Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Zkušební laboratoř


Zkušební laboratoř společnosti United Energy je moderní pracoviště vybavené kvalitní laboratorní technikou a zkušeným týmem odborníků.

Nabízí zkoušky v oblasti tuhých paliv, zbytků po spalování, povrchových a odpadních vod včetně vzorkování a olejů.


 • Tuhé palivo a zbytky po spalování
 • Povrchové a odpadní vody
 • Vzorkování odpadních vod
 • Oleje, tribodiagnostika
 • Chemický rozbor popílku a vápence

Politika a cíle kvality


Politika kvality:

 • udržovat, rozvíjet a zlepšovat zavedený systém managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018;
 • vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality a cílů kvality;
 • zajišťovat nestrannost všech činností laboratoří a důvěrnost informací;
 • seznamovat pracovníky v laboratořích s dokumentací systému managementu;
 • provádět zkoušky v souladu se stanovenými metodami a požadavky zákazníků;
 • zajišťovat kompetentnost pracovníků v laboratořích, zvyšovat a podporovat jejich profesní růst a následně využívat jejich zkušeností pro další rozvoj laboratoří;
 • zabezpečit dodržování správnosti zkušebních postupů formou účastí v programech zkoušení způsobilosti;
 • provádět pravidelnou i mimořádnou kontrolu všech prvků systému prostřednictvím interních auditů;
 • udržovat zpětnou vazbu se zákazníky.Cíle kvality:

 • trvalé zvyšování odborné způsobilosti pracovníků v laboratoři;
 • trvalé udržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb;
 • využívání zpětné vazby od zákazníků a podnětů od pracovníků laboratoře ke zlepšování systému kvality;
 • obnova přístrojového vybavení za účelem zkvalitňování zkušebních činnosti.

K plnění této politiky má laboratoř tým kvalifikovaných pracovníků na vysoké profesionální úrovni a moderní přístrojové vybavení. Výsledky analýz jsou přísně důvěrné a nejsou poskytovány třetím subjektům.