Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Distribuce tepla

Centrální zásobování teplem (CZT)

Vyrobenou tepelnou energii společnost United Energy distribuuje prostřednictvím horkovodní soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT). Soustava se skládá z primárních rozvodů, výměníkových stanic a sekundárních rozvodů.


Od 1. září 2011 je majitelem těchto tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov dceřiná společnost Severočeská teplárenská a.s.. Ta zásobuje teplem cca 34 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další.

Výroba tepla a elektřinyTeploDistribuce tepla


United Energy, a.s.
Teplárenská 2, 434 03 Most

+420 476 447 111

© 2019 Insion.cz