Úvodní stránka

Sedmý Energický den opět ve Vysoké Peci mezi dětmi

  • Tisk

Třiadvacet zaměstnanců společnosti United Energy včetně generálního a technického ředitele pomáhalo 29. května dětem z dětského domova ve Vysoké Peci zvelebit zahradu v rámci akce firemního dobrovolnictví pod názvem Energický den.
Akce s mottem „V Energický den energie všem“ sklízí každoročně velký úspěch nejen u neziskových organizací, ale i samotných zaměstnanců. Energických dnů se doposud zúčastnilo na 185 zaměstnanců včetně vedení společnosti.

Energický den organizujeme vždy jednou ročně, takže jsme zatím pomohli sedmi neziskovým organizacím. Letos se o pomoc přihlásily 4 organizace:  Nadace pro rozvoj Krušných hor z Jirkova, DD Vysoká Pec, MSSS v Mostě – Denní dětský rehabilitační stacionář a Diakonie – nízkoprahové zařízení ZÁPLATA. Z těchto neziskovek jsme nakonec, s ohledem na rozsah požadovaných prací, na obvyklý počet účastníků akce a s přihlédnutím k prostorům, kde měly práce probíhat, vybrali dětský domov ve Vysoké Peci, kde jsme pomáhali již v roce 2011,“ řekla k výběru neziskovky Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy.
Letos byla energie dobrovolníků odčerpána při pracích na zahradě, konkrétně při natírání střechy a stěn přístavby zahradního skladu, čištění bazénu a jeho přípravě na léto, sekání trávy, vyřezávání náletů, odnosu nepotřebného odpadu do kontejnerů a při dalších drobných pracích.


Pomoc dobrovolníků ocenila ředitelka domova Libuše Houdová: „ Je až neuvěřitelné, co dokáže 23 lidí za tak krátkou dobu. Je za vámi vidět kus práce, areál celý prokoukl. Náš pan údržbář by na tom pracoval týdny. Budeme rádi, když si na nás vzpomenete i příští rok“.  Práci zaměstnanců ocenily i děti domova, které pro pracovníky připravily poděkování v podobě přáníček a místní kuchařky, které pro ně upekly vynikající motivační koláče.

Nakonec dobrovolníci na památku již tradičně zasadili symbolický strom, který má připomínat energii, již zaměstnanci United Energy dětem věnovali.

 

Topná sezóna 2014/2015 v Mostě i Litvínově ukončena

  • Tisk

Dnes, tj. v pondělí 1. června přerušila společnost United Energy dodávky tepla do měst Mostu a Litvínova. Stalo se tak den po oficiálním ukončení topné sezóny, po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu optimálních venkovních teplot a předpovědi počasí, která s výrazným poklesem teplot v následujících dnech nepočítá.

Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena z důvodu příznivých klimatických podmínek již 21. května, tedy o 11 dní dříve než v roce letošním a 10 dní před oficiálním termínem ukončení topné sezóny dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Do konce hlasování v Grantu zbývá už jenom týden

  • Tisk

Již příští čtvrtek 30. dubna končí hlasování veřejnosti i zaměstnanců teplárenské společnosti o tom, která nezisková organizace získá finanční podporu ze strany United Energy na svůj projekt zařazený do Grantu Kdo si hraje, nezlobí.

„Hlasování začalo 1. března a končí 30. dubna. Hlasující mají tedy ještě týden na to, aby ovlivnili výsledky ve prospěch jimi preferované organizace či konkrétního projektu. Prostřednictvím webových stránek doposud hlasovalo na 2 500 osob. Nejúspěšnější projekt doposud získal 233 hlasů, ten nejméně úspěšný zatím neobdržel ani hlas“, komentovala průběh hlasování tisková mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Vedle veřejnosti hlasují o podpoře projektu i zaměstnanci firmy. Bez ohledu na výsledky hlasování může jeden projekt podpořit i Poradní sbor.
Nový Grant společnosti United Energy Kdo si hraje, nezlobí je určen pro neziskové organizace, které se věnují volnému času dětí a mládeže. V letošním roce bude v Grantu rozděleno 300 tisíc korun.

Vyhodnocení hlasování proběhne do 31. května 2015.

 

Informace pro obchodní partnery

  • Tisk

Představenstvo společnosti United Energy, a.s., se sídlem Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ: 273 09 959, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722 (dále jen „UE") si dovoluje informovat své obchodní partnery o připravované fúzi sloučením společnosti EKY III, a.s., se sídlem Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ: 273 20 430, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1769 (dále jen „EKY") do společnosti United Energy, a.s., jako nástupnické společnosti.

V důsledku fúze společnost EKY zanikne a její veškeré jmění přejde na nástupnickou společnost UE, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti EKY včetně obchodněprávních vztahů.

Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. leden 2015. Právní účinky fúze nastanou zápisem fúze do obchodního rejstříku, o kterém vás budeme informovat.

 

Hlasování veřejnosti v Grantu United Energy je v plném proudu

  • Tisk

Celkem 35 projektů bylo zařazeno do nového Grantu společnosti United Energy s názvem Kdo si hraje, nezlobí. O tom, který z nich bude ze strany teplárenské společnosti finančně podpořen, hlasuje již od 1. března na stránkách www.tepenapohoda.cz/podporuje  veřejnost.

„Hlasování začalo 1. března a k dnešnímu dni se do něj zapojilo již více jak 1 800 hlasujících. Z průběžných výsledků hlasování je patrné, které organizace se opravdu snaží mezi svými členy, kamarády a příznivci za své projekty lobovat, aby jim dali svůj hlas, a které zatím nečinně přihlíží a v podporu veřejnosti jen doufají,“ okomentovala vývoj hlasování mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Hlasování potrvá až do 30. dubna, je tedy ještě spousta času na to, aby organizace konečné výsledky ovlivnily ve svůj prospěch. „Upozorňujeme však na to, že dle platných pravidel Grantu, může hlasující přidělit jeden hlas jednomu projektu. V opačném případě je každý další hlas od stejné osoby neplatný a ze systému bude vyřazen,“ upozorňuje Kučerová na skutečnost, že není ojedinělé, kdy hlasující hlasuje pro daný projekt vícekrát z různých e-mailových adres. Zároveň připomíná, že každý hlas je započten až v okamžiku odsouhlasení potvrzovacího e-mailu.

Součástí hlasování veřejnosti je soutěž pro hlasující. Vyplněním hlasovacího formuláře s uvedením úplné poštovní adresy je hlasující automaticky zařazen do slosování o věcné ceny. Hlavní cenou soutěže bude tablet.
Nový Grant společnosti United Energy Kdo si hraje, nezlobí je určen pro neziskové organizace, které se věnují volnému času dětí a mládeže. Obyvatelé regionu a také zaměstnanci firmy mají možnost hlasováním ovlivnit, který z přihlášených projektů má teplárenská společnost podpořit. Ve hře je pro letošní rok 300 tisíc korun.

 

Strana 7 z 29

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu