Úvodní stránka

Informace pro obchodní partnery

  • Tisk

Představenstvo společnosti United Energy, a.s., se sídlem Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ: 273 09 959, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722 (dále jen „UE") si dovoluje informovat své obchodní partnery o připravované fúzi sloučením společnosti EKY III, a.s., se sídlem Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ: 273 20 430, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1769 (dále jen „EKY") do společnosti United Energy, a.s., jako nástupnické společnosti.

V důsledku fúze společnost EKY zanikne a její veškeré jmění přejde na nástupnickou společnost UE, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti EKY včetně obchodněprávních vztahů.

Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. leden 2015. Právní účinky fúze nastanou zápisem fúze do obchodního rejstříku, o kterém vás budeme informovat.

 
United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu