Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Komořanská teplárna dál významně investuje. Modernizace tepelných zařízení si vyžádá další sta miliony

Komořanská teplárna dál významně investuje. Modernizace tepelných zařízení si vyžádá další sta miliony

05.05.2021


Každoročně obsahuje plán investic komořanské teplárny velké množství akcí. Ne jinak tomu bude i v roce letošním. Do obnovy a údržby horkovodů i modernizace samotného zdroje plánuje teplárenská společnost v roce 2021 investovat více jak 330 milionů korun.

Největší položkou letošního plánu investic společností United Energy a Severočeská teplárenská jsou opět Investice do modernizace horkovodů. Technologicky nejnáročnější akcí bude letos pokračování další etapy rekonstrukce hlavního tepelného napaječe do Litvínova v délce 2 216 metrů.  V Mostě je pak v plánu rekonstrukce tepelného napáječe Vršany v délce cca 288 metrů. Modernizovat se budou i některé úseky sekundárních rozvodů.

„Nejrozsáhlejší a také technologicky a finančně nejnáročnější akcí bude jednoznačně pokračování prací na rekonstrukci tepelného napaječe do Litvínova. Letošní plánované náklady na tuto akci jsou ve výši více jak 80 milionů korun. Celková výše investic Severočeské teplárenské do modernizace tepelných zařízení představuje 127 milionů korun. Dalších 21 miliónů pak půjde na údržbu a akce většího charakteru, například na generální opravu tepelné sítě v lokalitě u Kauflandu v délce zhruba 221 metrů.“ sdělil Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské.

Rozsáhlých investic se dočká také zdroj v Komořanech. „Naše společnost se usilovně připravuje na postupnou dekarbonizaci teplárenství. Vloni jsme odstartovali investiční projekt přestavby jednoho z našich kotlů s fluidní technologií na kotel na spalování zhruba 100 tisíc tun biomasy ročně. S jeho dokončením a uvedením do provozu počítáme v druhé polovině tohoto roku. Tento projekt bude mít pozitivní dopad na snížení množství emisí oxidu uhličitého a je prvním krokem postupného odklonu od využívání uhlí v teplárně Komořany.  Druhým krokem modernizace a ekologizace teplárny je přechod na spalování zemního plynu.  V současné době intenzivně probíhají přípravné práce k realizaci plynového zdroje. Konkrétně jsme dokončili práce na dokumentaci pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí, zahájili jsme práce   na projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro realizaci zkapacitnění stávající plynové přípojky. Souběžně s tím pracujeme na Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele připravovaných akcí,“ informoval Milan Boháček, generální ředitel United Energy.

Do modernizace a přestavby teplárny v Komořanech (zdroje) plánuje United Energy letos investovat přibližně 108 miliónů korun. Více jak 80 milionů bude vynaloženo na údržbu a opravy zařízení. Mezi významné akce patří například oprava dvou kotlů, turbogenerátoru TG20 či oprava zařízení rozvoden.