Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Celoplošná odstávka letos jen v Litvínově a jen dva dny. Lokální však budou delší.

Celoplošná odstávka letos jen v Litvínově a jen dva dny. Lokální však budou delší.

05.05.2017


Celoplošná odstávka letos jen v Litvínově a jen dva dny. Lokální však budou delší.


Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy oznamují svým odběratelům, že v letošním roce nepřipravují celoplošnou letní odstávku v dodávkách teplé vody pro město Most. Odlišná situace je v sousedním Litvínově, kde je letos plánována celoplošná odstávka v délce 2 dnů ve dvou termínech, z důvodu generální opravy části tepelného napaječe pro celé město. S cílem minimalizace snížení komfortu obyvatel na co nejkratší dobu, zvolila společnost – i za cenu navýšení vlastních nákladů, přepojení na provizorní potrubí po dobu opravy napaječe. Délka odstávky je tedy nejnižší možnou dobou nutnou k přepojení na provizorní potrubí a z něj posléze na potrubí nové.


Bez teplé vody i déle jak 14 dní však zůstane část domácností a odběratelů v Mostě a Janově v lokalitách, kde je technologie natolik zastaralá a opravy a rekonstrukce natolik rozsáhlé, že je nelze zrealizovat během kratší doby.

Delší odstávka se bohužel bude opět týkat i lokality Most/Stalingradská, kde rekonstrukce zařízení probíhají již třetím rokem.

„Horkovodní systém v této lokalitě je jedním z nejstarších v celém Mostě. Revitalizace a případná výměna dožitých technologií v této oblasti je pro zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody a snížení tepelných ztrát více než na místě“, řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské.


S konkrétními odběrnými místy, kterých se přerušení dodávek teplé vody týká a s přesnými termíny, budou odběratelé seznámeni již začátkem května.

„Obyvatele budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.setep.cz a www.ue.cz i za pomoci obou radnic. Pro ty, kteří nemají přístup k počítači a internetu, připravujeme informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavovaných objektů k vylepení do vchodů. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969“, sdělila k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.


Pouze jeden termín není dosud stanoven konkrétně a to právě v lokalitě Most/Stalingradská.

„Jelikož dosud nejsou ukončena jednání o nejvýhodnější ceně rekonstrukce, nechceme předjímat termín, který by nebyl pro odběratele závazný. S konkrétním termínem odstávky v této oblasti tedy budou odběratelé seznámeni až v průběhu měsíce června“, vysvětlil Petr Horák.


„Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti omlouvají“, doplnila Kučerová.