Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Dobrá zpráva pro Mostecko: Celoplošná odstávka teplé vody se letos nechystá

Dobrá zpráva pro Mostecko: Celoplošná odstávka teplé vody se letos nechystá

Pro obyvatele měst Mostu a Litvínova má Severočeská teplárenská a United Energy dobrou zprávu.   V letošním roce během letních měsíců nebude celoplošná odstávka v dodávce teplé vody. 

Ani letos se však někteří obyvatelé Mostu nevyhnou několikadenním lokálním odstávkám. „Tyto odstávky jsou však plánovány tak, aby co nejméně omezily odběratele. Délka odstávek se pohybuje v rozsahu od 1 – do zhruba 10 dní dle lokality, a to pouze ve městě Most, kde budou probíhat práce na rekonstrukcích tepelné sítě a rekonstrukcích technologií výměníkových stanic,“ informovala tisková mluvčí komořanské teplárny Miloslava Kučerová. Největšího počtu zákazníků se dotkne obnova části primární městské sítě v části lokality Obránců Míru (oblast v blízkosti ulic Z. Štěpánka, Ml. gardy, Obránců míru, Hutnická, A. Sochora). „Zde plánujeme odstavení ve dvou maximálně dvoudenních termínech, což je čas, který je potřeba na přepojení úseků tak, aby bylo možné dodávat teplou vodu po celou dobu rekonstrukce celého úseku horkovodu. První odstavení proběhne počátkem července, přepojení pak počátkem srpna,“ upřesnil vedoucí útvaru CZT Tomáš Vraj.

Další lokální odstávky budou probíhat například v oblasti Velebudic a Nad Nádražím, tedy v průmyslové zóně, kde bude dopad na domácnosti velmi malý.

Přesné termíny odstávek a konkrétní lokality zveřejní teplárenská společnost koncem dubna případně v průběhu května a bude všechny své odběratele informovat. „Obyvatele budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.setep.cz a www.ue.cz i za pomoci obou radnic. Pro ty, kteří nemají přístup k počítači a internetu, připravujeme informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavovaných objektů k vylepení do vchodů. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969“, doplnila Kučerová.

Odběratelů v Litvínově se letos odstávky nedotknou vůbec. Díky nemalým investicím do tepelných zařízení již není potřeba celoplošných odstávek jako v předešlých letech. „Už řadu let postupně vyměňujeme rozvody od těch nejstarších a v současné době se nám daří využívat i různé dotační programy na obnovu tepelných zařízení. Od roku 2009 se snažíme celoplošným odstávkám vyhnout, a pokud nebylo nutné odstavit celý zdroj v Komořanech, neodstavovala se ani dodávka teplé vody pro města Most a Litvínov,“ ujistila mluvčí teplárny. Poslední celoplošná odstávka pro obě města proběhla v roce 2014.

„Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti omlouvají“, řekla na závěr Kučerová.