Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Ceny tepla pro rok 2017

Ceny tepla pro rok 2017

04.01.2017


Společnost Severočeská teplárenská v příštím roce neplánuje zvyšovat ceny tepelné energie domácnostem, jež jsou připojeny na sekundární rozvody. Nadále tak zachovává ceny na celorepublikové úrovni.
Mírné zvýšení ceny se dotkne pouze odběratelů s vlastní výměníkovou stanicí, kteří využívají primárního napojení na systém CZT. Většinou tedy komerčních objektů a subdodavatelů tepla. 
V případě domácnosti, která využívá tepelnou energii z primárního rozvodu a subdodavatel nezvýší cenu tepla ještě jiným způsobem, dojde u průměrné domácnosti ke zvýšení o cca 196 Kč s DPH. To je zhruba o 16,30 Kč měsíčně.

Hlavním důvodem mírného nárůstu cen u těchto odběratelů jsou rozsáhlé rekonstrukce primárních rozvodů v Mostě a Litvínově, do nichž společnost ročně investuje desítky milionů korun. Tyto investice do modernizace však přispívají k bezproblémovému chodu primárních rozvodů, dochází ke generační obměně technologie a tím ke zvýšení spolehlivosti dodávek tepla.
Již v roce 2016 se rozsah rekonstrukce projevil tím, že nenastala žádná porucha na primární síti, která by se projevila odstavením tepla u větší části domácností.