Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Rozsah služeb

Nabídku služeb poskytujeme v následujícím rozsahu:

  • Zajištění územního souhlasu nebo rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu vč. zajištění potřebných podkladů k těmto úkonům
  • Jednání s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, s účastníky jednotlivých řízení apod.
  • Příprava všech druhů projektové dokumentace
  • Dohled nad dodržováním podmínek územního souhlasu, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu
  • Kontrola a dohled v průběhu realizace díla
  •  Příprava a vyhodnocení výběrových řízení
  • Zprostředkování právní pomoci při případných soudních sporech vč. zajištění činnosti soudních znalců
  • Činnost při případných reklamačních řízeních vč. zajištění materiálových rozborů technických zařízení vykazujících známky skrytých vad, zmetkových dodávek apod.
  • Dohled nad dodržováním všech právních, technických a bezpečnostních norem a platných právních předpisů ze strany zhotovitelů

Kontakt

Ing. Kamila Dobešová
kamila.dobesova@ue.cz