Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Pomáháme

Firemní filantropie dary a sociální sponzoring

Firemní filantropie tvoří nedílnou součást společensky odpovědného chování United Energy. „Být prospěšní tam, kde působíme“ je motto, na kterém stojí základní myšlenka a celá strategie firemní filantropie ve společnosti United Energy. Proto převážná část na dary, granty a sponzoring směřuje do regionu Mostecka a Litvínovska, tedy do míst, kde společnost podniká. V roce 2009 United Energy zavedla jasná pravidla pro rozdělování prostředků na dary a sponzoring, jejichž cílem je zajistit transparentnost a také zjednodušení pro podávání žádostí. Pravidla i přihlášku o dary a sponzoring najdete zde, žádost a pravidla o grant zde.

Firemní filantropie je ve společnosti rozdělena do 4 oblastí:

  1. Grantové programy - specifické projekty určené pro neziskové organizace na Mostecku a Litvínovsku, 1x/rok 
  2. Dary a sponzoring - libovolný projekt určený pro právnické osoby, zejména neziskové organizace na Mostecku a Litvínovsku, 1x až 2x/rok 
  3. Podpora v rámci spolupráce - každoroční podpora měst Mostu a Litvínova (1x/rok) a středních a vysokých škol (1x až 2x/rok) na základě uzavřených smluv
  4. Firemní dobrovolnictví - pomoc spočívající v práci zaměstnanců společnosti ve zvolené neziskové organizaci na Mostecku či Litvínovsku (1x/rok)

Podpořené akce –