Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Opatření společností skupiny United Energy proti šíření koronaviru

Opatření společností skupiny United Energy proti šíření koronaviru

16.03.2020


Teplárenské společnosti United Energy a Severočeská teplárenská si uvědomují závažnost dané situace a přijaly v posledních týdnech řadu opatření proti šíření epidemie COVID – 19. Ve všech krocích postupují plně v souladu s ustanoveními schválenými úřady, podle pokynů a doporučení Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví ČR a hygieniků.

Komořanská teplárna má dva hlavní cíle: zaručit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, které je hlavní prioritou vedení společnosti, a zároveň zajistit plynulý chod teplárny a dodávek tepla a teplé vody odběratelům.

Jedním z úplně prvních kroků proti šíření nového koronaviru bylo nařízení domácí karantény pro kolegy, kteří se v posledních týdnech zdržovali v rizikových zemích. Případně jejich rodinní příslušníci a členové domácnosti. Povinností je nošení roušek na pracovišti.

„Jedním z dalších opatření je minimalizace vzájemného kontaktu lidí.  Zaměstnancům, u nichž není nutná fyzická přítomnost přímo na pracovišti, byl doporučen režim práce z domova. Platí maximální možná míra omezení osobních schůzek s důrazem na využívání elektronických forem komunikace a to jak mezi našimi zaměstnanci, tak s obchodními partnery,“ sdělil Milan Boháček, generální ředitel United Energy a doplnil: „Preventivní opatření samozřejmě zavádíme i v provozu, aby byla zaručena běžná činnost a plynulý chod výroby. Sestavili jsme pracovní skupinu, jejímž úkolem je například zajistit bezpečné prostředí pro pracovníky centrální dozorny a elektrovelína, kde se obvykle sdružuje více pracovníků. Ti budou nově odděleni. Zavedli jsme rovněž kontrolu teploty bezkontaktním teploměrem na vrátnici, která se týká všech, tedy zaměstnanců i návštěv. Docházejícím zaměstnancům jsme distribuovali vitamín C v tabletách i šumivé formě".

Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o aktuálně platných nařízeních vlády i o zdravotních pravidlech.

„Veškerá uvedená opatření jsou ryze preventivního charakteru, V případě teplárny v Komořanech nemáme žádnou informaci o případně nakaženém zaměstnanci,“ řekla Miloslava Kučerová, mluvčí teplárenské společnosti.