Úvodní stránkaSlužby laboratoře

Služby laboratoře

  • Tisk
LABORATOŘ PALIVA
  • Tuhá paliva a tuhá biopaliva (popel, prchavá hořlavina, síra veškerá, spalné teplo a výhřevnost, uhlík celkový, voda analytická, voda veškerá, emisní faktor, granulometrie, hmotnost objemová)
  • Zbytky po spalování (nedopal, síra veškerá, CaO volné - sacharózu, granulometrie, silikátový kvantitativní rozbor (XRF) – Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, P2O5, SO3, SiO2, TiO2)

 

LABORATOŘ VODY

  • Povrchové a odpadní vody (pH, vodivost, suma vápníku a hořčíku, amonné ionty N-NH4+, dusičnany (N-NO3-), dusitany (N-NO2-), dusík anorganický, BSK5, fosfor celkový (Pcelk), fosforečnany (P-PO43, chloridy dle Mohra, CHSKCr, CHSKMn, KNK4,5, KNK8,3, nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), rozpuštěné látky (RL), sírany, železo celkové, křemičitany, měď, siřičitany, kovy (ICP) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sr, V, Zn,)

 

LABORATOŘ OLEJŮ

  • Oleje (bod vzplanutí dle Clevelanda, bod vzplanutí dle Pensky Martense, číslo kyselosti, kinematická a dynamická viskozita, úroveň znečištění pevnými částicemi, voda dle Karl Fischera, hustota pyknometricky)

 

OSTATNÍ ČINNOSTI

  • Odborný posudek k analýz
  • Poradenství autorizovaného tribodiagnostika

 

Kontakt: Roman Nekarda, tel.: +420 476 447 182, mobil: +420 724 132 984, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Ceník služeb je ke stažení zde.

 
United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu