Úvodní stránka

Obnovení vytápění v Mostě a Litvínově

  • Tisk

Akciové společnosti United Energy  a Severočeská teplárenské oznamují svým odběratelům, že vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám a předpovědi počasí na nadcházející dny bylo včera, tj. 22. září 2014 ve večerních hodinách obnoveno vytápění domácností a ostatních objektů v Mostě i Litvínově.

Vytápění v obou městech bylo zahájeno na základě žádosti významných odběratelů v pátek 12. září a následně přerušeno v neděli 14. září 2014.


Najíždění a přerušování dodávek tepla v závislosti na počasí je v jarních a podzimních měsících obvyklé.  Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR začíná 1. září a končí 31. května. V uvedeném období je však možné vytápění, dle vývoje venkovních teplot a na základě individuální dohody mezi odběratelem a dodavatelem, přerušit a následně obnovit.

 

V Mostě i Litvínově se dnes začíná topit

  • Tisk

Na základě žádosti významných odběratelů a po dohodě s hlavními distributory tepla zahájí společnosti United Energy  a Severočeská teplárenská temperování domácností v Mostě a Litvínově a to ještě dnes, tj. 12. září. Topná sezóna tak letos v obou městech začala o pouhý jeden den později než loni.

V případě, že se teplé počasí ještě vrátí, vytápění může být opět přerušeno, jako tomu bylo i v předchozích letech.

Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1. září a končí 31. května. V tomto rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.

 

Rekonstrukce horkovodů v Mostecké ulicic v Litvínově dokončena. Odstávka skončila v předstihu

  • Tisk

Litvínovští se mohou radovat. Odstávka v dodávkách teplé vody v lokalitě „Litvínov střed“ skončila s dvoudenním předstihem oproti plánovanému harmonogramu. Odběratelé této části města se dočkali teplé vody již ve večerních hodinách 23. července.
Teplárenská společnost tak potěšila své odběratele během léta již podruhé. Poprvé, když dva dny před stanoveným termínem ukončila celoplošnou odstávku pro Most a Litvínov.

Přestože potrubím v centru Litvínova již proudí teplá voda, práce na rozvodech v Mostecké ulici ještě stále pokračují. Topný kanál se musí po jeho sanaci opět uzavřít a zasypat. Naplánovaný termín dokončení všech prací je stanoven na 3. září. „ Stále platí, že práce se budeme snažit podle možností co nejvíce urychlit tak, aby po nás město mohlo co nejdříve dokončit konečné povrchy“, sdělila tisková mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Původní termín odstávky až do 25. července se stále týká lokality „Litvínov Osada“ (u Citadely a 3. ZŠ), kde probíhá 3. a 4. etapa obměny potrubního systému LEBIT a úseku v Mostě (ul. Tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), kde se intenzivně pracuje na generální opravě páteřního tepelného napaječe, která spočívá ve výměně zhruba 1 km potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném topném kanále.

 

 

Dva zajímavé projekty získaly podporu komořanské teplárny

  • Tisk

Zatímco se v prvním kole přijímání žádostí neziskových a příspěvkových organizací o sponzorský příspěvek sešlo neuvěřitelných 37 žádostí od 34 organizací, v druhém kole do United Energy doputovalo pouhých 16 žádostí, které splnily podmínky pro zařazení do výběrové komise.  Jedná se o nejnižší počet žádostí za poslední 4 roky.

Z celkových 16 posuzovaných návrhů zaujaly komisi pouze dva projekty. Finanční příspěvek ve výši 30 tisíc korun tak od komořanské teplárny obdrží Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAWET na pořízení robotických stavebnic Fischertechnik, které budou využívány nejen v mostecké pobočce sdružení, ale i v ostatních 30 klubech robotiky v celé České republice. Pět tisíc pak společnost věnuje Vyšší odborné škole, Střední pedagogické škole a Obchodní akademii v Mostě na podporu jedné z fiktivních firem, kterou pod názvem Royal Beach s.r.o. založili studenti této školy v rámci ekonomického předmětu FIKTIVNÍ FIRMY.

„Oba projekty nás zaujaly především proto, že se jedná o podporu vzdělávání, které je vedle podpory prevence kriminality a volnočasových aktivit dětí jednou z našich hlavních priorit. Naším dlouhodobým záměrem je vzbudit v dětech zájem o technické obory, stejně jako se o to snaží právě AMAWET, který mládeži umožňuje volnočasové aktivity v oblasti elektrotechniky, kybernetiky, robotiky, ale i chemie a astronomie. Virtuální společnost, tzv. fiktivní firma pak poskytuje studentům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a schopnosti, pracovat v týmu a přijímat odpovědnost“, vysvětlil generální ředitel United Energy Milan Boháček volbu členů komise.

 

Celoplošná letní odstávka skončila v předstihu. V úsecích dotačních akcí práce pokračují

  • Tisk

S dvoudenním předstihem oproti plánovanému harmonogramu, skončily poslední práce, související s letní odstávkou v dodávce teplé vody, která byla naplánována od 5. – 18. července celoplošně pro města Most i Litvínov. Výroba tepla v teplárně byla obnovena ve středu 16. července ve večerních hodinách a většina odběratelů obou měst tak mohla pocítit teplou vodu v brzkých ranních hodinách již dnes, tj. ve čtvrtek 17. července.

Některé domácnosti si však počkají na teplou vodu ještě týden.  V lokalitách, kde probíhají velmi rozsáhlé a náročné rekonstrukce horkovodů, platí i nadále plánované obnovení dodávek teplé vody 25. července 2014 ve zhruba 15:00 hodin v Mostě a 18:00 hodin v Litvínově. Cílem rekonstrukcí a výměny části potrubního systému je jednak zajištění maximální spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody v nadcházející sezóně a především pak minimalizace tepelných ztrát.

Prodloužený termín odstávky se týká lokality „Litvínov střed“ (ul. Vodní, Tržní, Čapkova, Mostecká, Valdštejnská, Studentská, Ukrajinská a Podkrušnohorská), kde se mění zhruba 350 m trasy potrubí 2 x DN 400 v Mostecké ulici, dalších cca 700 m trasy 2x DN 400 na páteřním horkovodu a něco málo přes 200 m trasy DN 300 podél ulice Podkrušnohorská. Odstávka pokračuje i v oblasti „Litvínov Osada“ (u Citadely a 3. ZŠ), kde probíhá 3. a 4. etapa obměny potrubního systému LEBIT.

Do 25. července si na teplou vodu počká i část odběratelů z Mostu (ul. Tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), kde se intenzivně pracuje na generální opravě páteřního tepelného napaječe, která spočívá ve výměně zhruba 1 km potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném topném kanále.

Všechny jmenované práce probíhají podle plánovaného časového harmonogramu.

 

 

Strana 10 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu