Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Aditivovaný granulát

Výroba

Jedná se o certifikovaný výrobek vznikající smícháním všech druhů popelovin z produkce teplárny Komořany s vodou. Všechny druhy popelovin vzniklé při fluidním spalování hnědého uhlí tj. ložový popel, popílek z lákových filtrů a popílek z elektroodlučovačů se shromažďují v sile. Při expedici je tato směs smíchána s vodou a transportována pásovým dopravníkem na nákladní automobily. Vzniklý výrobek obsahuje určité procento volného CaO, který s vodou reaguje a dochází k postupnému tvrdnutí směsi. Stálou kvalitu výrobku zaručuje použitá moderní technologie, řídící procesy spalování, dávkování vápence k palivu a dávkování vody ke směsi popelovin.

Použití

 • Výstavba silničních těles
 • Výstavba zemních těles a náspů
 • Podkladové vrstvy do hal, parkovišť a podlah
 • Zásypy hlubinných děl
 • Rekultivační zemní práce
 • Nahrazuje přírodní kameniva, zeminu
 • Podsypy a zásypy inženýrských sítí
 • Využití v různých oblastech stavebnictví a stavení výroby

Výrobek je určen k okamžitému zpracování. Doba zpracování je max. 4 hodiny od doby expedice. Po zhutnění a vytvrdnutí má výrobek vysokou pevnost v prostém tlaku, což jej předurčuje k použití především ve stavebnictví, jako podkladové vrstvy při výstavbě pozemních komunikací a budov, dále pak jako zásypy a podsypy, kde nahrazuje dražší přírodní suroviny. Důlní společnost jej používá také ke stabilizaci terénu ve výsypkách povrchových dolů.

Reference

 • Průmyslové zóny Joseph Most, Triangle Žatec, Verne Klášterec nad Ohří
 • Mimoúrovňová křižovatka silnice 1/7 Chomutov-Křímov
 • Silnice Most – Bílina (úsek České Zlatníky), kruhový objezd Most-Souš – podkladová vrstva pozemní komunikace
 • Polygon Most – úpravy terénu, náspy v areálu zkušební dráhy pro řidiče motorových vozidel
 • Hypermarket TESCO Jirkov, Baumax Most – podkladní vrstva pod podlahou budovy
 • Hypermarket TESCO Most – podkladní vrstva parkoviště

Certifikáty

 • Certifikát výrobku č. 204/C5/2018/040-058438 Aditivovaný granulát pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací - stáhnout
 • Certifikát výrobku č. 204/C5/2019/040-061830 Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy  - stáhnout