Úvodní stránkaDceřiné společnosti

Severočeská teplárenská

  • Tisk

Základní informace

Obchodní jméno:               Severočeská teplárenská, a.s.
Sídlo:                                    Teplárenská 2, Most-Komořany, PSČ 434 03
IČO:                                       287 33 118
Obchodní dní rejstřík:        Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2153

Hlavní předmět podnikání:
                                          - rozvod tepelné energie,
                                          -
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových a elektrických zařízení a nádob na plyny

Vlastník: United Energy, a.s., jež součástí Energetického a průmyslového holdingu.

 

 

O společnosti


Akciová společnost Severočeská teplárenská (dále jen ST, a.s.), jež vznikla jako 100%-ní dceřiná společnost United Energy, a.s. byla do obchodního rejstříku zapsána dne 30. října 2010. Hlavní předmět podnikání, kterým je rozvod tepelné energie, však začala společnost naplňovat až od 1. září 2011, a to v souvislosti s reorganizací skupiny EP Energy, jíž je ST, a.s. součástí.

K datu 1. září 2011 vložila United Energy do ST, a.s. část svého podniku, čímž došlo k formálnímu oddělení výroby tepelné e elektrické energie od distribuce tepla a Severočeská teplárenská se tak stala majitelem stávajících tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov. Na počátku topné sezóny 2012/2013 zahájila ST, a.s. dodávku tepelné energie i do městské části Mostu – Chanova.

Od 1. května 2012 se Severočeská teplárenská stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s. Od uvedeného data se tak starala o provoz a údržbu výměníkových stanic a navazujících sekundárních rozvodů tepelné energie v majetku a správě PRVNÍ MOSTECKÉ a pro tuto společnost zároveň zajišťovala havarijní službu s nepřetržitým čtyřiadvacetihodinovým provozem.

K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, a.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.

 
Bližší informace naleznete www.setep.cz.

 
United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu