Úvodní stránka

Hlasování veřejnosti v Grantu United Energy je v plném proudu

  • Tisk

Celkem 35 projektů bylo zařazeno do nového Grantu společnosti United Energy s názvem Kdo si hraje, nezlobí. O tom, který z nich bude ze strany teplárenské společnosti finančně podpořen, hlasuje již od 1. března na stránkách www.tepenapohoda.cz/podporuje  veřejnost.

„Hlasování začalo 1. března a k dnešnímu dni se do něj zapojilo již více jak 1 800 hlasujících. Z průběžných výsledků hlasování je patrné, které organizace se opravdu snaží mezi svými členy, kamarády a příznivci za své projekty lobovat, aby jim dali svůj hlas, a které zatím nečinně přihlíží a v podporu veřejnosti jen doufají,“ okomentovala vývoj hlasování mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Hlasování potrvá až do 30. dubna, je tedy ještě spousta času na to, aby organizace konečné výsledky ovlivnily ve svůj prospěch. „Upozorňujeme však na to, že dle platných pravidel Grantu, může hlasující přidělit jeden hlas jednomu projektu. V opačném případě je každý další hlas od stejné osoby neplatný a ze systému bude vyřazen,“ upozorňuje Kučerová na skutečnost, že není ojedinělé, kdy hlasující hlasuje pro daný projekt vícekrát z různých e-mailových adres. Zároveň připomíná, že každý hlas je započten až v okamžiku odsouhlasení potvrzovacího e-mailu.

Součástí hlasování veřejnosti je soutěž pro hlasující. Vyplněním hlasovacího formuláře s uvedením úplné poštovní adresy je hlasující automaticky zařazen do slosování o věcné ceny. Hlavní cenou soutěže bude tablet.
Nový Grant společnosti United Energy Kdo si hraje, nezlobí je určen pro neziskové organizace, které se věnují volnému času dětí a mládeže. Obyvatelé regionu a také zaměstnanci firmy mají možnost hlasováním ovlivnit, který z přihlášených projektů má teplárenská společnost podpořit. Ve hře je pro letošní rok 300 tisíc korun.

 

Nový grant United Energy vzbudil velký zájem

  • Tisk

Obrovský zájem neziskových organizací vzbudil Grant Kdo si hraje, nezlobí, vyhlášený v závěru loňského roku. Teplárenská společnost United Energy v něm rozděluje 300 tisíc organizacím, které se věnují volnému času dětí a mládeže. O podpoře bude od března v hlasování rozhodovat veřejnost a zaměstnanci společnosti.

Do uzávěrky přišlo 46 projektů od 36 organizací z Mostecka a Litvínovska. Většina z nich se zaměřuje na sportovní aktivity dětí a mládeže, několik dalších je určeno na pobyty dětí či činnost rodinných center. „Z počtu přihlášených máme radost, je vidět, že jsme se tímto Grantem přesně trefili do potřeb neziskových organizací. Určitě sehrálo velkou roli i to, že jsme se rozhodli poprvé podpořit také jejich běžný provoz. Na uspořádání akcí není asi tak těžké získat sponzory, horší je to s nájmy, účty za elektřinu nebo drobnými nákupy,“ říká k tomu tisková mluvčí United Energy Miloslava Kučerová.
Začátkem února se nad projekty, které dorazily do United Energy, sešel Poradní sbor, složený ze zástupců firmy, neziskového sektoru a médií. Jedenáct projektů vyřadil, neboť nesplňovaly kritéria vyhlášeného Grantu, a dalších 35 poslal do veřejného hlasování. Přibližně polovina projektů je určena na provoz organizací, druhá na pořádání jednorázových nebo celoročních akcí.

O tom, které aktivity jsou pro děti prospěšné a které má tedy United Energy podpořit, bude poprvé rozhodovat veřejnost. Hlasování začíná 1. března a potrvá do 30. dubna. „Teď už je vše na přihlášených organizacích. Musí lobovat mezi svými členy a příznivci, aby jim dali svůj hlas. United Energy jim v tom samozřejmě pomůže. Na našem webu najdou hlasující stručné představení jednotlivých projektů i požadovanou částku,“ vysvětluje Miloslava Kučerová. V současné době startuje kampaň, která má k hlasování přitáhnout pozornost.
Hlasovat bude možné na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz/podporuje a zapojit se mohou také děti od 10 let. Prostředky pak budou rozděleny podle podpory – vítěz obdrží 100 procent své žádosti. Stejně tak mají možnost podpořit jeden projekt zaměstnanci firmy. Další prostředky až do vyčerpání Grantu pak rozdělí Poradní sbor podle pořadí v hlasování.

Grant společnosti United Energy Kdo si hraje, nezlobí byl vyhlášen v listopadu 2014 a navazuje na předchozí úspěšný Grant Tepelná Pohoda, zaměřený na úsporu energií. Cílem tohoto nového Grantu je podpořit aktivity neziskových organizací, které se věnují dětem a mládeži. Účelem podpory je zajistit možnost kvalitního trávení volného času dětem všech sociálních skupin a předcházet tak negativním jevům jako jsou závislosti či kriminalita, neboť „kdo si hraje, nezlobí“.

Společnost United Energy je dlouholetým partnerem regionu, v němž působí, a také neziskového sektoru. Jen v loňském roce rozdělila formou darů a sponzoringu téměř 1 600 tisíc korun.

 

Dobrovolníci z United Energy neziskovkám opět k dispozici

  • Tisk

I v roce 2015 je společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního dobrovolnictví, poskytnout své zaměstnance některé z organizací, působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku a Litvínovsku, případně na Chomutovsku.
Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční podporu ze strany teplárenské společnosti zájem, mohou vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, pod záložkou „…Dobrovolnictví“ a zaslat jej na uvedené kontakty nejpozději do 16. března 2015.
Ze zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce podpoří.

V rámci firemního dobrovolnictví podpořila teplárna od roku 2009 již šest organizací: obecně prospěšnou společnost ENERGIE v Meziboří, dětské domovy ve Vysoké Peci a v Hoře Sv. Kateřiny, mostecký kojenecký ústav a litvínovské mateřské centrum Klubíčko. Poslední organizací, které zaměstnanci pomohli, byl Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě.

Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství, kdy místo peněz věnuje společnost čas, práci a schopnosti svých zaměstnanců na podporu veřejně prospěšného projektu. Pro mnohé neziskové organizace je pomoc firemních dobrovolníků klíčová. Díky dobrovolnictví mohou realizovat i větší projekty, které vyžadují zapojení více lidí, případně odborníků, na které nemají finanční prostředky.

 

První dary od United Energy v roce 2015 rozděleny. Radovat se může sedm organizací

  • Tisk

V polovině ledna letošního roku bylo ukončeno přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský příspěvek. K tomuto datu se sešlo 21 přihlášek, z toho 12 z oblasti sportu a volného času, 3 z oblasti vzdělávání, 1 z oblasti kultury a 1 ze zdravotnictví. Čtyři projekty se týkaly úspory energií.
 
Rozhodnutí výběrové komise, které organizaci uvolní peněžní dar na její projekt, padlo 6. února. Z celkových 21 žádostí od 18 žadatelů vybrala United Energy sedm nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila něco málo přes 200 tisíc korun.

Z finančního příspěvku od United Energy se tak již nyní může radovat například ZUŠ Moskevská z Mostu, která obdrží 36 tisíc korun na pořízení počítačové sestavy s grafickým programem Corel, Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Stacionář Most z částky 24 000 korun na výměnu osvětlení v přednáškovém sále či chomutovské občanské sdružení Na louce, jemuž teplárna věnuje 28 tisíc korun na pořízení boxů s příslušenstvím pro přepravu canisterapeutických psů za klienty. Díky daru od teplárenské společnosti bude moci SPŠ A VOŠ v Chomutově pokračovat v etapovém projektu rekonstrukce laboratoří elektrických měření a výpočetní techniky. Podporu získá také projekt Destinační agentura Krušné hory Do Krušných hor bez bariér (30 tis. Kč), Billiard hockey club Most (20 tis. Kč) a Divadlo nad Labem na organizaci tradičního divadelního festivalu Živá zahrada v Korozlukách (25 tis. Kč).

Společnost United Energy zpravidla vyhlašuje 2. kola přijímání žádostí o dary a sponzoring v daném roce. Aktuální informace proto sledujte na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 

Podpora regionu v roce 2014

  • Tisk


Společnost United Energy věnovala v loňském roce téměř 1 600 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Nejvíce podporovanou oblastí byla v roce 2014 netradičně kultura, druhou příčku obsadilo vzdělávání, které následovala oblast volného času a sportu a bezpečnost obyvatel.
Jako každý rok směřovala část podpory ze strany teplárenské společnosti do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. „Nad rámec této dohody pak obdrželo město Litvínov dalších 200 tisíc na podporu bezpečnosti jeho obyvatel, konkrétně na zakoupení 2 kusů informačních panelů pro měření rychlosti vozidel a také na pořízení defibrilátoru,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 50 tisíc korun, dále například podpora prorodinných aktivit realizovaných organizacemi zapojenými do komunitního plánu rovněž ve výši 50 tisíc korun, podpora aktivit Klubu seniorů (50 tisíc) či příspěvek na vytvoření expozice II. Světová válka v Mezinárodním památníku obětem II. Světové války v objektu bývalého krematoria (50 tisíc).
Město Litvínov použilo 100 tisíc korun na rozvoj Centra bakalářských studií v Litvínově, 100 tisíc korun na podporu celoročních společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti nebo Krušnohorské Vánoce, zbylé prostředky pak na další projekty zejména v oblasti školství, kultury a sportu.

V průběhu roku United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například monitorování vzácného sokola stěhovavého, divadelní festival PřeMostění či mistrovství ČR v air-hockey a táhlovém hokeji. Finančně společnost podpořila například o.p.s. Energii v Meziboří, Linku duševní tísně v Mostě, Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET a mnoho dalších.
I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den, kdy zaměstnanci společnosti pomohli Domovu pro seniory v Barvířské ulici v Mostě s renovací rozsáhlého oplocení.

 

Strana 9 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu