Úvodní stránka

Havárie na horkovodu v Litvínově

  • Tisk

Severočeská teplárenská, a. s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu havárie na horkovodním potrubí DN 500 - topné větvi na okraji Litvínova, byla dnes, tj. 29. 9. 2017 nucena odstavit od dodávek tepla města Litvínov a Janov.

V současné době pracují pohotovostní pracovníci na odstranění závady. Práce na opravách, napouštění systému a jeho zprovoznění potrvá pravděpodobně do zítřka, tj. soboty 30. záři.


Všem odběratelům se vedení společnosti za způsobené nepříjemnosti omlouvá.

 

Den otevřených dveří ukončil sezónu exkurzí. Pokračování až v říjnu

  • Tisk

Den otevřených dveří v komořanské teplárně, uzavřel sezónu exkurzí, která odstartovala začátkem dubna novým vzdělávacím projektem pro střední školy s názvem Budoucnost v United Energy.

Exkurze pro širokou veřejnost se letos konala dne 16. srpna a zúčastnilo se jí 37 osob. Mezi návštěvníky se našly jak malé děti, tak i pamětníci, kteří v teplárně kdysi pracovali. Připomenout si staré časy přišel také nejstarší účastník exkurze sedmasedmdesátiletý pan Pavel Vajnar, který téměř dvouhodinovou prohlídku skvěle zvládl. Naopak vůbec poprvé navštívila útroby teplárny nejmladší exkurzantka Jarmilka Švehlová z Litvínova, která přišla se svou babičkou a šestnáctiletým bratrem Hynkem. „ Na exkurzi nás upozornila a přihlásila naše mamka. Líbilo se nám tu, přišlo mi to zajímavé", řekl Hynek, který si navíc pochvaloval dárky, jež po prohlídce teplárny obdržel.

Kromě zdroje si tentokrát mohli návštěvníci prohlédnout i nedávno zrekonstruovanou výměníkovou stanici a kolektor v Mostě.

Prvního kola vzdělávacího projektu Budoucnost v United Energy, které odstartovalo prezentací programu pro výchovné poradce a zástupce škol, se zúčastnilo 115 studentů středních škol regionu. Druhé kolo vzdělávacího programu bude zahájeno 5. října a bude pokračovat každý čtvrtek až do 9. listopadu 2017.

 

Prodloužení letní odstávky v Janově

  • Tisk

Severočeská teplárenská, a. s. oznamuje svým odběratelům, že dodávky teplé vody, které měly být v lokalitě Janov v rámci letní odstávky pozastaveny do zítřka tj. do 16. 8., budou, bohužel, obnoveny o dva dny později. Důvodem neobnovení dodávek teplé vody v plánovaném termínu je rekonstrukce částí tepelné sítě, které nestihne dodavatelská firma, vinou provozních komplikací a přívalových dešťů v předchozích dnech, dokončit ve smluvně dojednaném termínu.
Skončení prací a obnovení dodávek předpokládá Severočeská teplárenská v pátek 18. 8. 2017, ve večerních hodinách.

Všichni odběratelé byli telefonicky informováni.  Aktuální informace o ukončení odstávky a čase obnovení dodávek teplé vody je možné sledovat na webu www.setep.cz . Zákazníkům je rovněž k dispozici dispečink na tel. číslech 476 447 830 nebo 734 289 969.
Všem odběratelům se vedení společnosti za způsobené nepříjemnosti omlouvá.

 

Prodloužení odstávky v části Mostu

  • Tisk

Severočeská teplárenská, a. s. oznamuje svým odběratelům, že dodávky teplé vody, které měly být v lokalitě Most/Stalingradská (VS 36 a VS 39) v rámci letní odstávky obnoveny dnes v odpoledních hodinách, budou bohužel obnoveny o cca 1 den déle.
Zatímco odběratelům z VS 36 se povedlo původní termín plánované odstávky o jeden den zkrátit a domácnosti se mohly z teplé vody těšit již včera, odběratelé z VS 39 si naopak ještě jeden den na teplou vodu počkají. Důvodem jsou nepředvídatelné technické komplikace zjištěné při montáži potrubí v nepřístupné části kolektoru pod budovou společnosti ALFATERM.

Skončení prací a obnovení dodávek předpokládá Severočeská teplárenská zítra, tj. v sobotu 19. 8. ve večerních hodinách. Snahou však bude tento termín maximálně zkrátit.

Aktuální informace o ukončení odstávky a čase obnovení dodávek teplé vody je možné sledovat na webu www.setep.cz . Zákazníkům je rovněž k dispozici dispečink na tel. číslech 476 447 830 nebo 734 289 969.


Všem odběratelům se vedení společnosti za způsobené nepříjemnosti omlouvá.

 

 

Spolupráce s městem Most a Litvínov pokračuje i letos

  • Tisk

MOST – Primátor města Mostu Jan Paparega a generální ředitel United Energy Milan Boháček podepsali v pořadí již čtrnáctý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. V letošním roce podpoří United Energy město Most, tak jako v předchozích letech, částkou 500 tisíc korun. Za jedenáct let spolupráce tak přispěla teplárenská společnost městu jen na základě ročních dodatků celkovou částkou 6 500 000 korun.
Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí, mládeže i obyvatel v celkové výši 435 000 korun. Zbylé finanční prostředky budou rozděleny mezi HOSPIC v Mostě (50 tis. na pořízení PVC do chodeb a pokojů pacientů) a rudolický útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata.

LITVÍNOV – Spolupráci v letošním roce svým podpisem stvrdil generální ředitel komořanské teplárny i se starostkou města Litvínova Kamilou Bláhovou. Také město Litvínov podpoří teplárna částkou půl milionu korun. Celkově tak přispěla United Energy Litvínovu na základě ročních dodatků částkou 5 730 000.
Nejvíce podporovanou oblastí v letošním roce bude vzdělávání (305 tis. Kč), následované kulturou a volnočasovými aktivitami obyvatel (195 tis. Kč). Sponzorský dar ve výši 200 tisíc korun například poputuje ZŠ a MŠ v Ruské ulici na vybavení školní kuchyně, ZŠ a MŠ Janov 50 tisíc korun na vybavení tříd nábytkem či ZUŠ v Podkrušnohorské na vydání výpravného nástěnného kalendáře výtvarného oboru u příležitosti 70. let působení školy.

 

Strana 2 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu