Úvodní stránka

Dva zajímavé projekty získaly podporu komořanské teplárny

  • Tisk

Zatímco se v prvním kole přijímání žádostí neziskových a příspěvkových organizací o sponzorský příspěvek sešlo neuvěřitelných 37 žádostí od 34 organizací, v druhém kole do United Energy doputovalo pouhých 16 žádostí, které splnily podmínky pro zařazení do výběrové komise.  Jedná se o nejnižší počet žádostí za poslední 4 roky.

Z celkových 16 posuzovaných návrhů zaujaly komisi pouze dva projekty. Finanční příspěvek ve výši 30 tisíc korun tak od komořanské teplárny obdrží Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAWET na pořízení robotických stavebnic Fischertechnik, které budou využívány nejen v mostecké pobočce sdružení, ale i v ostatních 30 klubech robotiky v celé České republice. Pět tisíc pak společnost věnuje Vyšší odborné škole, Střední pedagogické škole a Obchodní akademii v Mostě na podporu jedné z fiktivních firem, kterou pod názvem Royal Beach s.r.o. založili studenti této školy v rámci ekonomického předmětu FIKTIVNÍ FIRMY.

„Oba projekty nás zaujaly především proto, že se jedná o podporu vzdělávání, které je vedle podpory prevence kriminality a volnočasových aktivit dětí jednou z našich hlavních priorit. Naším dlouhodobým záměrem je vzbudit v dětech zájem o technické obory, stejně jako se o to snaží právě AMAWET, který mládeži umožňuje volnočasové aktivity v oblasti elektrotechniky, kybernetiky, robotiky, ale i chemie a astronomie. Virtuální společnost, tzv. fiktivní firma pak poskytuje studentům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a schopnosti, pracovat v týmu a přijímat odpovědnost“, vysvětlil generální ředitel United Energy Milan Boháček volbu členů komise.

 

Rekonstrukce horkovodů v Mostecké ulicic v Litvínově dokončena. Odstávka skončila v předstihu

  • Tisk

Litvínovští se mohou radovat. Odstávka v dodávkách teplé vody v lokalitě „Litvínov střed“ skončila s dvoudenním předstihem oproti plánovanému harmonogramu. Odběratelé této části města se dočkali teplé vody již ve večerních hodinách 23. července.
Teplárenská společnost tak potěšila své odběratele během léta již podruhé. Poprvé, když dva dny před stanoveným termínem ukončila celoplošnou odstávku pro Most a Litvínov.

Přestože potrubím v centru Litvínova již proudí teplá voda, práce na rozvodech v Mostecké ulici ještě stále pokračují. Topný kanál se musí po jeho sanaci opět uzavřít a zasypat. Naplánovaný termín dokončení všech prací je stanoven na 3. září. „ Stále platí, že práce se budeme snažit podle možností co nejvíce urychlit tak, aby po nás město mohlo co nejdříve dokončit konečné povrchy“, sdělila tisková mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Původní termín odstávky až do 25. července se stále týká lokality „Litvínov Osada“ (u Citadely a 3. ZŠ), kde probíhá 3. a 4. etapa obměny potrubního systému LEBIT a úseku v Mostě (ul. Tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), kde se intenzivně pracuje na generální opravě páteřního tepelného napaječe, která spočívá ve výměně zhruba 1 km potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném topném kanále.

 

 

V Mostě a Litvínově už se netopí

  • Tisk

Dnes, tj. ve středu 21. května přerušila společnost United Energy dodávky tepla do měst Mostu a Litvínova. Stalo se tak po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu výrazného zvýšení venkovních teplot.

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu končí topná sezóna sice až 31. května, umožňuje však přerušování či omezování vytápění, pokud průměrná venkovní teplota vystoupí po dva po sobě následující dny nad 13 stupňů a nelze očekávat její pokles.
V případě opětovného poklesu venkovních teplot je United Energy připravena dodávky opět obnovit. Přerušování a opětovné obnovování dodávek v jarních měsících není ničím neobvyklým a i v minulosti reagovala teplárenská společnost na vývoj počasí a potřeby odběratelů.

Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek až 7. června, tedy o 17 dní později než v roce letošním a 7 dní po oficiálním termínu ukončení topné sezóny dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

Celoplošná letní odstávka skončila v předstihu. V úsecích dotačních akcí práce pokračují

  • Tisk

S dvoudenním předstihem oproti plánovanému harmonogramu, skončily poslední práce, související s letní odstávkou v dodávce teplé vody, která byla naplánována od 5. – 18. července celoplošně pro města Most i Litvínov. Výroba tepla v teplárně byla obnovena ve středu 16. července ve večerních hodinách a většina odběratelů obou měst tak mohla pocítit teplou vodu v brzkých ranních hodinách již dnes, tj. ve čtvrtek 17. července.

Některé domácnosti si však počkají na teplou vodu ještě týden.  V lokalitách, kde probíhají velmi rozsáhlé a náročné rekonstrukce horkovodů, platí i nadále plánované obnovení dodávek teplé vody 25. července 2014 ve zhruba 15:00 hodin v Mostě a 18:00 hodin v Litvínově. Cílem rekonstrukcí a výměny části potrubního systému je jednak zajištění maximální spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody v nadcházející sezóně a především pak minimalizace tepelných ztrát.

Prodloužený termín odstávky se týká lokality „Litvínov střed“ (ul. Vodní, Tržní, Čapkova, Mostecká, Valdštejnská, Studentská, Ukrajinská a Podkrušnohorská), kde se mění zhruba 350 m trasy potrubí 2 x DN 400 v Mostecké ulici, dalších cca 700 m trasy 2x DN 400 na páteřním horkovodu a něco málo přes 200 m trasy DN 300 podél ulice Podkrušnohorská. Odstávka pokračuje i v oblasti „Litvínov Osada“ (u Citadely a 3. ZŠ), kde probíhá 3. a 4. etapa obměny potrubního systému LEBIT.

Do 25. července si na teplou vodu počká i část odběratelů z Mostu (ul. Tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), kde se intenzivně pracuje na generální opravě páteřního tepelného napaječe, která spočívá ve výměně zhruba 1 km potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném topném kanále.

Všechny jmenované práce probíhají podle plánovaného časového harmonogramu.

 

 

Chráněný sokol stěhovavý si oblíbil areál teplárny. Sokolí pár úspěšně zahnízdil a vyvedl mladé

  • Tisk

Před nedávnem instalovali firemní hasiči United Energy na komín ve výšce zhruba 130 metrů speciální budky pro sokola stěhovavého. Stalo se tak na základě předchozího monitorování přeletů tohoto chráněného dravce.

United Energy podpořila výrobu a instalaci dvou budek a ve spolupráci s ornitologem vybrala i vhodná místa pro hnízdění. „ Vyvěsili jsme budky na dvě různé pozice, aby si sokoli mohli vybrat místo, které jim bude plně vyhovovat,“ informovala v první polovině března tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová, která spolu s ornitologem Václavem Beranem doufala, že si sokolí pár jednu z budek vybere a samice tam snese vejce.

K radosti ornitologů i zaměstnanců teplárny se přání v brzké době vyplnilo. Samici sokola se skutečně podařilo zahnízdit, ovšem k údivu všech si k vyvedení opeřenců vybrala místo mimo umístěných budek, navíc v mnohem nižší výšce, zhruba ve 40 metrech. „Je vidět, že samice je velmi tolerantní, když si vybrala takové místo. Je to rarita, jde určitě o nejníže položené hnízdo sokolů v rámci České republiky, pokud mluvíme o hnízdění v průmyslových objektech. Doufejme jen, že samice své mladé zdárně vyvede, protože tato časná fáze je kritická a i malé vyrušení může mít za následek opuštění snůšky. Tito dravci jsou velmi náchylní na vyrušení, naštěstí je více zajímá to co je nad nimi a co se děje pod nimi je příliš nezajímá“, sdělil nám své obavy ornitolog.
Provozní ruch teplárny samice nakonec zdárně ustála a ornitologové tak mohli na konci dubna zaznamenat narození tří mláďat chráněného sokola stěhovavého.


Počátkem května dostali malí opeřenci - jeden samec a dvě samičky - ocelové kroužky, které umožní zkušenému pozorovateli odečíst kód a zjistit tak historii sokolů bez zbytečného odchytu, který je u dospělých sokolů velmi obtížný.
Průmyslové komplexy s výškovými budovami poskytují dravcům nejen potřebný a dostatek potravy v podobě holubů, ale díky omezenému přístupu i ochranu před lidmi. „ Věříme, že se i naše mláďata zdárně dočkají dospělosti a zvýší tak českou populaci, která čítá dle ornitologů pouze kolem 60 párů,“ řekla Miloslava Kučerová.
Oba rodiče právě narozených dravců pochází dle kroužků z Německa, jejich kód ale zatím ornitologové nedokázali odečíst. To se zatím nezdařilo na žádné lidské stavbě v České republice. Václav Beran předpokládá, že právě v United Energy by se to mohlo podařit.

 

Strana 11 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu