Úvodní stránka

United Energy žaluje skupinu Czech Coal o 118 milionů korun za neuhrazené teplo

  • Tisk

Společnost United Energy dnes na skupinu Czech Coal podala žalobu, ve které se domáhá částky 118 milionů Kč za neuhrazené dodávky tepla. Dluh skupiny Czech Coal za dodávky tepla vůči United Energy dosahuje nyní v souhrnu výše 143 mil. Kč.

Firmy ze skupiny Czech Coal přestaly platit za dodávky tepla od United Energy v únoru roku 2008. United Energy se již v roce 2008 začala domáhat soudní cestou úhrady, ale řízení v této věci zatím nebylo pravomocně ukončeno.
Czech Coal se své závazky snaží zpochybňovat neoprávněným pokusem o jejich započtení vůči uměle vykonstruované pohledávce za dodávky uhlí z roku 2006, za které si Czech Coal jednostranně (bez smluvní opory) účtoval cenu 51,19 Kč/GJ. Tuto přemrštěnou a smluvně nepodloženou cenu United  Energy neakceptovala a hradila nadále smluvní cenu 31,62 Kč/GJ. Czech Coal byl následně pokutován Ministerstvem financí ČR za to, že v letech 2005–06 účtoval nepřiměřeně vysoké ceny uhlí.
Nová žaloba United Energy se týká dluhu skupiny Czech Coal ve výši 118 mil. Kč (plus úroky z prodlení) za neuhrazené dodávky tepla od února 2008 do konce ledna roku 2010. Ke konci března letošního roku se dluh skupiny Czech Coal vůči United Energy za neuhrazené dodávky tepla nakumuloval do celkové výše 143 mil. Kč (plus úroky z prodlení).

Celý článek...

 

Prohlášení k návrhu Czech Coal na zahájení insolvenčního řízení

  • Tisk

Návrh společnosti Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal na zahájení insolvenčního řízení vůči společnosti United Energy považujeme za zcela neopodstatněný a zásadně jej odmítáme. Nyní uplatněná pohledávka Czech Coal navíc již zanikla formou započtení.

Inkriminovaný návrh Czech Coal je absurdním krokem, jaký je pro Czech Coal bohužel typický. Společnost United Energy řádně plní veškeré závazky vůči Czech Coal i vůči ostatním dodavatelům. Naopak Czech Coal v posledních více než 2 letech opakovaně nehradila své závazky plynoucí z odběru tepla od United Energy.

Postup příslušného soudu ve věci návrhu Czech Coal byl ryze formální a čistě technický, tzn. nedá se v žádném případě chápat tak, že soud uznal jakékoliv požadavky či nároky Czech Coal vznesené vůči United Energy.
United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další.
Společnost UNITED ENERGY je součástí ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.

 

Martin Maňák
ředitel komunikace
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

 

Projekt výstavby zařízení pro energetické využití odpadů Most,Komořany

  • Tisk

Koncem loňského roku zahájila teplárenská společnost United Energy přípravné práce pro realizaci projektu výstavby zařízení  pro energetické využívání odpadů Most,Komořany v areálu teplárny.
Evropská unie požaduje na členských státech, aby omezily skládkování komunálních odpadů. Česká republika a její současný systém nakládání s odpady, bohužel, těmto požadavkům nevyhovuje. Závazky EU plynoucí ze směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů neplní a množství sládkovaných odpadů dle Plánu odpadového hospodářství nesnižuje. Na regionální úrovni nejsou doposud vytvářeny integrované systémy nakládání s odpady a zajišťovány dostatečné  technologické kapacity na efektivní využití odpadů podle cílů Plánu odpadového hospodářství. Je předpoklad, že jen v Ústeckém kraji bude v roce 2010 na skládky uloženo 360 tis. tun KO, což je téměř o 160 tis. tun více než požaduje Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a platná legislativa. Řešením výše uvedených problémů je třídění, recyklace a energetické využití v zařízeních energetického využití odpadů.

Celý článek...

 

Bezpečné světlo pro Litvínov vstupuje do druhé etapy. Podpis dohody s městem Litvínov

  • Tisk

K prvním šesti přechodům pro chodce, na které od března z bezpečné vzdálenosti upozorňují řidiče blikající LED diody, přibudou v dohledné době další. Akce Bezpečné světlo pro Litvínov, kterou podpořila společnost United Energy pokračuje už druhou etapou. V první etapě byly solárními blikači osazeny přechody u základní školy s rozšířenou výukou jazyků na PKH, u Soukromé sportovní základní školy, u základní školy v Ruské ulici a na Valdštejnské ulici nad křižovatkou s Ruskou ulicí, u základní školy v Hamru a u janovské základní školy. „Blikající světla z bezpečné vzdálenosti upozorňují řidiče, že se blíží k přechodu. Zatím jsme vzhledem k finanční náročnosti akce osadili blikajícími solárními světly vždy jen tu polovinu přechodu, která je blíže k řidiči ve směru jízdy. Pokud se podaří získat další potřebné finance, budou přechody doplněny svítidly po celé šíři z obou stran. Věřím, že toto opatření spolu s dalšími prvky, které ještě pro komunikace v Litvínově připravujeme, zvýší bezpečnost na přechodech především pro děti,“ uvedl starosta Litvínova Daniel Volák.  Ve druhé etapě budou světla umístěna na přechodu u Billy, na ulici Mostecká u nádraží, na ulici 9. května u Elka, na dvou přechodech na ulici  Valdštejnská v centru města a na ulici Tyrše a Fügnera u křižovatky s ulicí Ruská.

Celý článek...

 

Z daru United Energy se nejvíce radují děti

  • Tisk

Děti prvního stupně základní školy Okružní 1235 v Mostě se mohou již od konce loňského roku radovat z nově vybavené školní družinky. Díky příspěvku United Energy v hodnotě 51 000 korun škola zmodernizovala prostory školní družiny a vybavila je novým nábytkem. Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, děti se zde věnují různým zájmovým činnostem. Škola tak nabízí dětem plnohodnotné trávení volného času.
„Nové vybavení děti motivuje, pomáhá rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost, přispívá k obnově tělesných i duševních sil dětí. Děti s radostí pracují u nových stolečků, ovšem nejvíce nadšené byly z nového hracího koutku, jehož součástí je magnetická tabule a díl s obchůdkem, který se dá využít i jako malé divadélko"  uvedla vedoucí vychovatelka Dana Prücknerová.

Celý článek...

 

Strana 29 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu