Úvodní stránka

Dobrovolníci z United Energy neziskovkám opět k dispozici

  • Tisk

I v roce 2015 je společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního dobrovolnictví, poskytnout své zaměstnance některé z organizací, působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku a Litvínovsku, případně na Chomutovsku.
Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční podporu ze strany teplárenské společnosti zájem, mohou vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, pod záložkou „…Dobrovolnictví“ a zaslat jej na uvedené kontakty nejpozději do 16. března 2015.
Ze zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce podpoří.

V rámci firemního dobrovolnictví podpořila teplárna od roku 2009 již šest organizací: obecně prospěšnou společnost ENERGIE v Meziboří, dětské domovy ve Vysoké Peci a v Hoře Sv. Kateřiny, mostecký kojenecký ústav a litvínovské mateřské centrum Klubíčko. Poslední organizací, které zaměstnanci pomohli, byl Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě.

Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství, kdy místo peněz věnuje společnost čas, práci a schopnosti svých zaměstnanců na podporu veřejně prospěšného projektu. Pro mnohé neziskové organizace je pomoc firemních dobrovolníků klíčová. Díky dobrovolnictví mohou realizovat i větší projekty, které vyžadují zapojení více lidí, případně odborníků, na které nemají finanční prostředky.

 

Podpora regionu v roce 2014

  • Tisk


Společnost United Energy věnovala v loňském roce téměř 1 600 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Nejvíce podporovanou oblastí byla v roce 2014 netradičně kultura, druhou příčku obsadilo vzdělávání, které následovala oblast volného času a sportu a bezpečnost obyvatel.
Jako každý rok směřovala část podpory ze strany teplárenské společnosti do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. „Nad rámec této dohody pak obdrželo město Litvínov dalších 200 tisíc na podporu bezpečnosti jeho obyvatel, konkrétně na zakoupení 2 kusů informačních panelů pro měření rychlosti vozidel a také na pořízení defibrilátoru,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 50 tisíc korun, dále například podpora prorodinných aktivit realizovaných organizacemi zapojenými do komunitního plánu rovněž ve výši 50 tisíc korun, podpora aktivit Klubu seniorů (50 tisíc) či příspěvek na vytvoření expozice II. Světová válka v Mezinárodním památníku obětem II. Světové války v objektu bývalého krematoria (50 tisíc).
Město Litvínov použilo 100 tisíc korun na rozvoj Centra bakalářských studií v Litvínově, 100 tisíc korun na podporu celoročních společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti nebo Krušnohorské Vánoce, zbylé prostředky pak na další projekty zejména v oblasti školství, kultury a sportu.

V průběhu roku United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například monitorování vzácného sokola stěhovavého, divadelní festival PřeMostění či mistrovství ČR v air-hockey a táhlovém hokeji. Finančně společnost podpořila například o.p.s. Energii v Meziboří, Linku duševní tísně v Mostě, Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET a mnoho dalších.
I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den, kdy zaměstnanci společnosti pomohli Domovu pro seniory v Barvířské ulici v Mostě s renovací rozsáhlého oplocení.

 

V Mostě i Litvínově se dnes začíná topit

  • Tisk

Na základě žádosti významných odběratelů a po dohodě s hlavními distributory tepla zahájí společnosti United Energy  a Severočeská teplárenská temperování domácností v Mostě a Litvínově a to ještě dnes, tj. 12. září. Topná sezóna tak letos v obou městech začala o pouhý jeden den později než loni.

V případě, že se teplé počasí ještě vrátí, vytápění může být opět přerušeno, jako tomu bylo i v předchozích letech.

Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1. září a končí 31. května. V tomto rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.

 

Obnovení vytápění v Mostě a Litvínově

  • Tisk

Akciové společnosti United Energy  a Severočeská teplárenské oznamují svým odběratelům, že vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám a předpovědi počasí na nadcházející dny bylo včera, tj. 22. září 2014 ve večerních hodinách obnoveno vytápění domácností a ostatních objektů v Mostě i Litvínově.

Vytápění v obou městech bylo zahájeno na základě žádosti významných odběratelů v pátek 12. září a následně přerušeno v neděli 14. září 2014.


Najíždění a přerušování dodávek tepla v závislosti na počasí je v jarních a podzimních měsících obvyklé.  Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR začíná 1. září a končí 31. května. V uvedeném období je však možné vytápění, dle vývoje venkovních teplot a na základě individuální dohody mezi odběratelem a dodavatelem, přerušit a následně obnovit.

 

Dva zajímavé projekty získaly podporu komořanské teplárny

  • Tisk

Zatímco se v prvním kole přijímání žádostí neziskových a příspěvkových organizací o sponzorský příspěvek sešlo neuvěřitelných 37 žádostí od 34 organizací, v druhém kole do United Energy doputovalo pouhých 16 žádostí, které splnily podmínky pro zařazení do výběrové komise.  Jedná se o nejnižší počet žádostí za poslední 4 roky.

Z celkových 16 posuzovaných návrhů zaujaly komisi pouze dva projekty. Finanční příspěvek ve výši 30 tisíc korun tak od komořanské teplárny obdrží Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAWET na pořízení robotických stavebnic Fischertechnik, které budou využívány nejen v mostecké pobočce sdružení, ale i v ostatních 30 klubech robotiky v celé České republice. Pět tisíc pak společnost věnuje Vyšší odborné škole, Střední pedagogické škole a Obchodní akademii v Mostě na podporu jedné z fiktivních firem, kterou pod názvem Royal Beach s.r.o. založili studenti této školy v rámci ekonomického předmětu FIKTIVNÍ FIRMY.

„Oba projekty nás zaujaly především proto, že se jedná o podporu vzdělávání, které je vedle podpory prevence kriminality a volnočasových aktivit dětí jednou z našich hlavních priorit. Naším dlouhodobým záměrem je vzbudit v dětech zájem o technické obory, stejně jako se o to snaží právě AMAWET, který mládeži umožňuje volnočasové aktivity v oblasti elektrotechniky, kybernetiky, robotiky, ale i chemie a astronomie. Virtuální společnost, tzv. fiktivní firma pak poskytuje studentům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a schopnosti, pracovat v týmu a přijímat odpovědnost“, vysvětlil generální ředitel United Energy Milan Boháček volbu členů komise.

 

Strana 9 z 29

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu