Úvodní stránkaPomáhámeSpolupráce s městy Most a Litvínov v roce 2016 strvzena

Spolupráce s městy Most a Litvínov v roce 2016 strvzena

  • Tisk

MOST – Primátor města Mostu Jan Paparega a generální ředitel United Energy Milan Boháček podepsali na konci dubna v pořadí již třináctý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. V letošním roce podpoří United Energy město Most, tak  jako předchozích letech, částkou 500 tisíc korun. Za deset let spolupráce tak přispěla teplárenská společnost městu jen na základě ročních dodatků celkovou částkou 6 000 000 korun.

Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže v celkové výši 215 000 korun, dalších 110 tisíc směřuje na kulturu a společenský život obyvatel, 70 tisíc do vzdělávání a zbylé finanční prostředky na bezpečnost obyvatel a ostatní aktivity.
Mezi nejvýznamnější položky dohody patří příspěvek Podkrušnohorskému gymnáziu ve výši 50 tisíc korun na vybudování multimediálního minicentra pro výuku grafických předmětů, dále podpora projektu Bezpečné školy ve výši 50 tisíc korun, spočívající v pořízení bezpečnostních reflexních návleků pro děti na prvním stupni ZŠ, či příspěvek mosteckému Junáku na obnovu a rekonstrukci Památníku A. Novotného v Lomu ve výši 40 tisíc korun. Osmdesát tisíc je pak věnováno na podporu sportovních akcí velkého významu a akcí pro širokou veřejnost.

LITVÍNOV – Ve stejný den stvrdili svými podpisy spolupráci v roce 2016 generální ředitel komořanské teplárny spolu se starostkou města Litvínova Kamilou Bláhovou. I město Litvínov podpoří teplárna částkou půl milionu korun. Celkově tak přispěla United Energy Litvínovu na základě ročních dodatků částkou 5 230 000.
Nejvíce podporovanou oblastí v letošním roce bude kultura a volnočasové aktivity obyvatel (320 tis. Kč), dále bezpečnost (90 tis. Kč) a vzdělávání (90 tis. Kč). Sponzorský dar ve výši 90 tisíc korun například poputuje ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Podkrušnohorské ulici na vybavení školní družiny nábytkem či ZUŠ Litvínov na organizaci ústředního kola soutěžní přehlídky literárně dramatického oboru ve stejné výši (90 tis. Kč.) Devadesát tisíc obdrží město Litvínov na pořízení detektoru na měření nečistot ovzduší.

KOMOŘANY – Finanční podporu mohou získat i další organizace v Mostě a Litvínově. Společnost United Energy již na začátku března vyhlásila letošní druhé kolo přijímání žádostí o dar a sponzoring. Termín uzávěrky je stanoven na 30. června, rozhodnutí komise padne nejpozději do 31. července. Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.

 
United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu