Úvodní stránka

Spolek Litvínov patří občanům se zajímal o projekt EVO-Komořany

  • Tisk

Setkání s několika členy spolku „Litvínov patří občanům“ uspořádala v druhé půlce ledna společnost United Energy. Cílem setkání byla prezentace projektu EVO-Komořany a rozptýlení obav členů spolku z plánované výstavby zařízení pro energetické využívání odpadu (EVO). Mezi přítomnými byl například i zastupitel města Litvínov a kandidát do Senátu Parlamentu ČR MUDr. Jiří Biolek.
Projekt spalovny komunálního odpadu představil technický ředitel teplárenské společnosti Petr Mareš. Součástí prezentace byla i prohlídka stávajícího energetického zdroje.

Hosté byli seznámeni s parametry připravovaného zařízení, se současným stavem realizace i se stavem podobných zařízení a s řešením odpadového hospodářství i jinde ve světě. Mezi dotazy byl především zájem o čištění spalin a hodnoty jejich výstupu ze zařízení, svoz komunálního odpadu a změny nakládání s ním v souvislosti s EVO. Účastníci prezentace kvitovali především argument, že spalováním odpadu bude ušetřeno uhlí, jehož těžba Litvínov bezprostředně ohrožuje, neboť Spolek „Litvínov patří občanům“ právě z tohoto důvodu aktivně vystupuje za zachování limitů těžby.

„Většina obav z výstavby zařízení spalovny komunálního odpadu v Komořanech souvisí s neznalostí problematiky. Věřím, že setkání pomohlo vyjasnit řadu otázek, které členy spolku trápily“, řekl k akci Mareš.

 

Podpora regionu v roce 2016 výšší než v předchozím roce

  • Tisk

Společnost United Energy věnovala v loňském roce více jak 2 100 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu.
„Vloni jsme, stejně jako v předchozím roce, nejvíce podporovali sportovní a volnočasové aktivity obyvatel, následovala kultura, dále pak oblast vzdělávání a v neposlední řadě prevence kriminality. Městům, obcím a neziskovým organizacím přispěla teplárna o téměř 226 tisíc korun více než v roce předchozím“, sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Jako každý rok směřovala část podpory ze strany United Energy do partnerských měst Mostu a Litvínova. Most získal od teplárenské společnosti půl milionu například na podporu sportovních akcí pro širokou veřejnost (80 tis. Kč), na obnovu a rekonstrukci Památníku A. Novotného (40 tis. Kč), na pořízení bezpečnostních reflexních návleků pro děti na I. stupni ZŠ (50 tis. Kč) či na vybudování multimediálního minicentra pro výuku grafických předmětů pro Podkrušnohorské gymnázium (50 tis. Kč). Litvínov použil půl milionu od komořanské teplárny na zajištění kulturních a volnočasových aktivit obyvatel (240 tis. Kč), na pořízené detektoru na měření nečistot ovzduší (90 tis. Kč) či na vybavení školní družiny jedné z litvínovských ZŠ (90 tis. Kč).

V průběhu roku pak teplárna podpořila řadu dalších zajímavých projektů, například vybudování ojedinělého okruhu pro běžce a cyklisty v délce 10 km na kopci Ressl (70 tisíc Kč.), přispěla na pořízení schodišťové sedačky pro seniory a klienty s pohybovým handicapem Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (40 tis. Kč). Poskytla peněžitý dar Domovům soc. služeb Litvínov na pořízení 2 ks polohovatelných lůžek a na zajištění sestavy PC se speciální klávesnicí a myší vč. podpůrných programů pro jejich postiženou klientku v celkové výši 55 tisíc korun a také ZŠ Zahradní v Chomutově na nákup synchronizační a napájecí jednotky pro 24 iPadů – iKufru USB (50 tis. Kč).

I v loňském roce pokračovala teplárna ve firemním dobrovolnictví. Kromě uspořádání tradičního Energického dne, kdy dobrovolníci pomáhali se zvelebením zahrady v Penzionu pro seniory v ul. Komořanská v Mostě, zorganizovala teplárna i tzv. SETEP DAY, v rámci kterého vyvezli její zaměstnanci děti z Kojeneckého ústavu v Mostě do zooparku v Chomutově.Vloni také proběhlo historicky první setkání pracovníků společnosti Severočeská teplárenská a odborníků s širokou veřejností na mosteckém magistrátě a kromě exkurzí pro ZŠ a SŠ mosteckého regionu i několik exkurzí provozem teplárny pro zájemce z řad veřejnosti.

Podporovat region budou společnosti United Energy a Severočeská teplárenská i v roce 2017. Již od 1. Listopadu mají organizace možnost zažádat o podporu svých projektů v letošním roce. Více na webu www.tepelnapohoda.cz.

 

 

 

Neziskovky mohou žádat o finanční dary i dobrovolníky

  • Tisk

I v roce 2017 jsou společnosti United Energy a Severočeská teplárenská připraveny pomoci neziskovým organizacím.
Již koncem loňského roku vyhlásila komořanská teplárna 1. kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring pro letošní rok. Žádat o finanční příspěvek na své projekty mohou neziskovky již od 1. listopadu 2016 až do 15. ledna 2017. Bližší informace, formulář žádosti a termíny jsou k dispozici na www.tepelnapohoda.cz/regionu.

I letos je společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního dobrovolnictví, poskytnout své zaměstnance některé z organizací, působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku a Litvínovsku, případně na Chomutovsku.
Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční podporu ze strany teplárenské společnosti zájem, mohou vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, pod záložkou „…Dobrovolnictví“ a zaslat jej na uvedené kontakty nejpozději do 31. března 2017.
Ze zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce podpoří.
V rámci firemního dobrovolnictví podpořila teplárna od roku 2009 již osm organizací.

 

Ceny tepla pro rok 2017

  • Tisk

Společnost Severočeská teplárenská v příštím roce neplánuje zvyšovat ceny tepelné energie domácnostem, jež jsou připojeny na sekundární rozvody. Nadále tak zachovává ceny na celorepublikové úrovni.
Mírné zvýšení ceny se dotkne pouze odběratelů s vlastní výměníkovou stanicí, kteří využívají primárního napojení na systém CZT. Většinou tedy komerčních objektů a subdodavatelů tepla.
V případě domácnosti, která využívá tepelnou energii z primárního rozvodu a subdodavatel nezvýší cenu tepla ještě jiným způsobem, dojde u průměrné domácnosti ke zvýšení o cca 196 Kč s DPH. To je zhruba o 16,30 Kč měsíčně.

Hlavním důvodem mírného nárůstu cen u těchto odběratelů jsou rozsáhlé rekonstrukce primárních rozvodů v Mostě a Litvínově, do nichž společnost ročně investuje desítky milionů korun. Tyto investice do modernizace však přispívají k bezproblémovému chodu primárních rozvodů, dochází ke generační obměně technologie a tím ke zvýšení spolehlivosti dodávek tepla.
Již v roce 2016 se rozsah rekonstrukce projevil tím, že nenastala žádná porucha na primární síti, která by se projevila odstavením tepla u větší části domácností.

 

 

Vánoce se blíží. Teplárníci dostali odměnu

  • Tisk

Z vánoční nadílky v podobě finanční odměny na konci roku se mohou radovat zaměstnanci komořanské teplárny.
„Vzhledem k vývoji v posledních týdnech a k očekávané skutečnosti plnění finančního plánu pro rok 2016 rozhodlo představenstvo společnosti o vyplacení jednorázové odměny zaměstnancům a to již v prosincovém výplatním termínu,“ řekl Milan Boháček, generální ředitel United Energy.
Vyplatit odměnu ve výši 1% roční mzdy v případě splnění plánované přidané hodnoty umožňuje stávající Kolektivní smlouva.
Představenstvo rozhodlo o vyplacení této odměny ve dvojnásobné výši, než stanovuje Kolektivní smlouva. Tímto způsobem vyjádřilo zaměstnancům poděkování za celoroční pracovní úsilí při plnění vytyčených cílů,“ vysvětlil dále Boháček.

V současné době probíhá kolektivní vyjednávání o mzdách pro rok 2017 a o poskytnutí dalších benefitů.

 

Strana 4 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu