Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Aktuální pohled na dekarbonizaci teplárny v Komořanech s ohledem na současné dění ve světě

Aktuální pohled na dekarbonizaci teplárny v Komořanech s ohledem na současné dění ve světě

02.03.2022


02. 03. 2022

I přes aktuální dění na Ukrajině se teplárna společnosti United Energy v Komořanech nadále věnuje připravovaným projektům v rámci své vize Teplo pro rok 2050, pokračuje v započatých procesech dekarbonizace a plní úlohu spolehlivého, stabilního partnera.

Vzhledem k nynější situaci na Ukrajině může celoevropsky docházet k přehodnocování pohledu na rychlost či způsoby dekarbonizace energetických zdrojů a k hledání alternativních zdrojů zemního plynu jako náhradu za ruskou surovinu.

V současné době využíváme v komořanské teplárně jako palivo především uhlí, jež je dodáváno z regionálních českých zdrojů na základě dohodnutých kontraktů, nezatížených geopolitickým děním. Avšak v souladu s našimi dlouhodobými cíli  máme připraven jasný harmonogram dekarbonizace, který kombinuje využití biomasy, přechod na zemní plyn a energetické využívání komunálních odpadů. Dle našich plánů by mělo být uhlí jako primární palivo těmito bezemisními či nízkoemisními alternativami nahrazeno do roku 2030.

Společnost United Energy bude i nadále pokračovat ve všech svých započatých projektech souvisejících s dekarbonizací společnosti, monitorovat vývoj a reagovat svými kroky na budoucí vývoj v energetickém sektoru.

Nové technologie, jež jsou součástí plánované transformace teplárny v Komořanech, jsou projektovány jako nově budované či zrekonstruované samostatné technologické celky vedle stávajících modernizovaných uhelných bloků. Po roce 2030 mohou tyto uhelné bloky, v případě společenského požadavku, sloužit jako záložní zdroje a být potencionální jistotou v otázce energetické bezpečnosti.

Komořanská teplárna plní na Mostecku důležitou úlohu při zásobování elektřinou a teplem. Tuto úlohu chce a bude společnost United Energy i nadále zastávat přes měnící se prostředí evropské energetiky.