Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Cena tepla v Mostě a Litvínově pro rok 2020

Cena tepla v Mostě a Litvínově pro rok 2020

22.11.2019


Teplo v příštím roce podraží. Domácnosti se však citelného zvýšení ceny tepla bát nemusí. Růst cen totiž vyrovná pokles DPH z 15 na 10 procent, o němž letos rozhodli poslanci.

"Zdražení tepla bychom se samozřejmě rádi vyhnuli, nicméně musíme reagovat na výrazné zvyšování nákladů společnosti během posledních dvou let, které nemůžeme nijak ovlivnit. Na mysli mám především enormní růst ceny povolenek na emise (vypouštění) skleníkových plynů, jejichž cena během tohoto období vzrostla více jak o čtyřnásobek,“ uvedl Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská.

Teplárenská společnost předpokládá zvýšit cenu tepla přibližně o pět procent.

„Vzhledem k tomu, že cenu navyšujeme o pět procent, o které je nově poníženo DPH, zdražení tepla domácnosti prakticky nepocítí. Podotýkám však, že ani toto pětiprocentní zvýšení, tak výrazný skok v nákladech na emisní povolenky během posledních dvou let, nepokryje. Avšak přesunout celé náklady na jejich pořízení k tíži odběratelů v žádném případě nechceme. Stále hledáme další opatření k úsporám,“ dodal Horák.

Podle předsedy Teplárenského sdružení, Martina Hájka, budou ceny tepla zvyšovat i další teplárny. „Lze očekávat, že většina tepláren promítne do cen v příštím roce většinu nárůstu nákladů na povolenky.“
„I přes navýšení ceny, zůstane teplo v Mostě a Litvínově na celorepublikovém průměru,“
doplnil Horák.

Komořanská teplárna během posledních let investovala nemalé prostředky do modernizace a ekologizace zdroje, tak aby i po roce 2020 plnila zpřísněné emisní limity a zároveň závazky vůči odběratelům v následujících letech.
S ohledem na vnější ekonomické tlaky pokračuje zároveň teplárenská společnost v trendu hledání dalších alternativ využívání technologií s nízkou produkcí emise uhlíku, jako náhrady za stávající uhelné technologie, plánuje vybudování zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů, a sleduje ekonomické možnosti využívání biomasy pro spoluspalování.