Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Elektřina

Elektrická energie je vyráběna společně s teplem v teplárně Komořany. Ta disponuje elektrickým instalovaným výkonem 239 MW, z toho 67 MW v protitlakých teplárenských turbínách ve výrobním procesu vysoceúčinné kogenerační výroby. Zdroj disponuje 8 turbínami, z toho 4 kondenzačními, 3 protitlakými a 1 odběrovou.

United Energy nedodává elektřinu konečným zákazníkům, specializuje se na obchodování dle pevných diagramů se subjekty zúčtování (s odběrateli s vlastní odpovědností za odchylku).

Prodej konečným zákazníkům je od roku 2006 realizován prostřednictvím sesterské společnosti EP ENERGY TRADING, a.s