Úvodní stránka

První dary od United Energy v roce 2015 rozděleny. Radovat se může sedm organizací

  • Tisk

V polovině ledna letošního roku bylo ukončeno přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský příspěvek. K tomuto datu se sešlo 21 přihlášek, z toho 12 z oblasti sportu a volného času, 3 z oblasti vzdělávání, 1 z oblasti kultury a 1 ze zdravotnictví. Čtyři projekty se týkaly úspory energií.
 
Rozhodnutí výběrové komise, které organizaci uvolní peněžní dar na její projekt, padlo 6. února. Z celkových 21 žádostí od 18 žadatelů vybrala United Energy sedm nejzajímavějších projektů, mezi které rozdělila něco málo přes 200 tisíc korun.

Z finančního příspěvku od United Energy se tak již nyní může radovat například ZUŠ Moskevská z Mostu, která obdrží 36 tisíc korun na pořízení počítačové sestavy s grafickým programem Corel, Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Stacionář Most z částky 24 000 korun na výměnu osvětlení v přednáškovém sále či chomutovské občanské sdružení Na louce, jemuž teplárna věnuje 28 tisíc korun na pořízení boxů s příslušenstvím pro přepravu canisterapeutických psů za klienty. Díky daru od teplárenské společnosti bude moci SPŠ A VOŠ v Chomutově pokračovat v etapovém projektu rekonstrukce laboratoří elektrických měření a výpočetní techniky. Podporu získá také projekt Destinační agentura Krušné hory Do Krušných hor bez bariér (30 tis. Kč), Billiard hockey club Most (20 tis. Kč) a Divadlo nad Labem na organizaci tradičního divadelního festivalu Živá zahrada v Korozlukách (25 tis. Kč).

Společnost United Energy zpravidla vyhlašuje 2. kola přijímání žádostí o dary a sponzoring v daném roce. Aktuální informace proto sledujte na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 

Dobrovolníci z United Energy neziskovkám opět k dispozici

  • Tisk

I v roce 2015 je společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního dobrovolnictví, poskytnout své zaměstnance některé z organizací, působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku a Litvínovsku, případně na Chomutovsku.
Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční podporu ze strany teplárenské společnosti zájem, mohou vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, pod záložkou „…Dobrovolnictví“ a zaslat jej na uvedené kontakty nejpozději do 16. března 2015.
Ze zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce podpoří.

V rámci firemního dobrovolnictví podpořila teplárna od roku 2009 již šest organizací: obecně prospěšnou společnost ENERGIE v Meziboří, dětské domovy ve Vysoké Peci a v Hoře Sv. Kateřiny, mostecký kojenecký ústav a litvínovské mateřské centrum Klubíčko. Poslední organizací, které zaměstnanci pomohli, byl Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě.

Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství, kdy místo peněz věnuje společnost čas, práci a schopnosti svých zaměstnanců na podporu veřejně prospěšného projektu. Pro mnohé neziskové organizace je pomoc firemních dobrovolníků klíčová. Díky dobrovolnictví mohou realizovat i větší projekty, které vyžadují zapojení více lidí, případně odborníků, na které nemají finanční prostředky.

 

Obnovení vytápění v Mostě a Litvínově

  • Tisk

Akciové společnosti United Energy  a Severočeská teplárenské oznamují svým odběratelům, že vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám a předpovědi počasí na nadcházející dny bylo včera, tj. 22. září 2014 ve večerních hodinách obnoveno vytápění domácností a ostatních objektů v Mostě i Litvínově.

Vytápění v obou městech bylo zahájeno na základě žádosti významných odběratelů v pátek 12. září a následně přerušeno v neděli 14. září 2014.


Najíždění a přerušování dodávek tepla v závislosti na počasí je v jarních a podzimních měsících obvyklé.  Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR začíná 1. září a končí 31. května. V uvedeném období je však možné vytápění, dle vývoje venkovních teplot a na základě individuální dohody mezi odběratelem a dodavatelem, přerušit a následně obnovit.

 

Podpora regionu v roce 2014

  • Tisk


Společnost United Energy věnovala v loňském roce téměř 1 600 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Nejvíce podporovanou oblastí byla v roce 2014 netradičně kultura, druhou příčku obsadilo vzdělávání, které následovala oblast volného času a sportu a bezpečnost obyvatel.
Jako každý rok směřovala část podpory ze strany teplárenské společnosti do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. „Nad rámec této dohody pak obdrželo město Litvínov dalších 200 tisíc na podporu bezpečnosti jeho obyvatel, konkrétně na zakoupení 2 kusů informačních panelů pro měření rychlosti vozidel a také na pořízení defibrilátoru,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 50 tisíc korun, dále například podpora prorodinných aktivit realizovaných organizacemi zapojenými do komunitního plánu rovněž ve výši 50 tisíc korun, podpora aktivit Klubu seniorů (50 tisíc) či příspěvek na vytvoření expozice II. Světová válka v Mezinárodním památníku obětem II. Světové války v objektu bývalého krematoria (50 tisíc).
Město Litvínov použilo 100 tisíc korun na rozvoj Centra bakalářských studií v Litvínově, 100 tisíc korun na podporu celoročních společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti nebo Krušnohorské Vánoce, zbylé prostředky pak na další projekty zejména v oblasti školství, kultury a sportu.

V průběhu roku United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například monitorování vzácného sokola stěhovavého, divadelní festival PřeMostění či mistrovství ČR v air-hockey a táhlovém hokeji. Finančně společnost podpořila například o.p.s. Energii v Meziboří, Linku duševní tísně v Mostě, Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET a mnoho dalších.
I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den, kdy zaměstnanci společnosti pomohli Domovu pro seniory v Barvířské ulici v Mostě s renovací rozsáhlého oplocení.

 

V Mostě i Litvínově se dnes začíná topit

  • Tisk

Na základě žádosti významných odběratelů a po dohodě s hlavními distributory tepla zahájí společnosti United Energy  a Severočeská teplárenská temperování domácností v Mostě a Litvínově a to ještě dnes, tj. 12. září. Topná sezóna tak letos v obou městech začala o pouhý jeden den později než loni.

V případě, že se teplé počasí ještě vrátí, vytápění může být opět přerušeno, jako tomu bylo i v předchozích letech.

Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1. září a končí 31. května. V tomto rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.

 

Strana 10 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu