Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Distribuce tepla

Centrální zásobování teplem (CZT)

Vyrobenou tepelnou energii společnost United Energy distribuuje prostřednictvím horkovodní soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT). Soustava se skládá z primárních rozvodů, výměníkových stanic a sekundárních rozvodů.


Od 1. září 2011 je majitelem těchto tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov sesterská společnost Severočeská teplárenská a.s.. Ta zásobuje teplem cca 34 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další.