na tom se slovní zásobou, jsem se také dobře pobavila“, řekla tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Již v prvním kole šla svým žákům příkladem paní učitelka Petra Kratochvílová z 15. ZŠ v Mostě, která mimo soutěž zaslala svůj „Pohodový proslov pedagožky“.

Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 17. června  letošního roku.
Podrobné  informace, soutěžní zadání a přihlášku najdete na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, v záložce „Baví“.

 

Spolupráce United Energy s městem Litvínov v roce 2011 stvrzena

  • Tisk

V pořadí již šestý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci podepsali generální ředitel společnosti United Energy Petr Jeník a starosta Litvínova Milan Šťovíček 30. března.
Na základě dodatku pro rok 2011 poskytne teplárenská společnost městu na jeho projekty, stejně jako v předchozích letech,  částku půl milionu korun.
Mezi nejvýznamnější položky patří například podpora rozvoje Centra bakalářských studií v Litvínově, příspěvek na podporu provozu a zpřístupnění plaveckého bazénu veřejnosti nebo podpora 4. ročníku paličkářského sympozia v rámci projektu „450 let paličkářství v Krušných horách“. Tradičně se United Energy bude finančně podílet na sérii kulturních  a společenských celoměstských akcích včetně výstav v Galerii Radničního sklípku, podpoří také činnost Fotbalové školy Litvínov a přispěje sportovní základní škole na vybavení přírodovědného živého koutku.
V uplynulých pěti letech přispěla United Energy městu na základě ročních dodatků celkovou částkou 2 230 000 korun.

 

Školáci se opět vrací do teplárny. Přidají se středoškoláci

  • Tisk

Dne 30. března zahajuje United Energy již čtvrtý ročník vzdělávacího projektu Tepelná pohoda do škol, jehož součástí je i návštěva provozu teplárny v Komořanech. Až do loňského jara byly exkurze určeny pouze žákům 8. a 9. tříd základních škol. Letos, s předposledním březnovým dnem, se teplárna otevře i studentům středních škol, pro které byly až doposud exkurze organizovány pouze příležitostně.

Zatímco součástí programu pro školáky je přednáška o výrobě elektřiny a tepla, pro středoškoláky je připravena přednáška na téma ochrany životního prostředí. Seznámí se tak například s pojmy jako imise, emise, obchodování s povolenkami a také se dozví, co pro snížení vlivu provozu teplárny na životní prostředí dělá United Energy

„Díky projektu Tepelná pohoda do škol se od podzimu 2008 do jara 2010 do komořanské teplárny podívalo na 1 200 dětí ze základních škol z Mostecka a Litvínovska a posléze z Chomutovska a Jirkovska. O exkurze je mezi základkami každoročně velký zájem a termíny jsou rozebrány ihned po jejich vyhlášení. Překvapivě stejnou reakci projevily střední školy, kdy termíny pro ně určené byly rozebrány během 14 dní od zaslání naší nabídky“, sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Jarní kolo exkurzí bude zahájeno 30. března návštěvou  střední školy EDUCHEM z Meziboří a poté bude pokračovat každý čtvrtek případně středu až do konce května.

Od října letošního roku se do teplárny podívají také děti z mateřských škol a to v podobě vyhlídkové jízdy po komořanské teplárně, která je jedním z bodů vzdělávacího programu určeného právě pro nejmladší generaci.

 

Podepsána dohoda s městem Most o spolupráci v roce 2011

  • Tisk

Primátor Mostu Vlastimil Vozka a generální ředitel United Energy Petr Jeník podepsali v pondělí 28. března dodatek Dohody o vzájemné spolupráci pro letošní rok. V pořadí osmý dodatek k této dohodě upravuje spolupráci mezi městem Most a teplárenskou společností v oblasti podpory rozvoje města.
Dohodu o vzájemné spolupráci podepsala společnost United Energy s městem Most v roce 2006. Vymezuje spolupráci v oblasti dodávek tepla, ochrany životního prostředí, vzájemného informování a podpory města a života jeho obyvatel ze strany firmy.
V letošním roce podpoří United Energy město Most, tak jako v loňském roce, částkou 500 tisíc korun. V uplynulých pěti letech United Energy městu na základě ročních dodatků přispěla celkovou částkou tři miliony korun.
Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu společenského a kulturního života obyvatel a volnočasových aktivit dětí a mládeže v celkové výši 388 tisíc korun, 100 tisíc korun směřuje na sociální účely a zdravotnictví, zbylé finanční prostředky na ostatní aktivity.
Mezi nejvýznamnější položky dohody patří již tradičně například podpora Podkrušnohorského technického muzea ve výši 100 tisíc korun, podpora činnosti Střediska volného času ve výši 50 tisíc, či příspěvek na preventivní výjezdy dětí s poruchami chování rovněž ve výši 50 tisíc korun.

"V letošním roce je to vůbec první smlouva tohoto typu, kterou město Most podepsalo", konstatoval Vlastimil Vozka.

 

Certifikované stavební materiály komořanské teplárny mají své uplatnění

  • Tisk

Hlavními  produkty teplárenské společnosti United Energy jsou vyrobené teplo a elektřina. Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají i vedlejší materiály, tzv.vedlejší energetické produkty (VEP), které se stávají, za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek, cennou druhotnou surovinou pro další zpracování a výrobu. Tyto produkty jsou certifikovány a využívány zejména ve stavebnictví, silniční dopravě či k revitalizaci krajiny regionu a podobně. Z hlediska ekologického lze využití těchto výrobků hodnotit velmi pozitivně, neboť dochází k úsporám přírodních surovin.

United Energy je v současné době držitelem šesti platných certifikátů na dva druhy VEP- aditivovaný granulát a popílek z látkových filtrů. Oba certifikované výrobky jsou nabízeny ke komerčnímu využití a to v rámci celého roku.

Vlastnosti aditivovaného granulátu jej předurčují k využití především ve stavebnictví jako podkladové vrstvy pro zpevnění a zkvalitnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a budov, dále pak jako zásypy a podsypy, kde nahrazuje dražší přírodní suroviny. Renomované stavební společnosti v regionu mají s jeho použitím nemalé zkušenosti. Popílek se používá pro výrobu cementu, porobetonu či jako příměs maltových směsí.

V roce 2010 vyprodukovala United Energy téměř 270 tisíc tun aditivovaného granulátu, z toho více jak 59 tisíc tun bylo uplatněno v rámci komerční sféry, zbytek byl využit na revitalizaci krajiny.

V současné době komořanská teplárna aktivně spolupracuje s různými partnery z oblasti vývoje a výzkumu s cílem odhalit další možné směry uplatnění vedlejších energetických produktů z produkce United Energy.
Informace o certifikovaných výrobcích, podmínkách prodeje a cenách naleznete na webových stránkách společnosti www.ue.cz.

 

Strana 25 z 29

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu