Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Vedení společnosti

Ing. Milan Boháček
generální ředitel

Ing. Petr Mareš
technický ředitel

Ing. Petr Horák
obchodní ředitel

Ing. Pavel Snášel
finanční ředitelPředstavenstvo společnosti

Ing. David Onderek
předseda představenstva

Ing. Milan Boháček
místopředseda představenstva

Gary Wheatley Mazzotti
člen představenstva

Ing. Pavel Snášel
člen představenstva

Petr Mareš
člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:

Mgr. Michal Antonín
předseda dozorčí rady

Ing. Petr Horák
místopředseda dozorčí rady

Petr Uher
člen dozorčí rady