Úvodní stránka

Neziskovky mohou žádat o finanční dary i dobrovolníky

  • Tisk

I v roce 2017 jsou společnosti United Energy a Severočeská teplárenská připraveny pomoci neziskovým organizacím.
Již koncem loňského roku vyhlásila komořanská teplárna 1. kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring pro letošní rok. Žádat o finanční příspěvek na své projekty mohou neziskovky již od 1. listopadu 2016 až do 15. ledna 2017. Bližší informace, formulář žádosti a termíny jsou k dispozici na www.tepelnapohoda.cz/regionu.

I letos je společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního dobrovolnictví, poskytnout své zaměstnance některé z organizací, působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku a Litvínovsku, případně na Chomutovsku.
Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční podporu ze strany teplárenské společnosti zájem, mohou vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, pod záložkou „…Dobrovolnictví“ a zaslat jej na uvedené kontakty nejpozději do 31. března 2017.
Ze zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce podpoří.
V rámci firemního dobrovolnictví podpořila teplárna od roku 2009 již osm organizací.

 

Vánoce se blíží. Teplárníci dostali odměnu

  • Tisk

Z vánoční nadílky v podobě finanční odměny na konci roku se mohou radovat zaměstnanci komořanské teplárny.
„Vzhledem k vývoji v posledních týdnech a k očekávané skutečnosti plnění finančního plánu pro rok 2016 rozhodlo představenstvo společnosti o vyplacení jednorázové odměny zaměstnancům a to již v prosincovém výplatním termínu,“ řekl Milan Boháček, generální ředitel United Energy.
Vyplatit odměnu ve výši 1% roční mzdy v případě splnění plánované přidané hodnoty umožňuje stávající Kolektivní smlouva.
Představenstvo rozhodlo o vyplacení této odměny ve dvojnásobné výši, než stanovuje Kolektivní smlouva. Tímto způsobem vyjádřilo zaměstnancům poděkování za celoroční pracovní úsilí při plnění vytyčených cílů,“ vysvětlil dále Boháček.

V současné době probíhá kolektivní vyjednávání o mzdách pro rok 2017 a o poskytnutí dalších benefitů.

 

Obnovení dodávek teplé vody nepatrně později

  • Tisk

Z důvodu technologických komplikací zaviněných nepříznivými klimatickými podmínkami se domácnosti v Podžatecké oblasti dočkají teplé vody o pár hodin později, než bylo původně plánováno.

Termín původně plánované odstávky od 25. 7. – 10. 8. bude dodržen, nicméně čas obnovení dodávek teplé vody se posune z 13. hodiny do hodin večerních.

Informace se týká domácností:
VS Hotel DOMINO, VS 24 – bl. 93-94 (2400,2401), bl. 41 (2368-2370), bl. 94 (2365-2367), VS 27 – bl. 22 (2245-2247), bl. 23 (2425-2427), bl. 24 (2147-2149), bl. 26 (2141-2143), bl. 27 (2138-2140), bl. 28 (2135-2137), bl. 29 (2132-2134), bl. 30 (2248-2250), bl. 32 (2254-2256), bl. 33 (2218-2220), bl. 36 (2156-2158), bl. 37 (2168-2170), bl. 38 (2171-2174), bl. 39 (2108-2111), bl. 40 (2112-2115), VS 28 - Podkrušnohorské gym. - čp. 2343, bl. 7 (2100,2101), bl. 6 (2098,2099), DIAKONIE-3274, Městská policie -2150, bl. 96 (2389-2391), bl.  97 (2377-2379), bl. 95 (2380-2382), bl. 95-96 (2402,2403), bl. 96-97 (2404,2405), bl. 19 (2419-2421), bl. 20 (2422-2424), VS Dům 21, VS RBZS Most, VS 29 – bl. 3 (2092,2093), bl. 11 (2227- 2229), bl. 10 (2230-2232), bl. 9 (2233-2235), bl. 16 (2410-2412), bl. 18 (2416-2418), čp. 2504, bl. 99-100 (2408,2409), bl. 1 (2102,2103), bl. 13 (2151), bl. 8 (2236-2238), bl. 17 (2413-2415), bl. 98 (2386-2388), bl. 100 (2394-2396), bl. 99 (2397-2399), bl. 98-99 (2406,2407), VS Vančurova 2107, VS LADA, VS J. Lady 2104-6, VS 30 – čp. 338,339, VS Archiv Most, VS 32 (Muzeum - 1360)

V souvislosti s opožděním výše uvedené akce dojde pravděpodobně následně i k posunutí doby obnovení tepla i u odstávky plánované od 25. 7. -11. 8., a to z 12. hodiny rovněž do večerních hodin.

Informace se týká domácností:
VS 25 – bl. 48 (2268,2269,2270), bl. 58 (2159), MŠ Dvořáka-2429, bl. 55 (2165), bl. 56 (2161), bl.92-93 (2384,2385), bl. 92 (2358,-2360), bl. 52 (2164), bl. 53 (2163), bl. 54 (2162), bl. 91 (2324-2326), bl. 42 (2265-2267), bl. 43 (2297-2299),  bl. 44 (2312-2314), VS 26 – bl. 75 (2128-2131), bl. 76 (2175-2178), bl. 59 (2179), DPS - bl. 62 (2166), 7. ZŠ – 2454, bl. 50 (2224-2226), bl. 72 (2116-2119), bl. 61 (2181)

 

Topná sezóna začala. V Mostě i Litvínově se dnes začíná topit

  • Tisk

Na základě žádosti významných odběratelů a po dohodě s hlavními distributory tepla zahájila společnosti United Energy  a Severočeská teplárenská temperování domácností v Mostě a Litvínově ve středu. 21. září. Teplo tak pocítí odběratelé ještě dnes ve večerních hodinách. K dohodě uvedených partnerů začít vytápět došlo na základě předpovědi počasí v nadcházejícím týdnu, kdy se má znatelně ochladit. Topná sezóna letos v obou městech začne o pouhé tři dny později než loni.

V případě, že se teplé počasí ještě vrátí, vytápění může být opět přerušeno, jako tomu bylo i v předchozích letech.

Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1. září a končí 31. května. V tomto rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.

 

 

Teplá voda dřívě u další části domácností v lokalitě Podžatecká

  • Tisk

Zbylá část domácností v lokalitě Podžatecká se může těšit z teplé vody. Práce na rekonstrukci odbočky k VS 23, byly stejně jako u VS 22, ukončeny dříve, než bylo naplánováno.

Původně plánovaná odstávka od 25. 7. – 12. 8. 2016 byla tentokrát zkrácena o tři dny.

 

Domácnostem z bloků uvedených viz níže tak poteče z kohoutků teplá voda již dnes, tj. 9. 8. 2016 ve večerních hodinách.

 VS 23 - bl. 70 (2200-2202), čp. 1330, bl. 71 (2203-2205), bl. 81 (2277-2281), bl. 68 (2194-2196), bl. 69 (2197-2199), bl. 79 (2207,2208), bl. 77 (2214,2215), bl. 78 (2216,2217), bl. 83 (2258-2260), bl. 82 (2262-2264), bl. 84 (2271-2273), bl. 80 (2274-2276).

 

Strana 4 z 29

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu