Úvodní stránkaObchod s certifikovaným stavebním výrobkem

Obchod s certifikovaným stavebním výrobkem

 • Tisk

Obchodem s certifikovaným stavebním výrobkem se rozumí prodej stavebních materiálů, které vznikají jako vedlejší produkty při výrobě tepla a elektrické energie společností United Energy, a.s. Na tyto produkty a jejich různá využití vlastní společnost platné certifikáty a prohlášení o shodě.V případě zájmu je možnost získat certifikované stavební výrobky i v režimu náhradního plnění dle novely zákona č. 435/2004 sb. o zaměstnanosti

United Energy,a.s. nabízí k prodeji tyto certifikované výrobky:


ADITIVOVANÝ GRANULÁT

Výroba

Jedná se o certifikovaný výrobek vznikající smícháním všech druhů popelovin z produkce teplárny Komořany s vodou. Všechny druhy popelovin vzniklé při fluidním spalování hnědého uhlí tj. ložový popel, popílek z lákových filtrů a popílek z elektroodlučovačů se shromažďují v sile. Při expedici je tato směs smíchána s vodou a transportována pásovým dopravníkem na nákladní automobily. Vzniklý výrobek obsahuje určité procento volného CaO, který s vodou reaguje a dochází k postupnému tvrdnutí směsi. Stálou kvalitu výrobku zaručuje použitá moderní technologie, řídící procesy spalování, dávkování vápence k palivu a dávkování vody ke směsi popelovin.

Použití

 • Výstavba silničních těles
 • Výstavba zemních těles a náspů
 • Podkladové vrstvy do hal, parkovišť a podlah
 • Zásypy hlubinných děl
 • Rekultivační zemní práce
 • Nahrazuje přírodní kameniva, zeminu
 • Podsypy a zásypy inženýrských sítí
 • Využití v různých oblastech stavebnictví a stavení výroby

Výrobek je určen k okamžitému zpracování. Doba zpracování je max. 4 hodiny od doby expedice. Po zhutnění a vytvrdnutí má výrobek vysokou pevnost v prostém tlaku, což jej předurčuje k použití především ve stavebnictví, jako podkladové vrstvy při výstavbě pozemních komunikací a budov, dále pak jako zásypy a podsypy, kde nahrazuje dražší přírodní suroviny. Důlní společnost jej používá také ke stabilizaci terénu ve výsypkách povrchových dolů.

Reference

 • Průmyslové zóny Josepsh Most, Triangle Žatec, Verne Klášterec nad Ohří
 • Mimoúrovňová křižovatka silnice 1/7 Chomutov-Křímov
 • Silnice Most –Bílina (úsek České Zlatníky), kruhový objezd Most-Souš – podkladová vrstva pozemní komunikace
 • Polygon Most – úpravy terénu, náspy v areálu zkušební dráhy pro řidiče motorových vozidel
 • Hypermarket TESCO Jirkov, Baumax Most – podkladní vrstva pod podlahou budovy
 • Hypermarket TESCO Most – podkladní vrstva parkoviště

Expedice

United Energy,a.s. standardně nezajišťuje dopravu výrobku.

Expedice je realizována každý pracovní den v předem stanovených časech, které jsou vždy předem domluveny. Po vzájemné dohodě je možné expedovat i v sobotu.

Certifikáty:

Certifikát výrobku č. 204/C5/2012/040-041634 pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací

Certifikát výrobku č. 204/C5/2013/040-043750 do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy

Certifikáty je možné si stáhnout v sekci O společnosti / dokumenty ke stažení.

 

Kontakt: Ing. Petra Lorenzová, tel.: 730 815 004, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

POPÍLEK Z LÁTKOVÝH FILTRŮ

Výroba

Popílek vzniklý při fluidním spalování hnědého uhlí a zachycený látkovými filtry se shromažďuje v sile nakládací stanice, odkud je v suchém stavu transportován uzavřeným systémem do autocisterny. Výrobek obsahuje určité procento volného CaO. Při smíchání s vodou dochází k postupnému tvrdnutí směsi. Proto je třeba při přepravě a skladování zamezit styku s vodou nebo vzdušnou vlhkostí. Stálou kvalitu výrobků zaručuje použitá moderní technologie, řídící procesy spalování a dávkování vápence k palivu. Další výhodou výrobku je jeho nízká zrnitost.

Použití

Výrobek lze použít podobně jako granulát (viz Aditivovaný granulát) ve stavebnictví. Po smíchání s vodou, zhutnění a vytvrdnutí má výrobek vysokou pevnost v prostém tlaku a lze jej použít jako podkladové vrstvy při výstavbě pozemních komunikací a budov a dále pro náspy a zásypy. Smíchání s vodou si u tohoto výrobku zajišťuje zákazník.Výrobek lze požít také jako přísadu při výrobě pórobetonu.

Expedice

United Energy,a.s. standardně nezajišťuje dopravu výrobku.

Expedice je zajišťována vždy po vzájemné dohodě na základě poptávky klienta.

 

Kontakt: Ing. Petra Lorenzová, tel.: 730 815 004, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Certifikáty je možné si stáhnout v sekci O společnosti / dokumenty ke stažení.

 

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu