Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Inženýrské a technické činnosti

Naše společnost prostřednictvím svého útvaru United Energy Invest nabízí:

služby inženýrské a technické činnosti v energetice i mimo ni v rozsahu:

  • Zpracování PENB (Průkaz Energetické Náročnosti Budov) v souladu s vyhláškou č. 178/2007 sb.
  • Technická pomoc při přípravě, realizaci a ukončení investičních akcí a oprav většího rozsahu
  • Zprostředkování a součinnost při zajištění odborných studií, posudků apod.
  • Zajištění jednání s orgány státní správy