Úvodní stránka

Města Most a Litvínov čeká letos letní odstávka v dodávce teplé vody

  • Tisk

Po třech letech provádění pouze lokálních odstávek teplé vody v Mostě a Litvínově během letního období, připravují společnosti United Energy a Severočeská teplárenská pro letošní rok pro obě města vícedenní celoplošnou odstávku. Důvodem jsou rozsáhlé opravy a rekonstrukce prováděné nejen na horkovodech, ale i na samotném zdroji, který byl naposledy odstaven právě v roce 2010. Termín celoplošné letní odstávky je naplánován na 5. – 18. července 2014, přičemž v několika lokalitách bude termín díky objemným investičním akcím prodloužen až do 25. července.

Seznam činností, které se budou během odstávky provádět, obsahuje stovky položek a na pracích se bude kromě zaměstnanců United Energy a Severočeské teplárenské podílet i řada dodavatelských firem.
Mezi nejvýznamnější práce přímo ve zdroji v Komořanech bude patřit například generální oprava turbogenerátoru TG5 s náklady cca 17 mil. Kč nebo částečná výměna zařízení rozvoden s celkovými s celkovými náklady přesahujícími 3 mil. Kč. Pro zajištění bezporuchové výroby tepla bude vyměněna část řídicího systému pro obsluhu teplárenských kotlů s náklady ve výši 3 mil. Kč. Význačné jsou i investice na opatření pro spalování různých druhů uhlí.
Kromě prací přímo v Komořanech bude během odstávky probíhat nevyhnutelná údržba horkovodů. Půjde jednak o naplánované opravy a investice na rozvodech, které nelze provést, jestliže potrubím proudí horká voda. Dále pak o nezbytnou diagnostiku, která odhaluje stav zařízení a je nutná pro plánování další údržby.

Prodloužený termín odstávky se bude v Litvínově týkat lokality „Litvínov střed“ (ul. Vodní, Tržní, Čapkova, Mostecká, Valdštejnská, Studentská, Ukrajinská a Podkrušnohorská), díky velmi rozsáhlé generální rekonstrukci tepelné sítě Litvínov střed a dále „ části Osady“ (u Citadely a 3. ZŠ), kde bude probíhat 3. a 4. etapa obměny potrubního systému LEBIT.

V Mostě se teplárenská společnost zaměří na generální opravu páteřního tepelného napaječe (ul. Tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), která spočívá ve výměně potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném kanále. I této lokality se týká prodloužený termín odstávky.

Celkové náklady na investice a opravy horkovodů se v letošním roce pohybují ve výši cca 73 miliónů korun, dalších přibližně 92 miliónů korun bude investováno do údržby samotného zdroje.

„Obyvatele měst budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.ue.cz a www.setep.cz, za pomoci obou radnic i informačních letáků umístěných v domech. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969 “, řekla k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Teplárenské společnosti dále informují veřejnost, že v souvislosti s realizací těchto akcí na tepelných zařízeních bude v místech prováděných prací přechodně docházet k mírnému zvýšení hluku, prašnosti a zároveň k dopravním omezením.

„ Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti obyvatelům obou měst samozřejmě omlouvají“, doplnila Kučerová.

 
United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu