Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Komořanská teplárna investuje. Nejvíce do horkovodů

Komořanská teplárna investuje. Nejvíce do horkovodů

04.03.2020


Investice do modernizace horkovodů jsou největší položkou letošního plánu investic společností United Energy a Severočeská teplárenská. Nejrozsáhlejší bude letos rekonstrukce hlavního tepelného napaječe do Litvínova v délce dvou kilometrů. V Mostě je pak v plánu rekonstrukce části nadzemního napaječe v Čepirozích. Modernizovat se budou i některé úseky sekundárních rozvodů v délce téměř dvou kilometrů. Během léta bude navíc obnovena kompletní technologie u dvou výměníkových stanic.

„Největší a také finančně nejnáročnější akcí bude letos rekonstrukce tepelného napaječe do Litvínova ve výši cca 90 miliónů korun. Celková výše investic Severočeské teplárenské do modernizace tepelných zařízení představuje 128 milionů korun. Dalších 11 miliónů pak půjde na údržbu a akce většího charakteru“, sdělil Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské.

Rozsáhlé investice čeká také zdroj v Komořanech. Už letos totiž začíná první část přestavby jednoho ze stávajících uhelných kotlů na kotel pro spalování biomasy. „Naše společnost se intenzivně připravuje na plánovaný odklon Evropy od spalování uhlí. V současné době intenzivně pracujeme na přestavbě jednoho ze stávajících kotlů s fluidní technologií na biokotel. S jeho provozem počítáme již v příštím roce“, informoval Milan Boháček, generální ředitel United Energy.

Do modernizace teplárny v Komořanech plánuje United Energy letos investovat více jak 74 miliónů korun. Dalších téměř sto milionů bude vynaloženo na údržbu a opravy zařízení. Mezi významné akce patří například oprava dvou kotlů či oprava zařízení rozvoden.