Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

2014

 • ENERGIE o.p.s. – pořízení venkovních posilovacích strojů
 • Alka Widlife o.p.s. – pořízení hnízdních budek a binokulárního dalekohledu
 • Klub dětí CVČ Most – zakoupení hudebních nástrojů
 • AMAVET , o.s. – pořízení robotických stavebnic Fisertechnik
 • Diakonie ČCE, Ranná péče – pořízení polohovacího lůžka
 • Podkrušnohorské gymnázium Most – na podporu Mezinárodní matematické soutěže
 • Město Litvínov – na pořízení defibrilátoru a radarového měřiče
 • Junák – svaz skautů a skautek v ČR, středisko Peru Litvínov – výměna oken za plastová
 • Gymnázium T.G. Masaryka Litvínov – na pořízení variabilní učební pomůcky Školní experimentální systém Veiner
 • ZŠ a MŠ Ruská, Litvínov – na pořízení zahradních herních prvků pro děti
 • Schola Humanitas – na podporu Centra bakalářských studií
 • Město Most – na podporu projektů města
 • Město Litvínov – na podporu projektů města