Úvodní stránkaHistorie společnosti

Historie

  • Tisk

Komořanská elektrárna, největší a nejdůležitější část, současné společnosti United Energy, a.s., existuje od 50. let minulého století. Od té doby několikrát změnila majitele a stala se součástí různých společností. Od svého vzniku je ale významným nezávislým producentem tepla a elektrické energie na severu Čech.

Historie elektrárny Komořany

Elektrárna Komořany se začala stavět ještě během druhé světové války v roce 1943 a stavba pak pokračovala v rámci národního podniku Mostecko-sokolovských elektráren i po roce 1945. První kotel a turbogenerátor byly uvedeny do provozu v roce 1951. V padesátých letech bylo uvedeno do provozu pět kotlů o výkonu 90 tun páry za hodinu a tři kondenzační turbosoustrojí po 32 MW. Od počátku byla elektrárna zásobována hnědým uhlím přímo ze sousední úpravny.
Od roku 1952 byla elektrárna Komořany součástí národního podniku Mostecké elektrárny, později jako samostatný podnik Elektrárna Komořany.
V roce 1955 se začíná se stavbou elektrárny Komořany II., jejímž dodavatelem byl Energostroj Praha a později závody V.I. Lenina, montážní závod Praha. První kotel č. 6 byl zprovozněn v létě roku 1958, poslední s pořadovým číslem sedm o rok později. Elektrána Komořany II. měla pět roštových kotlů o výkonu 125 tun párny, tři kondenzační turbogenerátory po 32 MW a jedno kondenzační odběrové turbosoustrojí o výkonu 20 MW. Celkový výkon elektrárny se tak na konci padesátých let zvýšil na 212 MW. Ve stejném období se pak sloučily komořanská a ervěnická elektrárna, jejíž historie sahá až do roku 1923 a která svou činnost definitivně skončila v roce 1980. Od roku 1967 začala elektrárna přijímat podle tehdejších technických možností první opatření na omezení znečišťování ovzduší ve svém okolí. Mechanické odlučování popílku měly tehdy na starosti tzv. multicyklony. Investiční akce pod zkratkou EKY III započala v roce 1963 a jejím cílem bylo zahájení teplárenské éry Komořan. Byl postaven nový teplárenský protitlaký stroj TG 8, výměníková stanice, horkovod do Mostu a také 180 metrů vysoký komín. První teplo začalo proudit do Mostu v roce 1964 a o dva roky později byla dokončena stavba komínu, který zlepšit ovzduší v těsné blízkosti elektrárny.
V sedmdesátých letech přechází pod hlavičku tehdejších Severočeských elektráren, jejich hlavní součástí jsou Komořany, provoz veškerých rozvodů tepla v celém kraji. K elektrárně jsou přičleněny výtopny v Lounech, Teplicích a Bílině. Současně se pracuje na výstavbě dalších horkovodů z Komořan - do Chomutova (uveden do provozu v roce 1977) a Litvínova (1978).
V roce 1980 jsou z podniku vyčleněny výtopny v Teplicích, Bílině a Lounech, které přechází do závodu Teplárny Teplice. V roce 1982 nastává pro Komořany zlom - začíná převládat teplárenský provoz nad výrobou elektřiny, o devět let později se dokonce podle toho změní i název společnosti na teplárnu. V letech 1987 až 1992 se uskutečnila stavba nového horkovodu, který bude zásobovat Chomutov nikoliv z Komořan, ale z Prunéřova. Stalo se tak poprvé v roce 1992 a od té doby jsou lokality Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří zásobovány z prunéřovské elektrárny a Kadaň zásobuje elektrárna Tušimice II.
V devadesátých letech se podnik nejprve stává součástí Severočeských teplárenských závodů a v roce 1992 jsou Fondem národního majetku rozděleny na dvě akciové společnost - První severozápadní teplárenská (ve zkratce 1. SZT), předchůdce současné společnosti, a Severočeské teplárny (SČT).
Přísnější zákony na ochranu ovzduší teplárnu nutí změnit technologii kotlů na fluidní spalování s přídavkem vápence metodou tzv. retrofitu. Rekonstrukce začíná v roce 1993 a jde o zcela nové ekologické řešení v rámci republiky. Po jejím skončení v roce 1999 výrazně klesl dopad činnosti firmy na životní prostředí - snížilo se množství tuhých látek, vypouštěných do ovzduší a také oxidu síry a dusíku.
V roce 1996 byla založena dceřiná společnost ENOP s.r.o., zajišťující údržbu.
Americký investor - firma Horizon Energy Development B.V., dceřiná společnost National Fuel Gas Company - získává nejprve v roce 1997 majoritu v SČT a o rok později také v 1. SZT. Od 1. ledna 2000 obě společnosti opět slučuje a později mění název na United Energy, a.s. Pod jeden celek tak byla spojena výroba elektrické energie a tepla a také rozvody tepla po celých severních Čechách, zásobující více sto tisíc obyvatel, průmyslových podniků a staveb občanské vybavenosti.
V roce 2005 američtí investoři prodávají svůj podíl ve společnosti české firmě Czech Energy Holding, a.s., jejímž zakladatelem je Patrik Tkáč. Ve stejném roce je pak založena dceřiná společnost United Energy Trading - licencovaný prodejce elektřiny.
V prosinci 2006 došlo k rozdělení United Energy, a.s. na dvě nástupnické společnosti: United Energy právní nástupce, a.s. nadále provozuje elektrárnu v Komořanech a navazující rozvody tepla pro Most a Litvínov, Teplárenská, a.s. provozuje primární rozvody tepla na Teplicku a Chomutovsku. V březnu 2009 byl společnosti navrácen původní název United Energy, a.s.
V září 2011 vložila společnost United Energy část svého podniku do nově vzniklé dceřiné společnosti Severočeská teplárenská,a.s., která se tak od 1. září stala majitelem stávajících tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov. Teplárenská společnost United Energy nadále zůstává provozovatelem elektrárny a teplárny Komořany.

Historie názvů:

1945 - 1951Mostecké- sokolovské elektrárny, n.p.
1952 - 1953Mostecké elektrárny, n.p., závod elektrárna Most
1953 - 1959Elektrárna Komořany, n.p. Komořany, později Elektrárny
Komořany, n.p.
1959 - 1965Mostecké elektrárny, n.p. Komořany
1966 - 1976Severočeské elektrárny, n.p. se sídlem v Chomutově, později
opět v Komořanech
1977 - 1990Severočeské elektrárny - Komořany u Mostu, koncernový podnik
1991 - 1992Severočeské teplárenské závody, s.p., odštěpný závod
Teplárna Komořany
1992 - 2000První severozápadní teplárenská, a.s.
2000 - 2006

United Energy, a.s.

2006 - 2009

United Energy právní nástupce, a.s.

2009 - dosud 
United Energy, a.s.

 

 

 

 

 

 

 
United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu