Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

2016

  • Energie o.p.s. – na realizaci úprav zahrady (zatravnění, zakůrování, osazení keřů a dřevin)
  • Alka Widlife, o.p.s. – na pořízení vybavení za účelem sledování sokolů stěhovavých, konkrétně dalekohled Celeston C-85 s příslušenstvím
  • Podkrušnohorské gymnázium Most – na vytvoření multimedálního minicentra pro výuku grafických předmětů
  • ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská -  na vybavení školní družiny nábytkem
  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje – na pořízení schodišťové sedačky/zdvihacího zařízení pro seniory a klienty s pohybovým handicapem
  • Statutární město Most – na podporu projektu vybudování ojedinělého lesního okruhu pro běžce a cyklisty v délce 10 km na kopci Ressl v Mostě
  • Česká unie sportu, z.s. – na sportovní akce mosteckých klubů, konkrétně Billiard-hockey club Most, Atletický klub Most a Sportovní klub policie Most
  • Městská knihovna Most – na podporu Senior klubu
  • Lukáš Macek – na zajištění koncertů Mostecká hudební setkání v sezóně 2016/2017
  • SOŠES, OA a SZŠ Chomutov – na zajištění Mezinárodní přehlídky dovedností žáků elektrotechnických škol