Úvodní stránka

Prodloužení letní odstávky v Janově

  • Tisk

Severočeská teplárenská, a. s. oznamuje svým odběratelům, že dodávky teplé vody, které měly být v lokalitě Janov v rámci letní odstávky pozastaveny do zítřka tj. do 16. 8., budou, bohužel, obnoveny o dva dny později. Důvodem neobnovení dodávek teplé vody v plánovaném termínu je rekonstrukce částí tepelné sítě, které nestihne dodavatelská firma, vinou provozních komplikací a přívalových dešťů v předchozích dnech, dokončit ve smluvně dojednaném termínu.
Skončení prací a obnovení dodávek předpokládá Severočeská teplárenská v pátek 18. 8. 2017, ve večerních hodinách.

Všichni odběratelé byli telefonicky informováni.  Aktuální informace o ukončení odstávky a čase obnovení dodávek teplé vody je možné sledovat na webu www.setep.cz . Zákazníkům je rovněž k dispozici dispečink na tel. číslech 476 447 830 nebo 734 289 969.
Všem odběratelům se vedení společnosti za způsobené nepříjemnosti omlouvá.

 

Spolupráce s městem Most a Litvínov pokračuje i letos

  • Tisk

MOST – Primátor města Mostu Jan Paparega a generální ředitel United Energy Milan Boháček podepsali v pořadí již čtrnáctý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. V letošním roce podpoří United Energy město Most, tak jako v předchozích letech, částkou 500 tisíc korun. Za jedenáct let spolupráce tak přispěla teplárenská společnost městu jen na základě ročních dodatků celkovou částkou 6 500 000 korun.
Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí, mládeže i obyvatel v celkové výši 435 000 korun. Zbylé finanční prostředky budou rozděleny mezi HOSPIC v Mostě (50 tis. na pořízení PVC do chodeb a pokojů pacientů) a rudolický útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata.

LITVÍNOV – Spolupráci v letošním roce svým podpisem stvrdil generální ředitel komořanské teplárny i se starostkou města Litvínova Kamilou Bláhovou. Také město Litvínov podpoří teplárna částkou půl milionu korun. Celkově tak přispěla United Energy Litvínovu na základě ročních dodatků částkou 5 730 000.
Nejvíce podporovanou oblastí v letošním roce bude vzdělávání (305 tis. Kč), následované kulturou a volnočasovými aktivitami obyvatel (195 tis. Kč). Sponzorský dar ve výši 200 tisíc korun například poputuje ZŠ a MŠ v Ruské ulici na vybavení školní kuchyně, ZŠ a MŠ Janov 50 tisíc korun na vybavení tříd nábytkem či ZUŠ v Podkrušnohorské na vydání výpravného nástěnného kalendáře výtvarného oboru u příležitosti 70. let působení školy.

 

Na komíně komořanské teplárny se vylíhla sokolí mláďata. Tentokrát jen dvě

  • Tisk

Speciální hnízdní budka, umístěná na ochozu komína komořanské teplárny ve výšce zhruba 130 metrů, se opět stala domovem pro mláďata sokola stěhovavého.  Tentokrát se narodila pouze dvě, samec a samička.
Dle ornitologa Václava Berana z organizace Alka Wildlife jde však o velký úspěch, neboť dle jeho slov je letošní „úroda“ mláďat ohroženého dravce velmi slabá.

Rodiči se stal s největší pravděpodobností stejný pár, který do teplárny zavítal v předchozích třech letech. Přes umístěnou fotopast se však bohužel zatím ani letos nepodařilo tuto domněnku s určitostí potvrdit.

„Letos u nás vyvedl pár sokolů dvě mláďata, na rozdíl od loňského roku, kdy se na stejném místě vylíhla hned čtyři ptáčata. Celkem u nás tito dravci přivedli na svět již 12 mladých,“ řekla Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárenské společnosti.

 

Dopravní podnik měst Most a Litvínov nyní bez starostí. Navázal spolupráci s teplárnou

  • Tisk

Dceřiná společnost United Energy, Severočeská teplárenská, navázala v rámci rozšiřování portfolia služeb spolupráci s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova.  Od začátku června pro dopravní podnik zajišťuje servisní služby, týkající se provozu primárních zdrojů, včetně údržby a pravidelných prohlídek a také revizní činnosti.
Součástí služeb je rovněž rozšíření podpory v rámci 24 hodinového monitoringu a servisu tepelného zařízení. V praxi to znamená, že v případě havarijního stavu přebírá činnosti spojené s opravou sama teplárenská společnost.
Tímto krokem Severočeská teplárenská nejen naplňuje závazky vůči městům Most a Litvínov, ale především usnadňuje zajištění provozu, údržby a servisu pro Dopravní podnik měst Most a Litvínov. Nová služba tak zákazníkům otevírá další možnosti podpory a péče.

Obdobné služby na míru plánuje teplárenská společnost v nejbližší době rozšiřovat i pro ostatní odběratele, nejen z primárních sítí.

 

V Mostě a Litvínově se přestává topit

  • Tisk

Včera, tj. v pondělí 15. května přerušila společnost United Energy a Severočeská teplárenská dodávky tepla do města Litvínova. K přerušení vytápění ve všech lokalitách Mostu pak dojde dnes, tj. 16. května. Stalo se tak po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu výrazného zvýšení venkovních teplot a předpovědi počasí na následující dny.

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu končí topná sezóna sice až 31. května, umožňuje však přerušování či omezování vytápění, pokud průměrná venkovní teplota vystoupí po dva po sobě následující dny nad 13 stupňů a nelze očekávat její pokles.
V případě opětovného poklesu venkovních teplot je teplárenská společnost připravena dodávky opět obnovit. Přerušování a opětovné obnovování dodávek v jarních měsících není ničím neobvyklým a i v minulosti reagovala teplárenská společnost na vývoj počasí a potřeby odběratelů.

Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena 23. května. V Litvínově tedy o 9 dní a v Mostě pak o 8 dní později než v roce letošním.

 

Strana 2 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu