Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Plánovaný odklon od spalování uhlí začne zprovozněním biokotle

Plánovaný odklon od spalování uhlí začne zprovozněním biokotle

08.10.2020


V komořanské teplárně letos startuje jeden z velkých investičních projektů, které mají energetickou firmu připravit na plánovaný odklon Evropy od spalování uhlí. Začátkem října přistoupila společnost United Energy k prvnímu kroku – uzavřela kontrakty se zhotoviteli na přestavbu kotle K6 na spalování biomasy včetně úprav technologie stávajícího externího uhelného hospodářství a stávajících dopravních cest pro potřeby dopravy biomasy do kotle. Investiční akce v řádech několika desítek milionů umožní elektrárně zásadním způsobem navýšit spalování biopaliva a přispět do portfolia obnovitelných zdrojů energie v ČR již v druhé polovině příštího roku.

„Biokotel by měl jít do provozu již v polovině příštího roku. Máme velkou výhodu v tom, že disponujeme kotli s poloviční vyčerpanou životností s fluidní technologií, jejíchž předností je široká škála možností použitých druhů paliv. Nemusíme tedy stavět zcela nový kotel, stačí nám jeho úprava. Na přestavbě kotle K6 budeme nyní intenzivně pracovat se společností První brněnská strojírna, a.s.,  která má s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Úpravu dopravních cest pak budeme řešit s firmou REMOV, spol. s.r.o.“, řekl Petr Mareš, technický ředitel United Energy.

Biokotel by měl ročně spálit nejméně 100 až 120 tisíc tun biomasy. Tento projekt bude mít pozitivní dopad na snížení množství emisí oxidu uhličitého a je první v řadě připravovaných opatření.