Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Komořanská teplárna pokračuje v investicích i v letošním roce

Komořanská teplárna pokračuje v investicích i v letošním roce

10.02.2017


Komořanská teplárna navazuje na investiční projekty z předešlých let a plánuje i v letošním roce investovat stovky miliónů korun.
V loňském roce investovaly teplárenské společnosti United Energy a Severočeská teplárenská do modernizace horkovodní soustavy a obnovy samotného zdroje celkem 200 miliónů korun, v letošním roce plánuje vložit do rekonstrukcí dalších více jak 270 milionů.

Téměř 100 milionů Kč investuje společnost Severočeská teplárenská do projektů spojených s obnovou a údržbou tepelných zařízení, respektive primárních a sekundárních rozvodů. Stěžejní bude investice do primárního tepelného napaječe pro město Litvínov, městských primárních rozvodů Janov a výměny sekčních uzávěrů na primárním rozvodu města Most. U sekundárních okruhů se investice zaměří především na rekonstrukce všech typů rozvodů tepla. Jedná se převážně o více jak 150 bm bezkanálových rozvodů, téměř 400 bm rozvodů uložených v topných kanálech a zhruba 950 bm rozvodů uložených v technických podlažích, sklepech a suterénech.
„Severočeská teplárenská v modernizaci a investicích do údržby horkovodní soustavy pokračuje již pátým rokem a má v úmyslu pokračovat s investicemi do technologií a údržby zařízení i v budoucnu“, řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské. „První pozitivní dopad prováděných rekonstrukcí mohli odběratelé zaznamenat loni, neboť na horkovodech nenastala taková porucha, která by se projevila odstavením tepla ve větší části domácností“, dodal Horák.

Obnovou a modernizací prochází rovněž samotný zdroj, do něhož jsou investice vynakládány především z důvodu zvýšení účinnosti výroby a snížení emisí tak, aby splňoval nejpřísnější emisní limity.
„ V letošním roce plánujeme investice do zdroje ve výši více jak 70 miliónů korun, dalších více jak 100 miliónů bude vynaloženo na údržbu zařízení“, sdělil Milan Boháček, generální ředitel společnosti United Energy. Mezi nejvýznamnější akce na zdroji patří např. investice do technologií umožňující snižování emisí SOx, zahájení modernizace turbosoustrojí TG4 a TG6 či modernizace řídicích systémů kotlů K6, K9 a K10.