Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Biomasa bude prvním krokem na cestě od uhlí

Biomasa bude prvním krokem na cestě od uhlí

23.04.2020


V komořanské teplárně letos startuje jeden z velkých investičních projektů, které mají energetickou firmu připravit na plánovaný odklon Evropy od spalování uhlí. O výstavbě kotle na spalování biomasy jsme si povídali s technickým ředitelem Ing. Petrem Marešem.

Proč hledáte jiná paliva pro teplárnu?

Už před 10 lety bylo jasné, že spalování uhlí půjde do útlumu, ale v posledních 3 - 4 letech to nabralo skutečně rychlé obrátky. Nejde ale jen o ekologické vize Evropy, hledat alternativy nás nutí i ekonomika provozu. Důvodem jsou jak emisní povolenky, tedy jakási dodatečná daň za spalování uhlí a její trvalé zvyšování, tak i zájem finančního sektoru, který se rozhodl nadále podporovat ve středně a dlouhodobém horizontu energetiku bez uhlí. Naší vizí proto je postupně se odpoutat od uhlí. První krokem měla být spalovna komunálního odpadu, která měla už minimálně pět let fungovat. Projekt žije, ale bohužel pro ni stále nejsou splněny ekonomicko-motivační podmínky, tak hledáme i jiné cesty. Biomasa je jeden ze tří pilířů, na kterých by mohla stát naše výroba v druhé polovině tohoto desetiletí.

S ní už jisté zkušenosti v Komořanech máte...

Skutečně, biomasa pro nás není nová věc. Už před deseti lety jsme ji ve stávajících kotlích spoluspalovali, takže zkušenosti máme.

Byly dobré?

Bylo to prakticky bez problémů. Důvodem, proč jsme přestali, byly vysoké náklady – biomasa byla dražší než uhlí a její podpora jako obnovitelného zdroje kolísala. Jenže v energetice je třeba plánovat na dlouhou dobu a investice se počítají ve stovkách milionů, takže je obtížné investovat do něčeho, co jeden rok vychází a druhý už ne. Spoluspalování se tak zastavilo prakticky v celé republice. Dnes se ale situace obrací. Spalování uhlí je už tak drahé, že se vyrovnává biomase.

Co je to vlastně v energetice biomasa?

Pro nás energetiky je výklad tohoto pojmu dost zjednodušený. Cokoliv, co je v určité fázi zelené a roste to, obsahuje složky, které jsou i spalitelné. Používáme dvě kategorie. Dendromasa nebo-li stromy, keře, často prořezy lesa. A fytomasa –  vše ostatní, zejména cokoliv z pole, například zbytky kukuřice, obilí.. Používá se obojí a je to jen o dostupnosti. Energetika se v tomto případě stává součástí celého řetězce - někdo to vypěstuje, někdo zpracuje, tedy vezme z toho obilí, olej či stavební dřevo, a nakonec jsme my.

Co plánujete využívat vy?

V tuto chvíli upřednostňujeme dendromasu, ale není to podmínkou. Chceme dokončit projekt co nejrychleji a využít faktu, že dřeva je momentálně dostatek kvůli kůrovcové kalamitě, byť se to moc na ceně neprojevuje. Stále se kácí a bude to minimálně dva tři roky trvat. Počítáme s kapacitou asi 100 až 120 tisíc tun ročně. Ani do budoucna se ale nedostatku surovin neobáváme. Energetická skupina EPH, do níž spadáme, v Evropě provozuje řadu tzv. biokotlů, třeba v Plzni, takže máme dostatek zkušeností i obchodních možností.

Kdy plánujete projekt dokončit?

Kotel by měl jít do provozu již v příštím roce. Máme velkou výhodou, že máme k dispozici kotle s poloviční vyčerpanou životností s fluidní technologií, jejíž předností je široká škála možností co spalovat. Tedy nemusíme stavět nový kotel, stačí nám jeho přestavba. Na tom teď intenzivně pracujeme.