Úvodní stránka

Teplá voda dřívě u další části domácností v lokalitě Podžatecká

  • Tisk

Zbylá část domácností v lokalitě Podžatecká se může těšit z teplé vody. Práce na rekonstrukci odbočky k VS 23, byly stejně jako u VS 22, ukončeny dříve, než bylo naplánováno.

Původně plánovaná odstávka od 25. 7. – 12. 8. 2016 byla tentokrát zkrácena o tři dny.

 

Domácnostem z bloků uvedených viz níže tak poteče z kohoutků teplá voda již dnes, tj. 9. 8. 2016 ve večerních hodinách.

 VS 23 - bl. 70 (2200-2202), čp. 1330, bl. 71 (2203-2205), bl. 81 (2277-2281), bl. 68 (2194-2196), bl. 69 (2197-2199), bl. 79 (2207,2208), bl. 77 (2214,2215), bl. 78 (2216,2217), bl. 83 (2258-2260), bl. 82 (2262-2264), bl. 84 (2271-2273), bl. 80 (2274-2276).

 

Teplá voda u části domácností v předstihu

  • Tisk

Část domácností v lokalitě Podžatecká se může radovat. Odstávka původně plánovaná od 25. 7. – 12. 8. 2016 byla zkrácena o osm dní!

S více jak týdenním předstihem, skončily práce na rekonstrukci odbočky k VS 22. Z teplé vody se tak od včerejšího dne mohou radovat domácnosti z následujících bloků:

 bl. 67 (2191-2193), bl. 66 (2188-2190), bl. 64 (2182-2184), bl. 47 (2284,2285), bl.  45 (2306-2308), bl. 65 (2185-2187), bl. 90 (2321-2323), bl. 89 (2327-2329), bl. 89-90 (2375,2376), bl. 90-91 (2392,2393), bl. 86 (2300-2302), bl. 85 (2315-2317), bl. 87 (2318-2320), bl. 86-87 (2351,2352), bl. 85-86 (2356,2357), bl. 46 (2372-2374),

Práce na rekonstrukci odbočky k VS 23 nadále pokračují dle harmonogramu. I zde se však budeme snažit o obnovení termínu dodávek tepla v dřívějším termínu oproti plánovanému.

 

V Energický den prokoukla zahrada mosteckého penzionu pro seniory

  • Tisk

Dvacet zaměstnanců United Energy včetně vedení společnosti pomáhalo 6. června seniorům z penzionu v Komořanské ulici v Mostě zvelebit tamní zahradu. Tuto jedinečnou akci firemního dobrovolnictví s názvem Energický den, organizovala teplárenská společnost již poosmé.

V letošním roce projevily zájem o firemní dobrovolnictví 4 organizace. Mezi nimi i Městská správa sociálních služeb v Mostě, která potřebovala pomoci s pracemi v sedmi zařízeních z celkových třinácti, které provozuje. Z nich zaměstnance nejvíce zaujala žádost Penzionu pro seniory v Mostě v Komořanské ulici, kde potřebovali především strhnout starý nátěr plotu kolem domova a opatřit ho nátěrem novým a pomoci s vyčištěním chodníků a cest od plevele.

„ Energický den byl původně naplánován na pátek 3. června. Z důvodu nepříznivého počasí však byla akce přerušena a dobrovolníci se vrátili do zaměstnání. To se nám dosud nestalo. Zvelebit zahradu se nadšencům podařilo hned v pondělí 6. června, kdy už jim počasí přálo,“ řekla Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárny.

Nad výsledkem činnosti dobrovolníků se rozplývala vedoucí penzionu paní Iva Macudzinská: „ O možnosti využít zaměstnance teplárny v rámci Energického dne jsem se dozvěděla až letos a tak jsme ihned podali žádost. Jsme rádi, že si United Energy vybrala zrovna nás. Oprýskaný plot nás již trápil dlouho, ale máme pouze jednoho pana údržbáře a prací, které potřebujeme udělat je mnoho. Děkuji všem za to množství práce, která zde byla udělána a za úsilí, které to vaše zaměstnance stálo.“

 

Finanční dar od komořanské teplárny získalo v druhém kole žádostí sedm organizací

  • Tisk

V druhém kole žádostí o dary a sponzoring vyhlášeném společností United Energy v letošním roce se sešlo celkem 22 projektů, z toho 10 se týkalo sportu, 6 volnočasových aktivit, 3 sociální oblasti, 2 kultury a 1 zdravotnictví.
Nejvíce žádostí zaslaly subjekty z Mostu a Litvínova (17), žádaly však i organizace z Chomutova, Hory Sv. Kateřiny, Háje u Duchcova a Skršína.

United Energy se rozhodla podpořit 7 projektů za téměř 195 000 korun. Mezi organizacemi, které obdrží finanční příspěvek od teplárenské společnosti je například Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, která na pořízení schodišťové sedačky pro klienty s handicapem převezme částku ve výši 40 tisíc korun, dále Město Most, jemuž United Energy věnuje 70 000 korun na projekt vybudování ojedinělého lesního okruhu pro běžce, turisty i cyklisty na kopci Ressl (bližší informace na greenrunner.cz), konkrétně na geometrické zaměření trasy, prořezávky a terénní úpravy křížení stezky s horkovodem.  Radovat se z příspěvku ve výši 20 000 korun na pořízení mobilních košů může i Basketbalový klub Baník Most a z částky 30 000 Kč Volejbalový klub Chemopetrol, který si za ně pořídí sportovní pomůcky a oblečení pro své svěřence. Podporu získá rovněž Cyklistický klub Litvínov, Městská knihovna v Mostě a Sdružení mládeže pro stolní hokej.

Celkem letos podpořila komořanská teplárna v 1. a 2. kole žádostí o sponzorský příspěvek 20 projektů částkou přesahující 569 000 korun.

 

Spolupráce s městy Most a Litvínov v roce 2016 strvzena

  • Tisk

MOST – Primátor města Mostu Jan Paparega a generální ředitel United Energy Milan Boháček podepsali na konci dubna v pořadí již třináctý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. V letošním roce podpoří United Energy město Most, tak  jako předchozích letech, částkou 500 tisíc korun. Za deset let spolupráce tak přispěla teplárenská společnost městu jen na základě ročních dodatků celkovou částkou 6 000 000 korun.

Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže v celkové výši 215 000 korun, dalších 110 tisíc směřuje na kulturu a společenský život obyvatel, 70 tisíc do vzdělávání a zbylé finanční prostředky na bezpečnost obyvatel a ostatní aktivity.
Mezi nejvýznamnější položky dohody patří příspěvek Podkrušnohorskému gymnáziu ve výši 50 tisíc korun na vybudování multimediálního minicentra pro výuku grafických předmětů, dále podpora projektu Bezpečné školy ve výši 50 tisíc korun, spočívající v pořízení bezpečnostních reflexních návleků pro děti na prvním stupni ZŠ, či příspěvek mosteckému Junáku na obnovu a rekonstrukci Památníku A. Novotného v Lomu ve výši 40 tisíc korun. Osmdesát tisíc je pak věnováno na podporu sportovních akcí velkého významu a akcí pro širokou veřejnost.

LITVÍNOV – Ve stejný den stvrdili svými podpisy spolupráci v roce 2016 generální ředitel komořanské teplárny spolu se starostkou města Litvínova Kamilou Bláhovou. I město Litvínov podpoří teplárna částkou půl milionu korun. Celkově tak přispěla United Energy Litvínovu na základě ročních dodatků částkou 5 230 000.
Nejvíce podporovanou oblastí v letošním roce bude kultura a volnočasové aktivity obyvatel (320 tis. Kč), dále bezpečnost (90 tis. Kč) a vzdělávání (90 tis. Kč). Sponzorský dar ve výši 90 tisíc korun například poputuje ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Podkrušnohorské ulici na vybavení školní družiny nábytkem či ZUŠ Litvínov na organizaci ústředního kola soutěžní přehlídky literárně dramatického oboru ve stejné výši (90 tis. Kč.) Devadesát tisíc obdrží město Litvínov na pořízení detektoru na měření nečistot ovzduší.

KOMOŘANY – Finanční podporu mohou získat i další organizace v Mostě a Litvínově. Společnost United Energy již na začátku března vyhlásila letošní druhé kolo přijímání žádostí o dar a sponzoring. Termín uzávěrky je stanoven na 30. června, rozhodnutí komise padne nejpozději do 31. července. Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 

Strana 6 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu