Úvodní stránkaObchod s teplem

Obchod s teplem

  • Tisk

Zdrojem tepelné energie je teplárna v Komořanech u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (KVET). Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí v deseti moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Kotelna má instalovaný výkon 974 MWt pro výrobu páry. Instalovaný výkon strojovny pro výrobu tepla je 505,89 MWt a ročně teplárna vyrobí více než 2 000 TJ tepelné energie.

Kogenerace

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (KVET) bývá také označována jako kogenerace. Jedná se o nejefektivnější způsob využití paliv v energetice. V instalovaných zařízeních tak při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které je dále dodáváno do sítě centrálního zásobování teplem. Účinnost této výroby je až 90%. Výroba je tak ekonomičtější a šetrnější k životnímu prostředí.

Centralizované zásobování teplem (CZT)

Vyrobenou tepelnou energii společnost distribuuje prostřednictvím horkovodní soustavy centralizovaného zásobování teplem do městských oblastí Mostu a Litvínova včetně přilehlých průmyslových areálů. Soustava se skládá z primárních rozvodů, výměníkových stanic a sekundárních rozvodů.

Většina tepelné energie je prodána do sekundárních sítí dalších distributorů tepla, jejichž prostřednictvím jsou zásobeny:

  • domácnosti obou měst (cca 34 tisíc) - 60% odběru tepelné energie
  • objekty občanské vybavenosti ( školky, školy, zdravotnická zařízení, úřady apod.) - 30% odběru tepelné energie
  • výrobní a zpracovatelské podniky – 10% odběru tepelné energie

Kromě prodeje tepelné energie do sekundárních distribučních sítí provozuje United Energy také několik vlastních výměníkových stanic. Celková délka tepelné distribuční sítě přesahuje 100 km potrubních rozvodů.

Cena tepla

Teplo z Komořan je cenově dostupným způsobem vytápění a zásobování teplou vodou. V porovnání s cenami tepla ostatních teplárenských společností nepřekračuje cena tepla pro Most a Litvínov úroveň průměrné ceny tepla v České republice. Cena tepla podléhá regulaci a je pod kontrolou Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce.

Licence:

Licence č. 310 605 103 – skupina 31 výroba tepelné energie,
s termínem zahájení licencované činnosti 7.12.2006 a koncem platnosti licence 7.12.2031 včetně.

Licence č. 320 605 105 – skupina 32 rozvod tepelné energie,
s termínem zahájení licencované činnosti 7.12.2006 a koncem platnosti licence 7.12.2031 včetně.

Kontakt: Ing.David Tregler, tel.: 476 447 509, 602 418 075, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Licence je možné si stáhnout v sekci O společnosti / dokumenty ke stažení.

 
United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu