Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Teplo

Zdrojem tepelné energie je teplárna v Komořanech u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (KVET).

Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí v deseti moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů.

Kotelna má instalovaný výkon 974 MWt pro výrobu páry. Instalovaný výkon strojovny pro výrobu tepla je 505,89 MWt a ročně teplárna vyrobí více než 2 000 TJ tepelné energie.

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny bývá také označována jako kogenerace. Jedná se o nejefektivnější způsob využití paliv v energetice. V instalovaných zařízeních tak při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které je dále dodáváno do sítě centrálního zásobování teplem. Účinnost této výroby je až 90%. Výroba je tak ekonomičtější a šetrnější k životnímu prostředí. www.setep.cz