Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Dohody s městy Most a Litvínov pro letošní rok stvrzeny

Dohody s městy Most a Litvínov pro letošní rok stvrzeny

04.04.2018


Spolupráce společnosti United Energy  s městy Most a Litvínov bude pokračovat i v letošním roce. Na konci března byly podepsány dodatky, které oblasti spolupráce konkretizují.

MOST – Primátor města Mostu Jan Paparega a generální ředitel United Energy Milan Boháček podepsali v pořadí již patnáctý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. Částka podpory se oproti předchozím letům nezměnila, zůstává 500 000 korun. Za dvanáct let spolupráce tak přispěla teplárenská společnost městu jen na základě ročních dodatků celkovou částkou 7 000 000 korun.

Letošní dodatek smlouvy zahrnuje podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí, mládeže i obyvatel v celkové výši 195 000 korun, vzdělávání ve výši 140 000 korun a v neposlední řadě zdravotnictví, kde nejvýznamnější položkou je 100 tisíc korun na pořízení speciální myčky podložních mís pro HOSPIC v Mostě.

LITVÍNOV – Spolupráci v letošním roce svým podpisem stvrdil generální ředitel komořanské teplárny i se starostkou města Litvínova Kamilou Bláhovou. Také město Litvínov podpoří teplárna částkou půl milionu korun. Celkově tak od roku 2006 přispěla United Energy Litvínovu na základě ročních dodatků částkou 6 230 000 Kč.

Nejvíce podporovanou oblastí v letošním roce bude vzdělávání (300 tis. Kč), následované kulturou a volnočasovými aktivitami obyvatel (200 tis. Kč). Sponzorský dar ve výši 200 tisíc korun například poputuje MŠ Gorkého, objekt Bezručova na revitalizaci školní zahrady či 50 tisíc korun MŠ Sluníčko ve Školské ulici na bezpečnostní ochranu vybavení zahrady s napojením na městskou policii.