Úvodní stránka

Komořanská teplárna podpoří deset projektů. V rozdávání darů bude pokračovat

  • Tisk

V polovině ledna letošního roku bylo ukončeno přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský příspěvek. K tomuto datu se sešlo 21 přihlášek od 19 organizací, z toho 8 z oblasti sportu a volného času, 6 z oblasti vzdělávání, 3 z oblasti kultury a 2 z oblasti sociální. Dva projekty se týkaly ochrany životního prostředí.
 
Rozhodnutí výběrové komise, které organizaci uvolní peněžní dar na její projekt, padlo včera, tj. 15. února. Z došlých žádostí vybrala komořanská teplárna deset nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila 221 000 korun.

Z finančního příspěvku se tak již nyní může radovat například Obecně prospěšná společnost Energie z Meziboří, která obdrží 40 000 korun na úpravu svahů zahrady u objektu v Hornické ulici, Střední škola technická Most, z částky 30 tisíc korun na organizaci mezinárodní soutěže ve svařování „O zlatou kuklu“, BIG BAND Zdenka Tölga, jemuž teplárna věnuje 25 tisíc korun na organizaci seriálu promenádních koncertů u Městského divadla v Mostě v období duben-srpen 2017 nebo město Chomutov, kterému teplárna poskytne 25 tisíc korun na uskutečnění 21. ročníku setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR, tzv. Chomutovské krušení.
Díky daru od teplárenských společností bude moci SPŠ A VOŠ v Chomutově (36 tis. Kč) pokračovat v etapovém projektu rekonstrukce laboratoří a dílen. Podporu získají také regionální sportovní kluby, například Cyklistický klub Litvínov (10 tis. Kč), Billiard hockey club Most (15 tis. Kč), oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín (10 tis. Kč) nebo Český rybářský svaz (15. tis. Kč).

Druhé kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring v daném roce vyhlásí společnost United Energy a Severočeská teplárenská začátkem měsíce března. Aktuální informace sledujte na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 

Komořanská teplárna pokračuje v investicích i v letošním roce

  • Tisk

Komořanská teplárna navazuje na investiční projekty z předešlých let a plánuje i v letošním roce investovat stovky miliónů korun.
V loňském roce investovaly teplárenské společnosti United Energy a Severočeská teplárenská do modernizace horkovodní soustavy a obnovy samotného zdroje celkem 200 miliónů korun, v letošním roce plánuje vložit do rekonstrukcí dalších více jak 270 milionů.

Téměř 100 milionů Kč investuje společnost Severočeská teplárenská do projektů spojených s obnovou a údržbou tepelných zařízení, respektive primárních a sekundárních rozvodů. Stěžejní bude investice do primárního tepelného napaječe pro město Litvínov, městských primárních rozvodů Janov a výměny sekčních uzávěrů na primárním rozvodu města Most. U sekundárních okruhů se investice zaměří především na rekonstrukce všech typů rozvodů tepla. Jedná se převážně o více jak 150 bm bezkanálových rozvodů, téměř 400 bm rozvodů uložených v topných kanálech a zhruba 950 bm rozvodů uložených v technických podlažích, sklepech a suterénech.
„Severočeská teplárenská v modernizaci a investicích do údržby horkovodní soustavy pokračuje již pátým rokem a má v úmyslu pokračovat s investicemi do technologií a údržby zařízení i v budoucnu“, řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské. „První pozitivní dopad prováděných rekonstrukcí mohli odběratelé zaznamenat loni, neboť na horkovodech nenastala taková porucha, která by se projevila odstavením tepla ve větší části domácností“, dodal Horák.

Obnovou a modernizací prochází rovněž samotný zdroj, do něhož jsou investice vynakládány především z důvodu zvýšení účinnosti výroby a snížení emisí tak, aby splňoval nejpřísnější emisní limity.
„ V letošním roce plánujeme investice do zdroje ve výši více jak 70 miliónů korun, dalších více jak 100 miliónů bude vynaloženo na údržbu zařízení“, sdělil Milan Boháček, generální ředitel společnosti United Energy. Mezi nejvýznamnější akce na zdroji patří např. investice do technologií umožňující snižování emisí SOx, zahájení modernizace turbosoustrojí TG4 a TG6 či modernizace řídicích systémů kotlů K6, K9 a K10.

 

Spolek Litvínov patří občanům se zajímal o projekt EVO-Komořany

  • Tisk

Setkání s několika členy spolku „Litvínov patří občanům“ uspořádala v druhé půlce ledna společnost United Energy. Cílem setkání byla prezentace projektu EVO-Komořany a rozptýlení obav členů spolku z plánované výstavby zařízení pro energetické využívání odpadu (EVO). Mezi přítomnými byl například i zastupitel města Litvínov a kandidát do Senátu Parlamentu ČR MUDr. Jiří Biolek.
Projekt spalovny komunálního odpadu představil technický ředitel teplárenské společnosti Petr Mareš. Součástí prezentace byla i prohlídka stávajícího energetického zdroje.

Hosté byli seznámeni s parametry připravovaného zařízení, se současným stavem realizace i se stavem podobných zařízení a s řešením odpadového hospodářství i jinde ve světě. Mezi dotazy byl především zájem o čištění spalin a hodnoty jejich výstupu ze zařízení, svoz komunálního odpadu a změny nakládání s ním v souvislosti s EVO. Účastníci prezentace kvitovali především argument, že spalováním odpadu bude ušetřeno uhlí, jehož těžba Litvínov bezprostředně ohrožuje, neboť Spolek „Litvínov patří občanům“ právě z tohoto důvodu aktivně vystupuje za zachování limitů těžby.

„Většina obav z výstavby zařízení spalovny komunálního odpadu v Komořanech souvisí s neznalostí problematiky. Věřím, že setkání pomohlo vyjasnit řadu otázek, které členy spolku trápily“, řekl k akci Mareš.

 

Schodišťová sedačka ulehčí pohyb klientům mosteckého stacionáře

  • Tisk

Schodišťová sedačka, která vyveze imobilní osoby podél schodů do prvního patra, začala sloužit klientům stacionáře pro neslyšící a nedoslýchavé v Mostě. Krajská organizace jejich svazu sehnala finanční prostředky na pořízení sedačky od několika dárců.  Jedním z nich je i společnost United Energy. Ta na zařízení přispěla částkou ve výši 40 tisíc korun

S nápadem, že by se sedačka na schodiště měla pořídit, přišla Jana Nová, předsedkyně základní organizace nedoslýchavých. „Členové naší organizace jsou většinou starší lidé, věkový průměr našich klientů je kolem šedesáti let, jedná se často o tělesně postižené či osoby s dýchacími potížemi. Klubovnu máme v prvním patře, sedačku jsme prostě potřebovali “, vysvětlila Nová.

Specifická pomůcka je však příliš drahá, neboť se musí vyrábět a montovat na míru přímo pro konkrétní schodiště. Bez sponzorů by si ji krajský svaz neslyšících a nedoslýchavých nemohl dovolit.
 "O daru nerozhoduje pouze jeden člověk, ale výběrová komise. Žádost svazu nás zaujala proto, že se jedná o konkrétní projekt, který slouží určitým lidem. Mně samotnému to přišlo zajímavé i technicky. Líbí se mi, že sedačka klienty vyveze podél schodiště poměrně vysoko, až do prvního patra“, okomentoval Milan Boháček, generální ředitel United Energy, proč stacionáři přispěla.

 

Podpora regionu v roce 2016 výšší než v předchozím roce

  • Tisk

Společnost United Energy věnovala v loňském roce více jak 2 100 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu.
„Vloni jsme, stejně jako v předchozím roce, nejvíce podporovali sportovní a volnočasové aktivity obyvatel, následovala kultura, dále pak oblast vzdělávání a v neposlední řadě prevence kriminality. Městům, obcím a neziskovým organizacím přispěla teplárna o téměř 226 tisíc korun více než v roce předchozím“, sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Jako každý rok směřovala část podpory ze strany United Energy do partnerských měst Mostu a Litvínova. Most získal od teplárenské společnosti půl milionu například na podporu sportovních akcí pro širokou veřejnost (80 tis. Kč), na obnovu a rekonstrukci Památníku A. Novotného (40 tis. Kč), na pořízení bezpečnostních reflexních návleků pro děti na I. stupni ZŠ (50 tis. Kč) či na vybudování multimediálního minicentra pro výuku grafických předmětů pro Podkrušnohorské gymnázium (50 tis. Kč). Litvínov použil půl milionu od komořanské teplárny na zajištění kulturních a volnočasových aktivit obyvatel (240 tis. Kč), na pořízené detektoru na měření nečistot ovzduší (90 tis. Kč) či na vybavení školní družiny jedné z litvínovských ZŠ (90 tis. Kč).

V průběhu roku pak teplárna podpořila řadu dalších zajímavých projektů, například vybudování ojedinělého okruhu pro běžce a cyklisty v délce 10 km na kopci Ressl (70 tisíc Kč.), přispěla na pořízení schodišťové sedačky pro seniory a klienty s pohybovým handicapem Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (40 tis. Kč). Poskytla peněžitý dar Domovům soc. služeb Litvínov na pořízení 2 ks polohovatelných lůžek a na zajištění sestavy PC se speciální klávesnicí a myší vč. podpůrných programů pro jejich postiženou klientku v celkové výši 55 tisíc korun a také ZŠ Zahradní v Chomutově na nákup synchronizační a napájecí jednotky pro 24 iPadů – iKufru USB (50 tis. Kč).

I v loňském roce pokračovala teplárna ve firemním dobrovolnictví. Kromě uspořádání tradičního Energického dne, kdy dobrovolníci pomáhali se zvelebením zahrady v Penzionu pro seniory v ul. Komořanská v Mostě, zorganizovala teplárna i tzv. SETEP DAY, v rámci kterého vyvezli její zaměstnanci děti z Kojeneckého ústavu v Mostě do zooparku v Chomutově.Vloni také proběhlo historicky první setkání pracovníků společnosti Severočeská teplárenská a odborníků s širokou veřejností na mosteckém magistrátě a kromě exkurzí pro ZŠ a SŠ mosteckého regionu i několik exkurzí provozem teplárny pro zájemce z řad veřejnosti.

Podporovat region budou společnosti United Energy a Severočeská teplárenská i v roce 2017. Již od 1. Listopadu mají organizace možnost zažádat o podporu svých projektů v letošním roce. Více na webu www.tepelnapohoda.cz.

 

 

 

Strana 4 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu