Úvodní stránka

Kvůli nenechavci byl včera odpojen od dodávek tepla celý Litvínov

  • Tisk

LITVÍNOV - Včerejší den nebyl pro obyvatele Litvínova zrovna příjemný.  Bez tepla se zhruba na pět hodin ocitly všechny litvínovské domácnosti. Důvodem však nebyla technická závada na zařízení teplárenské společnosti, ale cizí zavinění.

Včera, tj. 18. května okolo 13:00 hodin, indikovala Severočeská teplárenská nečekaný masívní únik topného média na horkovodním potrubí v Litvínově, kvůli kterému byla nucena odstavit dodávky teplé vody pro celý Litvínov.

Po intenzivním pátrání po netěsnosti se pracovníkům podařilo místo úniku identifikovat a zjistit pravou příčinu poruchy. Tou však nebyla žádná závada na zařízení. Rozsáhlou havárii zapříčinil nenechavec, který si chtěl odnést tzv. šoupě (pozn.: kovový ventil pro větší průměry potrubí) a zřejmě se jeho prodejem obohatit.
Důsledkem akce jednotlivce bylo omezení výroby teplárny Komořany, několikahodinové dopouštění topné vody zpět do systému a především několik tisíc domácností bez teplé vody.

Společnost Severočeská teplárenská se proto rozhodla podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Přestože společnost Severočeská teplárenská neměla přímý podíl na zmiňované havárii, všem obyvatelům Litvínova se za způsobené nepříjemnosti ještě jednou omlouvá.

 

Města Most a Litvínov čeká letos letní odstávka v dodávce teplé vody

  • Tisk

Po třech letech provádění pouze lokálních odstávek teplé vody v Mostě a Litvínově během letního období, připravují společnosti United Energy a Severočeská teplárenská pro letošní rok pro obě města vícedenní celoplošnou odstávku. Důvodem jsou rozsáhlé opravy a rekonstrukce prováděné nejen na horkovodech, ale i na samotném zdroji, který byl naposledy odstaven právě v roce 2010. Termín celoplošné letní odstávky je naplánován na 5. – 18. července 2014, přičemž v několika lokalitách bude termín díky objemným investičním akcím prodloužen až do 25. července.

Seznam činností, které se budou během odstávky provádět, obsahuje stovky položek a na pracích se bude kromě zaměstnanců United Energy a Severočeské teplárenské podílet i řada dodavatelských firem.
Mezi nejvýznamnější práce přímo ve zdroji v Komořanech bude patřit například generální oprava turbogenerátoru TG5 s náklady cca 17 mil. Kč nebo částečná výměna zařízení rozvoden s celkovými s celkovými náklady přesahujícími 3 mil. Kč. Pro zajištění bezporuchové výroby tepla bude vyměněna část řídicího systému pro obsluhu teplárenských kotlů s náklady ve výši 3 mil. Kč. Význačné jsou i investice na opatření pro spalování různých druhů uhlí.
Kromě prací přímo v Komořanech bude během odstávky probíhat nevyhnutelná údržba horkovodů. Půjde jednak o naplánované opravy a investice na rozvodech, které nelze provést, jestliže potrubím proudí horká voda. Dále pak o nezbytnou diagnostiku, která odhaluje stav zařízení a je nutná pro plánování další údržby.

Prodloužený termín odstávky se bude v Litvínově týkat lokality „Litvínov střed“ (ul. Vodní, Tržní, Čapkova, Mostecká, Valdštejnská, Studentská, Ukrajinská a Podkrušnohorská), díky velmi rozsáhlé generální rekonstrukci tepelné sítě Litvínov střed a dále „ části Osady“ (u Citadely a 3. ZŠ), kde bude probíhat 3. a 4. etapa obměny potrubního systému LEBIT.

V Mostě se teplárenská společnost zaměří na generální opravu páteřního tepelného napaječe (ul. Tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), která spočívá ve výměně potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném kanále. I této lokality se týká prodloužený termín odstávky.

Celkové náklady na investice a opravy horkovodů se v letošním roce pohybují ve výši cca 73 miliónů korun, dalších přibližně 92 miliónů korun bude investováno do údržby samotného zdroje.

„Obyvatele měst budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.ue.cz a www.setep.cz, za pomoci obou radnic i informačních letáků umístěných v domech. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969 “, řekla k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Teplárenské společnosti dále informují veřejnost, že v souvislosti s realizací těchto akcí na tepelných zařízeních bude v místech prováděných prací přechodně docházet k mírnému zvýšení hluku, prašnosti a zároveň k dopravním omezením.

„ Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti obyvatelům obou měst samozřejmě omlouvají“, doplnila Kučerová.

 

Startuje jarní kolo exkurzí.Školy se již nyní mohou hlásit

  • Tisk

Na konci března pokračuje druhý ročník nového vzdělávacího programu s názvem „Nebojte se matematiky“. Zatímco loni byl určen pouze pro studenty středních škol technického zaměření a pro gymnázia, letos se budou moci přihlásit i 9. ročníky základních škol z Mostecka, Litvínovska eventuálně z Chomutovska.

Jarní kolo začne ve čtvrtek 20. března a bude pokračovat až do 19. června 2014. Učitelé mohou své studenty přihlásit již nyní. Bližší informace o projektu, pokyny a přesné termíny exkurzí najdete na webu www.tepelnapohoda.cz/do škol.

V rámci prvního ročníku vzdělávacího programu „Nebojte se matematiky“ prošlo provozem komořanské teplárny 7 škol z mostecko-litvínovského regionu, celkem pak 189 studentů.

 

 

Spolupráce United Energy s městem Litvínov pokračuje i v letošním roce

  • Tisk

LITVÍNOV - Starosta města Litvínova Milan Šťovíček a generální ředitel United Energy Milan Boháček podepsali dne 1. dubna v pořadí již devátý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. V letošním roce podpoří United Energy město Litvínov, tak jako v loňském roce, částkou 500 tisíc korun. V uplynulých osmi letech přispěla komořanská teplárna městu na jeho projekty jen na základě ročních dodatků částkou 3 730 000 korun.
Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu školství v celkové výši 220 000 korun, dalších 215 000 směřuje na kulturu a volnočasové aktivity obyvatel, zbylé finanční prostředky ve výši 65 tisíc pak na ostatní činnosti.
Mezi nejvýznamnější položky dohody patří příspěvek Centru bakalářských studií v Litvínově ve výši 100 tisíc korun či podpora celoročního cyklu kulturních akcí (Valdštejnské slavnosti,  Svatomichaelské slavnosti nebo Krušnohorské vánoce) rovněž ve výši 100 tisíc korun. Finanční příspěvek například obdrží také ZŠ a MŠ Ruská na vybavení zahrady v Čapkově ulici (50 tis. Kč), Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko PERUN na výměnu oken v klubovně za plastová (50 tis. Kč) nebo Gymnázium T. G. Masaryka na pořízení variabilní učební pomůcky pro zkvalitnění výuky průřezového tématu environmentální výchova (50 tis. Kč).

MOST-KOMOŘANY- Finanční podporu mohou získat i další neziskové organizace mosteckého regionu. Na apríla vyhlásila United Energy letošní druhé kolo přijímání žádostí o dar a sponzoring. Termín uzávěrky je stanoven na 30. června, rozhodnutí komise padne nejpozději do 31. července 2014. Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 

United Energy opět nadělovala. Příspěvek na své projekty obdrží deset organizací regionu

  • Tisk

První kolo přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský příspěvek bylo v polovině ledna uzavřeno. K tomuto datu se sešlo neuvěřitelných 37 žádostí od 34 organizací, z toho 6 z oblasti sportu, 11 z oblasti volného času, 4 ze sociální sféry, 8 ze vzdělávání a 2 z environmentální oblasti. Tři projekty se týkaly úspory energií, dva kultury a jeden zdraví.

Žádosti zaslaly nejen subjekty z Mostu a Litvínova, ale také například z Droužkovic u Chomutova, Jirkova či Peče
Teplárenská společnost v oblasti sponzoringu podporuje především neziskové organizace, tj. občanská sdružení, příspěvkové organizace či nadace a také města a jimi zřizované organizace. Rozhodnutí výběrové komise, které organizaci uvolní peněžní dar na její projekt, padlo 11. února.
 „Komise si dopředu nestanovuje výši částky ani počet projektů, které podpoří. Navíc se podpora nemusí týkat pouze projektů z Mostu a Litvínova, přestože žádosti z Mostecka a Litvínovska jsou preferovány. Projekty jsou vybírány na základě kritérií, která jsou uvedena na stránkách Tepelné Pohody (www.tepelnapohoda.cz/regionu). Mezi ně například patří oblast podpory, kvalita a zajímavost projektu, cílová skupina podpory a další,“ upřesnila tisková mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Z finančního příspěvku od United Energy se tak od této chvíle může těšit například obecně prospěšná společnost ALKA Widlife, které United Energy umožní monitorovat vzácného sokola stěhovavého a jíž přispěje na instalaci hnízdních budek v areálu teplárny. Finanční dar obdrží rovněž Energie Meziboří na pořízení venkovních posilovacích strojů na zahradu pro své klienty ve výši 30 000 korun, občanské sdružení DS Odevšad na organizaci divadelního festivalu PřeMostění ve výši 10 000 korun či Klub dětí CVČ na nákup hudebních nástrojů a techniky do hudebního kroužku ve výši 12 000 korun. Tradičně United Energy podpoří víkend stolního hokeje, který pořádá Billiard hockey club Most, přispěje VOŠ SPŠ Chomutov na další etapu rekonstrukce laboratoří el. měření a další subjektům.


Celkem United Energy v 1. kole žádostí o sponzorský příspěvek podpořila 10 projektů částkou téměř 230 000 korun.

 

Strana 11 z 29

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu