Úvodní stránka

United Energy opět půjčuje své zaměstnance neziskovkám

  • Tisk

I letos je společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního dobrovolnictví, poskytnout své zaměstnance některé z organizací, působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku a Litvínovsku.
Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční podporu ze strany teplárenské společnosti zájem, mohou vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, pod záložkou „…Dobrovolnictví“ a zaslat jej na uvedené kontakty nejpozději do 25. března 2016.
Ze zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce podpoří.
United Energy organizuje projekt firemního dobrovolnictví s názvem Energický den již poosmé.

Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství, kdy místo peněz věnuje společnost čas, práci a schopnosti svých zaměstnanců na podporu veřejně prospěšného projektu. Pro mnohé neziskové organizace je pomoc firemních dobrovolníků klíčová. Díky dobrovolnictví mohou realizovat i větší projekty, které vyžadují zapojení více lidí, případně odborníků, na které nemají finanční prostředky.

 

 

Podpora regionu od komořanské teplárny v roce 2015

  • Tisk

Komořanská teplárna věnovala v loňském roce přes 1 890 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Značnou část těchto filantropických aktivit teplárny tvoří podpora projektů měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich půl milionu korun. „ Dalších 150 tisíc korun obdrželo město Litvínov od společnosti Severočeská teplárenská na zvýšení bezpečnosti v okolí škol a na systém zabezpečení školních budov prostřednictví pultu centrální ochrany objektů,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Zbylé prostředky ve výši více jak 890 000 korun byly přiděleny na základě darovacích a sponzorských smluv neziskovým organizacím na základě jejich žádosti o podporu jejich projektů, z toho 299 180 korun získaly společnosti v rámci nově vyhlášeného grantu pro rok 2015 s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“, jehož cílem bylo podpořit neziskové organizace v práci s dětmi a mládeží. Do grantu se zapojilo 36 organizací se 46 projekty, z nichž 13 nejzajímavějších obdrželo finanční příspěvek.

Nejvíce podporovanou oblastí ze strany teplárenských společností byla v roce 2015 kultura, dále oblast volného času a sportu, následovaná podporou prevence kriminality.

Posedmé zapojila United Energy  a Severočeská teplárenská do veřejně prospěšných aktivit své zaměstnance prostřednictvím firemního dobrovolnictví – Energického dne, kdy zaměstnanci obou společností pomohli Dětskému domovu ve Vysoké Peci zvelebit zahradu a zprovoznit letní bazén.

Teplárna v Komořanech pravidelně organizuje exkurze do provozu komořanské teplárny pro žáky a studenty základních a středních škol regionu. V roce 2015 pokračovala ve vzdělávacím projektu s názvem „Nebojte se matematiky“ pro žáky 9. ročníků základních škol a pro studenty 1. – 3. ročníků středních škol z Mostu, Litvínova a Chomutova. Celkem se projektu zúčastnilo 137 dětí.

 

Grant Kdo si hraje, nezlobí má již své vítěze

  • Tisk

Celkem 35 projektů bylo zařazeno do nového Grantu společnosti United Energy s názvem Kdo si hraje, nezlobí. O tom, který z nich bude ze strany teplárenské společnosti podpořen, hlasovala od 1. března do konce 30. dubna veřejnost, zaměstnanci teplárny a Poradní sbor Grantu.

Do hlasování prostřednictvím webu se zapojilo celkem 2 636 hlasujících. Nejúspěšnější projekt volený veřejností získal 280 hlasů, ten nejméně úspěšný pak neobdržel ani jeden. Z toho je patrné, jak moc se která organizace snažila ovlivnit své příznivce ve prospěch svého projektu“, řekla k výsledkům hlasování Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárenské společnosti.

Vedle veřejnosti rozhodovali o podpoře projektu i zaměstnanci teplárny. „Svého favorita mohli podpořit i zaměstnanci teplárny a to prostřednictvím speciálního hlasovacího lístku. Hlasování se zúčastnilo 56 pracovníků, kteří podpořili vítěznou organizaci 39 hlasy“, doplnila Kučerová.

Svého práva podpořit jeden projekt bez ohledu na hlasování využil i Poradní sbor.

Tři vítězné organizace tak získají 100 % své žádosti. Těmi jsou:
• Za veřejnost: Softball Club Painbusters Most s projektem United Energy Bee-ball Tour 2015 (45 000 Kč)
• Za zaměstnance: Oddíl moderní gymnastiky TJ Horní Jiřetín s projektem Rozšíření činnosti gymnastického oddílu o společné skladby (50 000 Kč)
• Za Poradní sbor: Sportovně kulturní klub Korozluky s projektem United Energy CUP 2015 (19 950 Kč)

O rozdělení zbylých finančních prostředků ve výši od 50-90% žádosti jednotlivých projektů až do vyčerpání limitu Grantu, tj. 300 tisíc korun, rozhodl Poradní sbor dle pořadí žádostí v hlasování. Finanční prostředky z Grantu tak získalo dalších 10 organizací.

• Oblastní charita Most, projekt Kdo bubnuje, nezlobí
• HK Baník Most, projekt Podpora mládežnických družstev 2015
• Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, projekt KCR – Mateřské centrum Barborka
• Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, projekt Air – hockey školám
• Občanské sdružení Porozumění, projekt Letní pobyt pro rodiče s handicapovanými dětmi z MC Klubíčko
• FIT KLUB D+M, projekt Sportu zdar, aerobiku zvlášť
• Cyklistický klub Litvínov, projekt Jarní a podzimní cyklistický seriál pro děti a mládež
• Bowling Club Most, projekt Deset kuželek
• Plavecký klub Litvínov, projekt 12. ročník Litvínovského poháru
• Junák – Svaz skautů a skautek ČR, projekt Hrajeme si všemi smysly

Součástí hlasování veřejnosti byla zároveň soutěž pro hlasující. Do soutěže byli zařazení všichni hlasující, kteří do formuláře vyplnili úplnou poštovní adresu. Výherkyněmi, které obdrží tablet, jsou:

• Stanislava Bryndová z Litvínova
• Marcela Ševčíková z Litoměřic
• Jana Kvěšová z Mostu

 

Komořanská teplárna spolupracuje s městem Most i v letošním roce

  • Tisk

Další dodatek smlouvy o spolupráci podepsal primátor města Mostu Jan Paparega a generální ředitel United Energy Milan Boháček. Komořanská teplárna poskytne v rámci dlouhodobé spolupráce v letošním roce městu Most půl milionu korun.
United Energy pojí s městem Most dlouhodobá vzájemná spolupráce. I letos byla teplárna k městu štědrá. Věnovala mu půl milionu korun na volnočasové aktivity a slíbila podpořit i některé další projekty nad rámec dohody. „Jsem rád, že jsme součástí regionu a můžeme ho podporovat. Pro Most jdou tyto peníze především do volnočasových aktivit obyvatelstva. Budu rád, když se tady bude lidem dobře žít a nebudou mít tendence se stěhovat jinam a budou tu zůstávat i nadále,“ komentoval při podpisu smlouvy o spolupráci generální ředitel United Energy Milan Boháček. „Velmi si cením toho, že United Energy spolupracuje s městem Most, podporuje akce a další subjekty. S panem ředitelem jsme se také domluvili na tom, že i nad rámec této spolupráce - pokud se vyskytne nějaký smysluplný projekt - jsou připraveni ho podpořit. Za to bych chtěl velmi poděkovat,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega. United Energy věnovala městu Most finanční prostředky také na bezpečnost.

Už v letošním roce bude pořízena jedna termokamera pro mosteckou městkou policii v hodnotě zhruba 90 tisíc korun. „Je to kamera, která funguje za tmy a je užitečná především v nepřehledných oblastech, například při záchytu pachatele trestné činnosti. Funguje na principu tělesné teploty,“ zmínil primátor Paparega. Do bezpečnosti chce United Energy investovat i v příštích letech. „Vzhledem k tomu, že jsme významným zaměstnavatelem a hlavním dodavatelem tepla pro Most, je naším záměrem, aby se tady lidé cítili bezpečně. Náš další cíl a okruh zájmu je proto i podpora bezpečnosti, ať už je to kamerový systém, přechody a další náležitosti. V minulém roce jsme obdobně podporovali i Litvínov, kdy jsme nakupovali alkoholový tester pro městskou policii. V příštím období by se tímto směrem mohla rozvíjet naše spolupráce i s městem Most,“ potvrdil generální ředitel Boháček.


V uplynulých devíti letech přispěla teplárenská společnost městu jen na základě ročních dodatků k Dohodě o spolupráci celkovou částkou 5 miliónů korun.

 

Sedmý Energický den opět ve Vysoké Peci mezi dětmi

  • Tisk

Třiadvacet zaměstnanců společnosti United Energy včetně generálního a technického ředitele pomáhalo 29. května dětem z dětského domova ve Vysoké Peci zvelebit zahradu v rámci akce firemního dobrovolnictví pod názvem Energický den.
Akce s mottem „V Energický den energie všem“ sklízí každoročně velký úspěch nejen u neziskových organizací, ale i samotných zaměstnanců. Energických dnů se doposud zúčastnilo na 185 zaměstnanců včetně vedení společnosti.

Energický den organizujeme vždy jednou ročně, takže jsme zatím pomohli sedmi neziskovým organizacím. Letos se o pomoc přihlásily 4 organizace:  Nadace pro rozvoj Krušných hor z Jirkova, DD Vysoká Pec, MSSS v Mostě – Denní dětský rehabilitační stacionář a Diakonie – nízkoprahové zařízení ZÁPLATA. Z těchto neziskovek jsme nakonec, s ohledem na rozsah požadovaných prací, na obvyklý počet účastníků akce a s přihlédnutím k prostorům, kde měly práce probíhat, vybrali dětský domov ve Vysoké Peci, kde jsme pomáhali již v roce 2011,“ řekla k výběru neziskovky Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy.
Letos byla energie dobrovolníků odčerpána při pracích na zahradě, konkrétně při natírání střechy a stěn přístavby zahradního skladu, čištění bazénu a jeho přípravě na léto, sekání trávy, vyřezávání náletů, odnosu nepotřebného odpadu do kontejnerů a při dalších drobných pracích.


Pomoc dobrovolníků ocenila ředitelka domova Libuše Houdová: „ Je až neuvěřitelné, co dokáže 23 lidí za tak krátkou dobu. Je za vámi vidět kus práce, areál celý prokoukl. Náš pan údržbář by na tom pracoval týdny. Budeme rádi, když si na nás vzpomenete i příští rok“.  Práci zaměstnanců ocenily i děti domova, které pro pracovníky připravily poděkování v podobě přáníček a místní kuchařky, které pro ně upekly vynikající motivační koláče.

Nakonec dobrovolníci na památku již tradičně zasadili symbolický strom, který má připomínat energii, již zaměstnanci United Energy dětem věnovali.

 

Strana 8 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu