Úvodní stránka

V Mostě a Litvínově už se netopí

  • Tisk

Dnes, tj. ve středu 21. května přerušila společnost United Energy dodávky tepla do měst Mostu a Litvínova. Stalo se tak po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu výrazného zvýšení venkovních teplot.

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu končí topná sezóna sice až 31. května, umožňuje však přerušování či omezování vytápění, pokud průměrná venkovní teplota vystoupí po dva po sobě následující dny nad 13 stupňů a nelze očekávat její pokles.
V případě opětovného poklesu venkovních teplot je United Energy připravena dodávky opět obnovit. Přerušování a opětovné obnovování dodávek v jarních měsících není ničím neobvyklým a i v minulosti reagovala teplárenská společnost na vývoj počasí a potřeby odběratelů.

Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek až 7. června, tedy o 17 dní později než v roce letošním a 7 dní po oficiálním termínu ukončení topné sezóny dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

Chráněný sokol stěhovavý si oblíbil areál teplárny. Sokolí pár úspěšně zahnízdil a vyvedl mladé

  • Tisk

Před nedávnem instalovali firemní hasiči United Energy na komín ve výšce zhruba 130 metrů speciální budky pro sokola stěhovavého. Stalo se tak na základě předchozího monitorování přeletů tohoto chráněného dravce.

United Energy podpořila výrobu a instalaci dvou budek a ve spolupráci s ornitologem vybrala i vhodná místa pro hnízdění. „ Vyvěsili jsme budky na dvě různé pozice, aby si sokoli mohli vybrat místo, které jim bude plně vyhovovat,“ informovala v první polovině března tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová, která spolu s ornitologem Václavem Beranem doufala, že si sokolí pár jednu z budek vybere a samice tam snese vejce.

K radosti ornitologů i zaměstnanců teplárny se přání v brzké době vyplnilo. Samici sokola se skutečně podařilo zahnízdit, ovšem k údivu všech si k vyvedení opeřenců vybrala místo mimo umístěných budek, navíc v mnohem nižší výšce, zhruba ve 40 metrech. „Je vidět, že samice je velmi tolerantní, když si vybrala takové místo. Je to rarita, jde určitě o nejníže položené hnízdo sokolů v rámci České republiky, pokud mluvíme o hnízdění v průmyslových objektech. Doufejme jen, že samice své mladé zdárně vyvede, protože tato časná fáze je kritická a i malé vyrušení může mít za následek opuštění snůšky. Tito dravci jsou velmi náchylní na vyrušení, naštěstí je více zajímá to co je nad nimi a co se děje pod nimi je příliš nezajímá“, sdělil nám své obavy ornitolog.
Provozní ruch teplárny samice nakonec zdárně ustála a ornitologové tak mohli na konci dubna zaznamenat narození tří mláďat chráněného sokola stěhovavého.


Počátkem května dostali malí opeřenci - jeden samec a dvě samičky - ocelové kroužky, které umožní zkušenému pozorovateli odečíst kód a zjistit tak historii sokolů bez zbytečného odchytu, který je u dospělých sokolů velmi obtížný.
Průmyslové komplexy s výškovými budovami poskytují dravcům nejen potřebný a dostatek potravy v podobě holubů, ale díky omezenému přístupu i ochranu před lidmi. „ Věříme, že se i naše mláďata zdárně dočkají dospělosti a zvýší tak českou populaci, která čítá dle ornitologů pouze kolem 60 párů,“ řekla Miloslava Kučerová.
Oba rodiče právě narozených dravců pochází dle kroužků z Německa, jejich kód ale zatím ornitologové nedokázali odečíst. To se zatím nezdařilo na žádné lidské stavbě v České republice. Václav Beran předpokládá, že právě v United Energy by se to mohlo podařit.

 

Kvůli nenechavci byl včera odpojen od dodávek tepla celý Litvínov

  • Tisk

LITVÍNOV - Včerejší den nebyl pro obyvatele Litvínova zrovna příjemný.  Bez tepla se zhruba na pět hodin ocitly všechny litvínovské domácnosti. Důvodem však nebyla technická závada na zařízení teplárenské společnosti, ale cizí zavinění.

Včera, tj. 18. května okolo 13:00 hodin, indikovala Severočeská teplárenská nečekaný masívní únik topného média na horkovodním potrubí v Litvínově, kvůli kterému byla nucena odstavit dodávky teplé vody pro celý Litvínov.

Po intenzivním pátrání po netěsnosti se pracovníkům podařilo místo úniku identifikovat a zjistit pravou příčinu poruchy. Tou však nebyla žádná závada na zařízení. Rozsáhlou havárii zapříčinil nenechavec, který si chtěl odnést tzv. šoupě (pozn.: kovový ventil pro větší průměry potrubí) a zřejmě se jeho prodejem obohatit.
Důsledkem akce jednotlivce bylo omezení výroby teplárny Komořany, několikahodinové dopouštění topné vody zpět do systému a především několik tisíc domácností bez teplé vody.

Společnost Severočeská teplárenská se proto rozhodla podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Přestože společnost Severočeská teplárenská neměla přímý podíl na zmiňované havárii, všem obyvatelům Litvínova se za způsobené nepříjemnosti ještě jednou omlouvá.

 

United Energy a město Most pokračují ve spolupráci

  • Tisk

MOST-  Koncem dubna stvrdili svými podpisy spolupráci v roce 2014 generální ředitel komořanské teplárny Milan Boháček a náměstkyně primátora města Mostu Hana Jeníčková. I město Most, stejně jako sousední Litvínov, podpoří letos teplárna částkou půl milionu korun.
V uplynulých osmi letech tak přispěla teplárenská společnost městu na základě ročních dodatků k Dohodě o vzájemné spolupráci celkovou částkou 4 500 000 korun.
Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v celkové výši 200 tisíc korun a dále oblast kultury a celospolečenského života obyvatel ve výši 270 000 korun, zbylých třicet tisíc korun poputuje do zdravotnictví.

Mezi nejvýznamnější položky dohody patří například příspěvek mosteckému HOSPICu ve výši 30 tisíc korun na podporu provozu a pořízení léků, dále podpora Fotbalové školy Most ve výši 50 000 korun, tradičně podpora provozu Podkrušnohorského technického muzea rovněž ve výši 50 tisíc korun či příspěvek ve stejné výši Severočeskému leteckému archívu na vytvoření expozice II. světová válka v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v objektu bývalého Městského krematoria. Ta byla slavnostně otevřena 12. května 2014, kdy uběhlo sedmdesát let od prvního velkého náletu a bombardování Mostecka spojeneckým letectvem.


MOST-KOMOŘANY- Finanční podporu mohou získat i další neziskové organizace mosteckého regionu. United Energy vyhlásila letošní druhé kolo přijímání žádostí o dar a sponzoring. Termín uzávěrky je stanoven na 30. června, rozhodnutí komise padne nejpozději do 31. července 2014. Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 

Města Most a Litvínov čeká letos letní odstávka v dodávce teplé vody

  • Tisk

Po třech letech provádění pouze lokálních odstávek teplé vody v Mostě a Litvínově během letního období, připravují společnosti United Energy a Severočeská teplárenská pro letošní rok pro obě města vícedenní celoplošnou odstávku. Důvodem jsou rozsáhlé opravy a rekonstrukce prováděné nejen na horkovodech, ale i na samotném zdroji, který byl naposledy odstaven právě v roce 2010. Termín celoplošné letní odstávky je naplánován na 5. – 18. července 2014, přičemž v několika lokalitách bude termín díky objemným investičním akcím prodloužen až do 25. července.

Seznam činností, které se budou během odstávky provádět, obsahuje stovky položek a na pracích se bude kromě zaměstnanců United Energy a Severočeské teplárenské podílet i řada dodavatelských firem.
Mezi nejvýznamnější práce přímo ve zdroji v Komořanech bude patřit například generální oprava turbogenerátoru TG5 s náklady cca 17 mil. Kč nebo částečná výměna zařízení rozvoden s celkovými s celkovými náklady přesahujícími 3 mil. Kč. Pro zajištění bezporuchové výroby tepla bude vyměněna část řídicího systému pro obsluhu teplárenských kotlů s náklady ve výši 3 mil. Kč. Význačné jsou i investice na opatření pro spalování různých druhů uhlí.
Kromě prací přímo v Komořanech bude během odstávky probíhat nevyhnutelná údržba horkovodů. Půjde jednak o naplánované opravy a investice na rozvodech, které nelze provést, jestliže potrubím proudí horká voda. Dále pak o nezbytnou diagnostiku, která odhaluje stav zařízení a je nutná pro plánování další údržby.

Prodloužený termín odstávky se bude v Litvínově týkat lokality „Litvínov střed“ (ul. Vodní, Tržní, Čapkova, Mostecká, Valdštejnská, Studentská, Ukrajinská a Podkrušnohorská), díky velmi rozsáhlé generální rekonstrukci tepelné sítě Litvínov střed a dále „ části Osady“ (u Citadely a 3. ZŠ), kde bude probíhat 3. a 4. etapa obměny potrubního systému LEBIT.

V Mostě se teplárenská společnost zaměří na generální opravu páteřního tepelného napaječe (ul. Tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), která spočívá ve výměně potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném kanále. I této lokality se týká prodloužený termín odstávky.

Celkové náklady na investice a opravy horkovodů se v letošním roce pohybují ve výši cca 73 miliónů korun, dalších přibližně 92 miliónů korun bude investováno do údržby samotného zdroje.

„Obyvatele měst budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.ue.cz a www.setep.cz, za pomoci obou radnic i informačních letáků umístěných v domech. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969 “, řekla k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Teplárenské společnosti dále informují veřejnost, že v souvislosti s realizací těchto akcí na tepelných zařízeních bude v místech prováděných prací přechodně docházet k mírnému zvýšení hluku, prašnosti a zároveň k dopravním omezením.

„ Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti obyvatelům obou měst samozřejmě omlouvají“, doplnila Kučerová.

 

Strana 11 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu