Úvodní stránkaObchod s certifikovaným stavebním výrobkem

Obchod s certifikovaným stavebním výrobkem

 • Tisk

Obchodem s certifikovaným stavebním výrobkem se rozumí prodej stavebních materiálů, které vznikají jako vedlejší produkty při výrobě tepla a elektrické energie společností United Energy, a.s. Na tyto produkty a jejich různá využití existuji platné certifikáty a prohlášení o shodě.V případě zájmu je možnost získat certifikované stavební výrobky i v režimu náhradního plnění dle novely zákona č. 435/2004 sb. o zaměstnanosti.

Obchod s níže uvedenými certifikovanými výrobky vhodnými pro rekultivaci ve vybraných lokalitách v ČR, ale i v rámci EU, zprostředkovává společnost EP Coal Trading. Samozřejmostí je zajištění dopravy těchto materiálů automobilovou nebo nákladní vlakovou dopravou.

K prodeji jsou nabízeny tyto certifikované výrobky:


ADITIVOVANÝ GRANULÁT

Výroba

Jedná se o certifikovaný výrobek vznikající smícháním všech druhů popelovin z produkce teplárny Komořany s vodou. Všechny druhy popelovin vzniklé při fluidním spalování hnědého uhlí tj. ložový popel, popílek z lákových filtrů a popílek z elektroodlučovačů se shromažďují v sile. Při expedici je tato směs smíchána s vodou a transportována pásovým dopravníkem na nákladní automobily. Vzniklý výrobek obsahuje určité procento volného CaO, který s vodou reaguje a dochází k postupnému tvrdnutí směsi. Stálou kvalitu výrobku zaručuje použitá moderní technologie, řídící procesy spalování, dávkování vápence k palivu a dávkování vody ke směsi popelovin.

Použití

 • Výstavba silničních těles
 • Výstavba zemních těles a náspů
 • Podkladové vrstvy do hal, parkovišť a podlah
 • Zásypy hlubinných děl
 • Rekultivační zemní práce
 • Nahrazuje přírodní kameniva, zeminu
 • Podsypy a zásypy inženýrských sítí
 • Využití v různých oblastech stavebnictví a stavení výroby

Výrobek je určen k okamžitému zpracování. Doba zpracování je max. 4 hodiny od doby expedice. Po zhutnění a vytvrdnutí má výrobek vysokou pevnost v prostém tlaku, což jej předurčuje k použití především ve stavebnictví, jako podkladové vrstvy při výstavbě pozemních komunikací a budov, dále pak jako zásypy a podsypy, kde nahrazuje dražší přírodní suroviny. Důlní společnost jej používá také ke stabilizaci terénu ve výsypkách povrchových dolů.

Reference

 • Průmyslové zóny Josepsh Most, Triangle Žatec, Verne Klášterec nad Ohří
 • Mimoúrovňová křižovatka silnice 1/7 Chomutov-Křímov
 • Silnice Most –Bílina (úsek České Zlatníky), kruhový objezd Most-Souš – podkladová vrstva pozemní komunikace
 • Polygon Most – úpravy terénu, náspy v areálu zkušební dráhy pro řidiče motorových vozidel
 • Hypermarket TESCO Jirkov, Baumax Most – podkladní vrstva pod podlahou budovy
 • Hypermarket TESCO Most – podkladní vrstva parkoviště

   

POPÍLEK Z LÁTKOVÝH FILTRŮ

Výroba

Popílek vzniklý při fluidním spalování hnědého uhlí a zachycený látkovými filtry se shromažďuje v sile nakládací stanice, odkud je v suchém stavu transportován uzavřeným systémem do autocisterny. Výrobek obsahuje určité procento volného CaO. Při smíchání s vodou dochází k postupnému tvrdnutí směsi. Proto je třeba při přepravě a skladování zamezit styku s vodou nebo vzdušnou vlhkostí. Stálou kvalitu výrobků zaručuje použitá moderní technologie, řídící procesy spalování a dávkování vápence k palivu. Další výhodou výrobku je jeho nízká zrnitost.

Použití

Výrobek lze použít podobně jako granulát (viz Aditivovaný granulát) ve stavebnictví. Po smíchání s vodou, zhutnění a vytvrdnutí má výrobek vysokou pevnost v prostém tlaku a lze jej použít jako podkladové vrstvy při výstavbě pozemních komunikací a budov a dále pro náspy a zásypy. Smíchání s vodou si u tohoto výrobku zajišťuje zákazník.Výrobek lze požít také jako přísadu při výrobě pórobetonu.

 


 
United Energy - váš zdroj tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu