Úvodní stránka

Podpora veřejně prospěšných aktivit v roce 2010

  • Tisk

Přesto, že i teplárenská společnost United Energy pocítila dopady finanční krize, věnovala v loňském roce více jak 2 miliony 800 tisíc korun ve prospěch regionu. Městům, obcím, neziskovým a příspěvkovým organizacím tak firma přispěla finanční částkou na stejné úrovni jako v roce 2009.
Téměř půl milionu společnost rozdělila v rámci třetího ročníku Grantu Pohoda, jehož cílem je pomáhat neziskovému sektoru v úsporách energií. Do třetího a zároveň také posledního kola Grantu se přihlásilo pouhých 10 organizací. Komise vybrala 6 projektů, z nichž 3 projekty se týkaly úspory elektrické energie, 3 úspory vody a 2 projekty byly zaměřeny na úsporu tepla. Celkem přispěl Grant na úspory energií částkou více jak 460 tisíc korun.
Jako každý rok směřovala část podpory ze strany United Energy do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi teplárenskou společností a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 100 tisíc korun, dále například zakoupení keramické pece pro Klub národnostních menšin ve výši 45 tisíc korun. Město Litvínov použilo 345 tisíc korun na oblast sportu a aktivity pro volný čas, 50 tisíc korun na zakoupení defribrilátorů Krušnohorské poliklinice, zbylé prostředky pak na provoz Galerie Radničního sklípku a další projekty ve zdravotnictví.
V průběhu roku pak United Energy podpořila i řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například mistrovství ČR – Czech Open 2010 ve stolním hokeji v Mostě, Mezinárodní přehlídku odborných dovedností žáků středních elektrotechnických škol v Chomutově, či 2. a 3. etapu projektu Bezpečné světlo pro Litvínov. Částkou  ve výši téměř 270 tisíc korun se podílela na vybavení audiovizuálního studia v prostorách Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě.
Nejvíce prostředků, mimo komunální sféru, bylo vloni rozděleno do oblasti volnočasových aktivit a sportu a dále do vzdělávání..
V loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den, kdy 32 zaměstnanců společnosti pomáhalo dětem z dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny s pracemi na rozlehlé zahradě.
V roce 2010 rovněž odstartovala United Energy svůj první charitativní bazar v areálu společnosti. Výtěžek z bazaru, který byl zahájen prodejní výstavou výrobků chráněných dílen obecně prospěšné společnosti Energie v Meziboří, ve výši více jak 7 tisíc korun putoval do azylového domu v Mostě na zajištění osobních potřeb klientek a jejich dětí.

Na podporu regionu nebude United Energy zapomínat ani v roce 2011. Již od listopadu loňského roku mají organizace možnost zažádat o podporu z prostředků teplárenské společnosti pro své projekty v letošním roce. Uzávěrka přihlášek o dary a sponzoring je 15. ledna 2011.
O pravidlech a termínech pro žádosti o dary a sponzoring informuje web www.tepelnapohoda.cz, záložka „regionu“. Zde je možné se seznámit i s podrobnostmi o úspěšných projektech, podpořených teplárenskou společností.

 

 

Insolvenční řízení s United Energy bylo zastaveno

  • Tisk

Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11. 2010 zastavil  insolvenční řízení se společností United Energy. Soud tak učinil na základě zpětvzetí insolvenčního návrhu ze strany společnosti Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal, která v dubnu tohoto roku návrh podala.
„Vítáme, že skupina Czech Coal přehodnotila svůj postup a ukončila dosavadní nelegitimní zneužívání insolvenčního návrhu k nátlaku na naši společnost,“ prohlásil Petr Jeník, generální ředitel United Energy. „Samotný návrh na insolvenční řízení byl zcela bezdůvodný a účelový a byl veden výhradně snahou poškodit United Energy.“
„Celý tento případ jasně ukázal na nutnost legislativní úpravy stávající podoby insolvenčního zákona tak, aby do budoucna bylo zamezeno vzniku podobných situací,“
podotkl Jeník.

 

United Energy má nové webové stránky

  • Tisk

Od dnešního dne se může veřejnost těšit z nové podoby webových stránek teplárenské společnosti United Energy. Změnou internetové podoby prošla nejen grafika, ale především struktura webu, která umožní veřejnosti, obchodním partnerům i médiím lepší orientaci při hledání požadovaných informací, než tomu bylo doposud.
Na adrese www.ue.cz mohou najít obyvatelé regionu například informace o právě probíhajících či plánovaných odstávkách, přehled volných pracovních míst ve společnosti či nově odpovědi na otázky, které je nejvíce zajímají. Obchodním partnerům nabízí sekce webu podrobné informace o poskytovaných službách včetně cen za tyto služby a rovněž důležité dokumenty vztahující se k United Energy. Na stránkách jsou k dispozici tiskové zprávy, zajímavé odkazy, informace z oblasti firemní filantropie či údaje o péči, kterou společnost věnuje životnímu prostředí a také fotogalerie s historickými i současnými fotografiemi komořanské elektrárny.
Těšíme se na vaši návštěvu na stránkách www.ue.cz.

 

Pohodovi předškoláčkům ukázali, jak důležitá je elektřina a teplo

  • Tisk

Jak důležitá je elektřina a teplo a kde se vlastně bere, dnes poprvé vysvětlil dětem z mateřské školky Růžová v Mostě pan Pohoda a ostatní členové rodiny Pohodových.

Seznámení předškoláků s elektřinou a teplem proběhlo velice jednoduchou a zábavnou  formou prostřednictvím divadelního představení, které pro United Energy připravilo na zakázku Divadlo nad Labem. Počáteční obavy z toho, že složité téma tak malé děti nezaujme, se ukázaly jako liché. Děti divadlo nadchlo a během chvíle se aktivně zapojily do hledání příčin, proč paní Pohodové neteče teplá voda, jak je možné, že přestala hrát televize a proč najednou netopí topení, takže děti Pu a Pe v domečku mrznou. Společně pak také nahlas přemýšlely s opravářem Karlem nad tím, co všechno je na elektřinu.

 „Přiznám se, že přijít na to, jak dětem jednoduše a přesto poutavě ukázat co je elektřina a jak je důležitá, nebylo nic lehkého. Mým prvním divákem a největším kritikem byla má dcera, na které jsem si zájem o představení vyzkoušel,“ sdělil herec a také jeden z autorů scénáře Jiří Kraus.

Celé představení je rámováno čtyřmi písničkami s názvy: „Seznámení“, „Když nejde proud“, Instalatérská“ a „Když je doma teplíčko“, které děti obdržely na CD a mohly si je tak zazpívat spolu s herci.
Na závěr programu si předškoláčci prohlédly kulisy a maňásky a také obdržely praktické upomínkové dárky s postavičkami rodiny Pohodových – pastelky, skicáky a omalovánky.

„Představení je moc povedené a pěkně navazuje na téma, které právě probíráme. Mluvíme s dětmi o uhlí, hrajeme si na horníky. V plánu máme návštěvu štoly v Podkrušnohorském muzeu a rádi bychom se také jeli podívat na komořanskou teplárnu, aby děti viděly, jak doopravdy vypadá“, řekla nám paní učitelka  Drdová.

Projekt pro mateřské školy je pokračováním vzdělávacího projektu Tepelná Pohoda do škol, který byl až doposud určen pouze žákům a studentům základních, středních a vysokých škol. Rodina Pohodových se se svým poučným divadelním představením přesune již příští pátek, 15. října do mateřské školy v ulici Zdeňka Fibicha v Mostě a poté navštíví dalších pět  mateřinek v Mostě a Litvínově.

 

 

Startuje Písmenkový projekt

  • Tisk

Pan Pohoda, 3D mluvčí Tepelné Pohody, projektu společnosti United Energy, jehož cílem je přinášet regionu vzdělání, finance, informace a také zábavu, vyhlásil novou kreativní soutěž pod názvem Písmenkový projekt. Cílem soutěže je shromáždit co nejvíce příběhů, které obsahují pouze slova začínající na písmeno P. Téma příběhů musí souviset s činností teplárny společností United Energy, tepelnou pohodou nebo postavičkami rodiny Pohodových. Důležitou roli při výběru nejlepšího příběhu bude hrát kromě dodržení tématu také rozsah textu, smysl a originalita.

Celý článek...

 

Strana 27 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu