Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

O společnosti

Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektrické energie a tepla na severu Čech a to od dob svého vzniku, tedy od 50. let minulého století.  Provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu, o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a další podnikatelské subjekty v regionu Mostecka a to prostřednictvím sesterské společnosti Severočeská teplárenská, která je majitelem tepelných rozvodných zařízení.

Je perspektivním zaměstnavatelem a významným partnerem regionu.

United Energy je členem několika profesních a regionálních organizací:

  • Teplárenské sdružení ČR
  • Hospodářská komora ČR
  • Euroregion Krušnohoří
  • Hospodářská a sociální rada Mostecka
  • Okresní hospodářská komora (Energetická sekce)
  • STEO - Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické vyžívání odpadů

Vlastníkem United Energy je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.