Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Základní informace

Elektřina je vyráběna v teplárně Komořany u Mostu tzv. kogenerací, což je kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Tento způsob je ekonomický a šetrný k životnímu prostředí.

Teplárna disponuje elektrickým instalovaným výkonem 239 Mw.

Společnost United Energy nedodává elektřinu konečným zákazníkům, specializuje se na obchodování dle pevných diagramů se subjekty zúčtování (s odběrateli s vlastní odpovědností za odchylku).

Silová elektřina

Na velkoobchodním trhu s elektřinou je zastoupena prostřednictvím sesterské společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., stejně tak je realizován prodej konečným zákazníkům.

Podpůrné služby

UE  je významným a spolehlivým dodavatelem podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS a provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Na své výrobní technologii poskytuje následující točivé regulační služby:

  • Primární regulaci frekvence PR
  • Kladnou 15-ti minutovou zálohu MZ15+
  • Zápornou 15-ti minutovou zálohu MZ15-
  • Regulaci napětí jalových výkonů OQ

Technologie a vybavení řídicích systémů turbín umožňuje i provoz zdroje v tzv. ostrovním režimu odděleném od okolní elektrizační sítě.