Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Letní odstávka 2020. Litvínov čeká rekonstrukce páteřního horkovodu

Letní odstávka 2020. Litvínov čeká rekonstrukce páteřního horkovodu

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy už se chystají na letní opravy a rekonstrukce, byť současná situace a řada opatření proti šíření nákazy COVID-19, jim přípravu technologických zařízení na nadcházející sezónu rozhodně neulehčují.

Důležitou zprávou pro obyvatele je, že dlouhodobá odstávka v roce 2020 opět nebude. V Mostě budou probíhat pouze lokální opravy, v Litvínově je však v plánu obnova hlavního napáječe, který přivádí horkou vodu do města.

„Každoročně plánujeme do obnovy tepelných zařízení nemalé finanční prostředky a realizaci akcí se snažíme plánovat tak, aby měly co nejmenší dopad na naše odběratele. Přesto se však několikadenním lokálním odstávkám nevyhneme,“ vysvětluje vedoucí provozu Tomáš Vraj.

LITVÍNOV - Zásadní akcí bude letos rekonstrukce části tepelného napáječe v délce cca 2 x 2 000 m do města Litvínova, která začne samotným zásahem do potrubí napáječe v červnu. „Abychom nemuseli po dobu prací na tomto horkovodu přerušit dodávky tepla pro odběratele v Litvínově dlouhodobě, rozhodli jsme se vybudovat po celé délce trasy provizorní propojení,“ říká Tomáš Vraj. Stejným způsobem postupovala teplárenská společnost i vloni při přeložce horkovodu do Mostu kvůli postupující těžbě uhlí. Pro obyvatele Litvínova to tak znamená pouze dvě kratší odstávky v okamžiku, kdy bude docházet k přepojení na provizorní potrubí a poté zase zpět. První odstávka v délce přibližně čtyř dnů bude probíhat v první polovině měsíce června, druhá potom v délce asi 3 dny v druhé polovině srpna. Odstávky se budou týkat všech odběratelů v Litvínově i Janově.

Kvůli generální opravě přípojky pro výměníkovou stanici č. 11 bude v srpnu 2020 probíhat lokální odstávka pro odběratele z této VS (B. Němcové 804-809, 822, 823, 824, Valdštejnská 819, 820, 821). „Abychom příliš neomezovali obyvatele této lokality, spojíme ji s termínem srpnové odstávky tepelného napáječe a bude se jednat o maximálně 6 dní,“ dodává Tomáš Vraj.

MOST - V Mostě je plánováno několik lokálních odstávek a to v lokalitách POD NEMOCNICÍ poblíž ulic F. Halase a V. Nezvala a dále PODŽATECKÁ směrem na muzeum. „Zde předpokládáme dopad na odběratele velmi malý. Plánujeme běžné opravy primárních rozvodů a bude se jednat maximálně o jednodenní odstávky teplé vody,“ informuje vedoucí provozu. Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla a teplé vody, tedy od výměníkových stanic k domům, se dotkne lokalit výměníkových stanic  VS 801 a 809 (ul. Maršála Rybalka, Česká a Albrechtická), VS 21 A, B (ul. Vítězslava Nezvala) a VS 26 (ul. Antonína Dvořáka). Půjde o maximálně desetidenní odstávky na přelomu června a července.

Finální termíny lokálních odstávek a rozsah odběrných míst zveřejní teplárenské společnosti nejpozději v polovině května a to prostřednictvím webových stránek www.setep.cz   www.ue.cz a za pomoci obou radnic. Standardně připravujeme i informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavených objektů k vylepení do vchodů.

Bližší informace budou pak i na telefonních číslech 476 447 830 nebo na 734 289 969 nebo zde.


Provizorní potrubíProvizorní potrubíPřed stavbou provizorky