Úvodní stránka

Topná sezóna 2014/2015 v Mostě i Litvínově ukončena

  • Tisk

Dnes, tj. v pondělí 1. června přerušila společnost United Energy dodávky tepla do měst Mostu a Litvínova. Stalo se tak den po oficiálním ukončení topné sezóny, po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu optimálních venkovních teplot a předpovědi počasí, která s výrazným poklesem teplot v následujících dnech nepočítá.

Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena z důvodu příznivých klimatických podmínek již 21. května, tedy o 11 dní dříve než v roce letošním a 10 dní před oficiálním termínem ukončení topné sezóny dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Informace pro obchodní partnery

  • Tisk

Představenstvo společnosti United Energy, a.s., se sídlem Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ: 273 09 959, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722 (dále jen „UE") si dovoluje informovat své obchodní partnery o připravované fúzi sloučením společnosti EKY III, a.s., se sídlem Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ: 273 20 430, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1769 (dále jen „EKY") do společnosti United Energy, a.s., jako nástupnické společnosti.

V důsledku fúze společnost EKY zanikne a její veškeré jmění přejde na nástupnickou společnost UE, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti EKY včetně obchodněprávních vztahů.

Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. leden 2015. Právní účinky fúze nastanou zápisem fúze do obchodního rejstříku, o kterém vás budeme informovat.

 

Hlasování veřejnosti v Grantu United Energy je v plném proudu

  • Tisk

Celkem 35 projektů bylo zařazeno do nového Grantu společnosti United Energy s názvem Kdo si hraje, nezlobí. O tom, který z nich bude ze strany teplárenské společnosti finančně podpořen, hlasuje již od 1. března na stránkách www.tepenapohoda.cz/podporuje  veřejnost.

„Hlasování začalo 1. března a k dnešnímu dni se do něj zapojilo již více jak 1 800 hlasujících. Z průběžných výsledků hlasování je patrné, které organizace se opravdu snaží mezi svými členy, kamarády a příznivci za své projekty lobovat, aby jim dali svůj hlas, a které zatím nečinně přihlíží a v podporu veřejnosti jen doufají,“ okomentovala vývoj hlasování mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Hlasování potrvá až do 30. dubna, je tedy ještě spousta času na to, aby organizace konečné výsledky ovlivnily ve svůj prospěch. „Upozorňujeme však na to, že dle platných pravidel Grantu, může hlasující přidělit jeden hlas jednomu projektu. V opačném případě je každý další hlas od stejné osoby neplatný a ze systému bude vyřazen,“ upozorňuje Kučerová na skutečnost, že není ojedinělé, kdy hlasující hlasuje pro daný projekt vícekrát z různých e-mailových adres. Zároveň připomíná, že každý hlas je započten až v okamžiku odsouhlasení potvrzovacího e-mailu.

Součástí hlasování veřejnosti je soutěž pro hlasující. Vyplněním hlasovacího formuláře s uvedením úplné poštovní adresy je hlasující automaticky zařazen do slosování o věcné ceny. Hlavní cenou soutěže bude tablet.
Nový Grant společnosti United Energy Kdo si hraje, nezlobí je určen pro neziskové organizace, které se věnují volnému času dětí a mládeže. Obyvatelé regionu a také zaměstnanci firmy mají možnost hlasováním ovlivnit, který z přihlášených projektů má teplárenská společnost podpořit. Ve hře je pro letošní rok 300 tisíc korun.

 

Do konce hlasování v Grantu zbývá už jenom týden

  • Tisk

Již příští čtvrtek 30. dubna končí hlasování veřejnosti i zaměstnanců teplárenské společnosti o tom, která nezisková organizace získá finanční podporu ze strany United Energy na svůj projekt zařazený do Grantu Kdo si hraje, nezlobí.

„Hlasování začalo 1. března a končí 30. dubna. Hlasující mají tedy ještě týden na to, aby ovlivnili výsledky ve prospěch jimi preferované organizace či konkrétního projektu. Prostřednictvím webových stránek doposud hlasovalo na 2 500 osob. Nejúspěšnější projekt doposud získal 233 hlasů, ten nejméně úspěšný zatím neobdržel ani hlas“, komentovala průběh hlasování tisková mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Vedle veřejnosti hlasují o podpoře projektu i zaměstnanci firmy. Bez ohledu na výsledky hlasování může jeden projekt podpořit i Poradní sbor.
Nový Grant společnosti United Energy Kdo si hraje, nezlobí je určen pro neziskové organizace, které se věnují volnému času dětí a mládeže. V letošním roce bude v Grantu rozděleno 300 tisíc korun.

Vyhodnocení hlasování proběhne do 31. května 2015.

 

Nový grant United Energy vzbudil velký zájem

  • Tisk

Obrovský zájem neziskových organizací vzbudil Grant Kdo si hraje, nezlobí, vyhlášený v závěru loňského roku. Teplárenská společnost United Energy v něm rozděluje 300 tisíc organizacím, které se věnují volnému času dětí a mládeže. O podpoře bude od března v hlasování rozhodovat veřejnost a zaměstnanci společnosti.

Do uzávěrky přišlo 46 projektů od 36 organizací z Mostecka a Litvínovska. Většina z nich se zaměřuje na sportovní aktivity dětí a mládeže, několik dalších je určeno na pobyty dětí či činnost rodinných center. „Z počtu přihlášených máme radost, je vidět, že jsme se tímto Grantem přesně trefili do potřeb neziskových organizací. Určitě sehrálo velkou roli i to, že jsme se rozhodli poprvé podpořit také jejich běžný provoz. Na uspořádání akcí není asi tak těžké získat sponzory, horší je to s nájmy, účty za elektřinu nebo drobnými nákupy,“ říká k tomu tisková mluvčí United Energy Miloslava Kučerová.
Začátkem února se nad projekty, které dorazily do United Energy, sešel Poradní sbor, složený ze zástupců firmy, neziskového sektoru a médií. Jedenáct projektů vyřadil, neboť nesplňovaly kritéria vyhlášeného Grantu, a dalších 35 poslal do veřejného hlasování. Přibližně polovina projektů je určena na provoz organizací, druhá na pořádání jednorázových nebo celoročních akcí.

O tom, které aktivity jsou pro děti prospěšné a které má tedy United Energy podpořit, bude poprvé rozhodovat veřejnost. Hlasování začíná 1. března a potrvá do 30. dubna. „Teď už je vše na přihlášených organizacích. Musí lobovat mezi svými členy a příznivci, aby jim dali svůj hlas. United Energy jim v tom samozřejmě pomůže. Na našem webu najdou hlasující stručné představení jednotlivých projektů i požadovanou částku,“ vysvětluje Miloslava Kučerová. V současné době startuje kampaň, která má k hlasování přitáhnout pozornost.
Hlasovat bude možné na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz/podporuje a zapojit se mohou také děti od 10 let. Prostředky pak budou rozděleny podle podpory – vítěz obdrží 100 procent své žádosti. Stejně tak mají možnost podpořit jeden projekt zaměstnanci firmy. Další prostředky až do vyčerpání Grantu pak rozdělí Poradní sbor podle pořadí v hlasování.

Grant společnosti United Energy Kdo si hraje, nezlobí byl vyhlášen v listopadu 2014 a navazuje na předchozí úspěšný Grant Tepelná Pohoda, zaměřený na úsporu energií. Cílem tohoto nového Grantu je podpořit aktivity neziskových organizací, které se věnují dětem a mládeži. Účelem podpory je zajistit možnost kvalitního trávení volného času dětem všech sociálních skupin a předcházet tak negativním jevům jako jsou závislosti či kriminalita, neboť „kdo si hraje, nezlobí“.

Společnost United Energy je dlouholetým partnerem regionu, v němž působí, a také neziskového sektoru. Jen v loňském roce rozdělila formou darů a sponzoringu téměř 1 600 tisíc korun.

 

Strana 9 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu