Úvodní stránka

Na komíně komořanské teplárny se vylíhla čyři mláďata ohroženého dravce

  • Tisk

Na ochozu komína Teplárny v Komořanech, ve výšce zhruba 130 m se narodila čtyři mláďata sokola stěhovavého. Pár kriticky ohrožených dravců vyvedl mladé ve speciální hnízdní budce, kterou vyvěsila společnost United Energy ve spolupráci s ornitology již v roce 2014.

Podle ornitologa Václava Berana z Alka Wildlife se s největší  pravděpodobností jedná o stejný pár, který do teplárny zavítal loni a předloni. S určitostí to ale bude možné potvrdit až při kontrole foto pasti, kterou zde ornitolog umístil při kroužkování všech čtyř mláďat.

„ Letos u nás vyvedl pár sokolů čtyři mláďata, což je maximální počet, co může sokolí pár v přírodě odchovat. Všechno jsou to samičky. Celkem u nás tito dravci přivedli na svět již 10 mladých,“ řekla Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárenské společnosti.

 

 

Letní odstávka 2016

  • Tisk

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy oznamují svým odběratelům, že v letošním roce nepřipravují celoplošnou letní odstávku v dodávkách teplé vody pro město Litvínov. V místech, kde stav zařízení vyžaduje jen drobné zásahy, budou dodávky teplé vody přerušeny jen na několik hodin, případně na pouhý jeden den.

Odlišná situace je v sousedním Mostě. Zde je letos plánována celoplošná odstávka v délce 2 dnů. Bez teplé vody až na dobu tří týdnů však zůstane část domácností a odběratelů města v lokalitách, kde jsou opravy a rekonstrukce natolik rozsáhlé, že je nelze zrealizovat během kratší doby.

„ Cílem revitalizace horkovodních potrubí je jednak zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody v nadcházející sezóně a především pak minimalizace tepelných ztrát,“ sdělil již dříve Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská. „Výměna a rekonstrukce zastaralých případně dožitých technologií je součástí dlouhodobého programu obnovování a udržování vysoké kvality systému CZT,“ doplnil Horák.

Konkrétní odběrná místa, kterých se přerušení dodávek teplé vody týká a přesné termíny odstavení tepla, najdou odběratelé začátkem května na webových stránkách společností Severočeská teplárenská a United Energy.

Obyvatele měst budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránekwww.setep.cz, a www.ue.cz, za pomoci obou radnic i informačních letáků předaných jednotlivým správcům odstavených objektů. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969 “, řekla k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárenské společnosti.

Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti obyvatelům obou měst samozřejmě omlouvají“, doplnila Kučerová.

Termíny a lokality odstávek:

Most

Litvínov 

 

United Energy plynule snižuje spotřebu vody. Pitné, technologické i té odpadní

  • Tisk

Spotřeba pitné vody v komořanské teplárně již několik let setrvale klesá, stejně tak spotřeba vody technologické. Za poslední rok se spotřeba pitné vody snížila o téměř 21%, za posledních 10 let dokonce o dramatických 70 %. Díky celé řadě opatření, ke kterým společnost v posledních deseti letech přistoupila, se rovněž výrazně zlepšila kvalita a snížila spotřeba vypouštěných odpadních vod.

Spotřeba pitné vody dosáhla loni výše 31, 4 tis. m3, což je o téměř 21% méně než v roce 2014 a o neuvěřitelných 70 % méně než před deseti lety.
Spotřeba technologické vody klesla od roku 2005 o 52%, z 3,8 mil. m3 na 1,8 mil. m3.
Výrazně se také snížilo zatížení životního prostředí odpadními vodami. Ve srovnání se spotřebou ve výši 1,4 mil. m3 z roku 2005 se jedná o úsporu 53%. Jen za poslední rok se jedná o úsporu téměř 10%.

„ Vnímáme vodu jako strategickou surovinu pro výrobu, s kterou je nutno šetřit.  Pro optimalizaci spotřeby jsme udělali celou řadu technických i technologických opatření.  Například Demineralizační stanice prošla zásadní modernizací technologie, která vedla ke snížení množství vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení až o 2/3 původního objemu, snížení jejich zasolení a v konečném důsledku i k úspoře používaných chemikálií.  K zásadní úspoře technologické vody pak došlo díky uzavření okruhů chladící vody, využití dochlazovacích jímek a navrácení vody zpět do systému. Razantního snížení spotřeby množství pitné vody bylo dosaženo rozsáhlou výměnou dožitých rozvodů společně s optimalizací využití teplé vody,“ vyjmenoval některá z opatření Milan Boháček, generální ředitel United Energy.

 

V Mostě a Litvínově se už přestává topit

  • Tisk

Dnes, tj. v pondělí 23. května přerušila společnost United Energy dodávky tepla do měst Mostu a Litvínova. Stalo se tak po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu výrazného zvýšení venkovních teplot.

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu končí topná sezóna sice až 31. května, umožňuje však přerušování či omezování vytápění, pokud průměrná venkovní teplota vystoupí po dva po sobě následující dny nad 13 stupňů a nelze očekávat její pokles.
V případě opětovného poklesu venkovních teplot je United Energy připravena dodávky opět obnovit. Přerušování a opětovné obnovování dodávek v jarních měsících není ničím neobvyklým a i v minulosti reagovala teplárenská společnost na vývoj počasí a potřeby odběratelů.

Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena až 1. června, tedy den po oficiálním ukončení topné sezóny a o 10 dní později než v roce letošním.

 

Komořanská teplárna rozdávala dary. V prvním kole uspělo 13 organizací

  • Tisk

V polovině ledna letošního roku bylo ukončeno přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský příspěvek. K tomuto datu se sešlo 27 přihlášek od 22 organizací, z toho 11 z oblasti sportu a volného času, 8 z oblasti vzdělávání, 4 z oblasti kultury, 1 ze zdravotnictví a 2 z oblasti sociální. Jeden projekt se týkal ochrany životního prostředí.
 
Rozhodnutí výběrové komise, které organizaci uvolní peněžní dar na její projekt, padlo 11. února. Z došlých žádostí vybrala komořanská teplárna třináct nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila 375 000 korun.

Z finančního příspěvku se tak již nyní může radovat například ZŠ Zahradní v Chomutově, která obdrží 50 tisíc korun na pořízení synchronizační a napájecí jednotky pro 24 iPadů (iKufru USB) využívaných ve výuce, Obecně prospěšná společnost Energie z Meziboří, z částky 45 000 korun na úpravu zahrady u dvojdomku obývaném klienty – uživateli sociálních služeb, SOŠ energetická a stavební v Chomutově, jíž teplárna věnuje 37 tisíc korun na organizaci Mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických škol v ČR a na organizaci soutěže v požárním útoku.
Díky daru od teplárenské společnosti (38 tis. Kč) bude moci SPŠ A VOŠ v Chomutově pokračovat v etapovém projekt rekonstrukce laboratoří elektrických měření a výpočetní techniky. Podporu získá také fotografická soutěž Destinační agentury Krušné hory Krušné hory očima dětí (20 tis. Kč), Billiard hockey club Most (30 tis. Kč) na organizaci mistrovství světa ve stolních hokejích, Lukáš Macek (10 tis. Kč) na realizaci Mosteckých hudebních setkání sezóně 2016/2017 v Městském divadle Most a další neziskové organizace.

Společnost United Energy již vyhlásila 2. kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring v daném roce. Přihlášky je možné zasílat od 1. března 2016. Aktuální informace sledujte na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 

Strana 7 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu