Úvodní stránka

Bezpečné světlo pro Litvínov vstupuje do druhé etapy. Podpis dohody s městem Litvínov

  • Tisk

K prvním šesti přechodům pro chodce, na které od března z bezpečné vzdálenosti upozorňují řidiče blikající LED diody, přibudou v dohledné době další. Akce Bezpečné světlo pro Litvínov, kterou podpořila společnost United Energy pokračuje už druhou etapou. V první etapě byly solárními blikači osazeny přechody u základní školy s rozšířenou výukou jazyků na PKH, u Soukromé sportovní základní školy, u základní školy v Ruské ulici a na Valdštejnské ulici nad křižovatkou s Ruskou ulicí, u základní školy v Hamru a u janovské základní školy. „Blikající světla z bezpečné vzdálenosti upozorňují řidiče, že se blíží k přechodu. Zatím jsme vzhledem k finanční náročnosti akce osadili blikajícími solárními světly vždy jen tu polovinu přechodu, která je blíže k řidiči ve směru jízdy. Pokud se podaří získat další potřebné finance, budou přechody doplněny svítidly po celé šíři z obou stran. Věřím, že toto opatření spolu s dalšími prvky, které ještě pro komunikace v Litvínově připravujeme, zvýší bezpečnost na přechodech především pro děti,“ uvedl starosta Litvínova Daniel Volák.  Ve druhé etapě budou světla umístěna na přechodu u Billy, na ulici Mostecká u nádraží, na ulici 9. května u Elka, na dvou přechodech na ulici  Valdštejnská v centru města a na ulici Tyrše a Fügnera u křižovatky s ulicí Ruská.

Celý článek...

 

Projekt výstavby zařízení pro energetické využití odpadů Most,Komořany

  • Tisk

Koncem loňského roku zahájila teplárenská společnost United Energy přípravné práce pro realizaci projektu výstavby zařízení  pro energetické využívání odpadů Most,Komořany v areálu teplárny.
Evropská unie požaduje na členských státech, aby omezily skládkování komunálních odpadů. Česká republika a její současný systém nakládání s odpady, bohužel, těmto požadavkům nevyhovuje. Závazky EU plynoucí ze směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů neplní a množství sládkovaných odpadů dle Plánu odpadového hospodářství nesnižuje. Na regionální úrovni nejsou doposud vytvářeny integrované systémy nakládání s odpady a zajišťovány dostatečné  technologické kapacity na efektivní využití odpadů podle cílů Plánu odpadového hospodářství. Je předpoklad, že jen v Ústeckém kraji bude v roce 2010 na skládky uloženo 360 tis. tun KO, což je téměř o 160 tis. tun více než požaduje Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a platná legislativa. Řešením výše uvedených problémů je třídění, recyklace a energetické využití v zařízeních energetického využití odpadů.

Celý článek...

 

United Energy podpořila Bezpečné světlo pro Litvínov

  • Tisk

Litvínovské přechody pro chodce budou v letošním roce bezpečnější. Pozornost řidičů budou na přechodech zvyšovat blikající LED svítidla umístěná v povrchu vozovky. Bezpečnost chodcům v Litvínově pomůže zajistit společnost United Energy, která na instalaci LED svítidel věnuje městu finanční dar 500 tis. Kč.

Na litvínovských přechodech pro chodce se závěrem loňského roku stalo několik dopravních nehod, při kterých byli zranění lidé. Vedení města proto hledalo cestu, jak bezpečnost na přechodech zvýšit. „Blikající LED svítidla budou řidiče už z bezpečné vzdálenosti na přechody upozorňovat. Věříme, že nové opatření bude účinné. Za současné finanční situace by ale město na výstražné osvětlení přechodů hledalo peníze jen těžko. O to více si vážíme pomocné ruky, kterou nám v tomto případě podala společnost United Energy,“ uvedl starosta Litvínova Daniel Volák.

Celý článek...

 

Z daru United Energy se nejvíce radují děti

  • Tisk

Děti prvního stupně základní školy Okružní 1235 v Mostě se mohou již od konce loňského roku radovat z nově vybavené školní družinky. Díky příspěvku United Energy v hodnotě 51 000 korun škola zmodernizovala prostory školní družiny a vybavila je novým nábytkem. Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, děti se zde věnují různým zájmovým činnostem. Škola tak nabízí dětem plnohodnotné trávení volného času.
„Nové vybavení děti motivuje, pomáhá rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost, přispívá k obnově tělesných i duševních sil dětí. Děti s radostí pracují u nových stolečků, ovšem nejvíce nadšené byly z nového hracího koutku, jehož součástí je magnetická tabule a díl s obchůdkem, který se dá využít i jako malé divadélko"  uvedla vedoucí vychovatelka Dana Prücknerová.

Celý článek...

 

Měsíční účet za teplo v letošním roce vzroste jen nepatrně

  • Tisk

Něco málo přes 300 korun za GJ tepla (bez DPH) zaplatí odběratelé teplárny Komořany společnosti United Energy, a.s. v roce 2010. Představuje to průměrný nárůst ceny o 3 % oproti roku předchozímu. Přestože ostatní ceny energií prozatím stagnují, cena tepelné energie nepatrně vzroste. Důvodem je především nárůst nákladů na pořízení paliva, ale i dalších vstupních položek.
Tak jako v roce 2009 bude i nadále platit pro obě lokality – Most i Litvínov – jednotná cena, přesně 300,74 Kč/GJ.

Celý článek...

 

Strana 30 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu